xromata.com


Χρωματα αρχες, χρωματα καταστασεις

 

Χρώματα αρχές και χρώματα καταστάσεις

στον εννεαδικό πίνακα

 

Στα χρώματα «Αρχές», δηλαδή που ενέχουν θέση αρχής στον εννεαδικό πίνακα έχουμε ήδη αναφερθεί στο παρελθόν.

https://xromata.com/?p=6299

 

 

 

Αυτά που όντως είναι χρώματα αρχές είναι τα τρία βασικά χρώματα, μπλε, κίτρινο, κόκκινο. Από τα άλλα, το πράσινο και το μωβ, τα δυο από τα τρία παράγωγα χρώματα, όπως είδαμε ενέχουν θέση αρχής λόγω της τοποθέτησής τους στον εννεαδικό πίνακα.

 

 

Αυτό σημαίνει ότι αν αλλάξουμε την θέση τους και δεν θα βρίσκονται σε σημείο αρχής (αρχικό), ή αν βγάλουμε τα χρώματα από τον πίνακα, τα παράγωγα χρώματα παύουν να έχουν την έννοια της αρχής, σε αντίθεση με τα βασικά που εξαιτίας της ποιότητάς τους είναι αρχές οπουδήποτε και αν βρεθούν.

 

 

 

Βέβαια, με την περιστροφική μετακίνηση του πίνακα, παρατηρούμε πως και το πορτοκαλί χρώμα λαμβάνει ενίοτε θέση αρχής, ενώ το μωβ διατηρεί θέση αρχής πότε με τα δυο και πότε με το ένα τετραγωνάκι του.

 

 

 

[Για τις παρατηρήσεις αυτές, καθώς και άλλες, θα επανέλθουμε με άλλη ανάρτηση κάποια άλλη φορά]

 

Στο τί σημαίνει «Αρχή» έχουμε επίσης αναφερθεί παλαιότερα https://xromata.com/?p=6639

Εφόσον τα παράγωγα χρώματα μπορεί να ενέχουν ή όχι, θέση αρχής, πώς θα τα χαρακτηρίσουμε για να διαχωρίζονται από τα βασικά που αξιωματικά είναι αρχές;

Θα έλεγα ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Κατά τα λεξικά ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ καλείται ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει κάτι, κάποιος, ή άλλως, μπορούμε να πούμε ότι «κατάσταση» είναι το σύνολο των φυσικών (ή άλλων) συνθηκών που επικρατούν σε δεδομένη στιγμή.

Τα παράγωγα χρώματα είναι χρωματικές καταστάσεις που υπάρχουν (δημιουργούνται) λόγω της μίξης των βασικών χρωμάτων. Επομένως η μίξη δυο βασικών χρωμάτων είναι ο τρόπος στον οποίο οφείλει την ύπαρξή της η χρωματική κατάσταση ενός παραγώγου χρώματος.

 

 

Π.χ. το πράσινο χρώμα είναι η χρωματική κατάσταση που δημιουργείται από τις φυσικές συνθήκες που επικρατούν δεδομένης της ανάμιξης του μπλε με το κίτρινο χρώμα.

Έτσι έχουμε λοιπόν στον πίνακά μας 3 χρώματα αρχές, τα μπλε, κίτρινο, κόκκινο και 3 χρώματα καταστάσεις, τα πράσινο, πορτοκαλί, μωβ. Μάλιστα, στον συγκεκριμένο πίνακα, τα χρώματα καταστάσεις εμφανίζονται 2 φορές το καθένα τους, καλύπτοντας 2 από τα τετράγωνα του εννεαδικού σε αντιπαράθεση με τα βασικά χρώματα που καλύπτουν από ένα τετράγωνο το καθένα.

 

 

Τα πρωτογενή λοιπόν, όπως καλούνται τα βασικά χρώματα, καλύπτουν από ένα τετράγωνο, ενώ τα δευτερογενή, όπως καλούνται τα άμεσα παράγωγά τους, από δύο.

Επί του παρόντος δεν θα μας απασχολήσει η αριθμητική αυτή αναλογία, γιατί το θέμα μας είναι η έννοια της κατάστασης.

Είδαμε λοιπόν ότι από την μίξη δυο χρωμάτων αρχών, δημιουργείται ένα χρώμα κατάσταση. Από αυτό συμπεραίνουμε πως δυο αρχές με την ανάμιξή τους (ζεύξη τους) σχηματίζουν μια κατάσταση.

Αυτό είναι ένα βασικό αξίωμα μυητικών παραδόσεων, που λέει:

«Μεταξύ* δυο αρχών δημιουργείται μια κατάσταση».

*(από την ένωσή τους, ζεύξη τους, γειτνίασή τους, ή άλλως πως..)

Για να προχωρήσουμε τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τον νόμο των αναλογιών και θα αντιστοιχήσουμε, βάση αυτού το μπλε με την αρχή πνεύμα, το κίτρινο με την αρχή ψυχή και το κόκκινο με την αρχή ύλη.

Εδώ, για να σας βοηθήσουμε στην κατανόηση της αντιστοιχίας αυτής, σας συνιστούμε να μπείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο https://xromata.com/?p=5393

που θα σας οδηγήσει στο άρθρο «Γιατί δεν τρώγεται το μπλε χρώμα;» το οποίο είχε αναρτηθεί πριν περίπου τρία χρόνια και να διαβάσετε όσα γράφονται εκεί.

Από τα ανωτέρω εξάγεται ότι το πράσινο χρώμα αντιστοιχεί σε μια κατάσταση που σχηματίζεται μεταξύ των αρχών πνεύμα (μπλε) και ψυχή (κίτρινο), το πορτοκαλί αντιστοιχεί στην κατάσταση που σχηματίζεται μεταξύ των αρχών ψυχή (κίτρινο) και αρχή ύλη (κόκκινο), ενώ το μωβ είναι η κατάσταση που σχηματίζεται από τις εκ διαμέτρου αντίθετες αρχές (όπως εξάλλου εκ διαμέτρου αντίθετα είναι και τα αντίστοιχα χρώματά που το συνθέτουν), αρχή πνεύμα (μπλε) και αρχή ύλη (κόκκινο).

 

[σώμα = ύλη]

 

Η κατάσταση που σχηματίζεται μεταξύ πνεύματος και ψυχής έχει να κάνει με την νόησή μας, οπότε την ονομάζουμε «νοητική κατάσταση».

Η κατάσταση που δημιουργείται μεταξύ ψυχής και ύλης, έχει να κάνει με την αισθαντικότητά μας, οπότε την ονομάζουμε «αισθητική κατάσταση».

Μένει η τρίτη κατάσταση, παράξενη όσο και το μωβ χρώμα που της αντιστοιχεί, που σαν δημιούργημα δυο ακραίων και αντιθέτων αρχών ας πούμε πως περιβάλλει τα πάντα, όπως ο αιθέρας (κατά κάποιες θεωρίες), γι’ αυτό ας την πούμε «αιθερική κατάσταση».

Αντικρίζοντας μετά από όλα αυτά ξανά τον εννεαδικό πίνακα, βλέπουμε ένα μπλε τετράγωνο, όπου η αρχή πνεύμα, εκ διαμέτρου αντίθετο προς αυτό, το κόκκινο τετράγωνο της αρχής ύλη και ανάμεσά τους το κίτρινο τετράγωνο της αρχής ψυχή. Τα υπόλοιπα τετράγωνα είναι τα δυο πράσινα της νοητικής κατάστασης, τα δυο πορτοκαλιά της αισθητικής κατάστασης και τα δυο μωβ της αιθερικής κατάστασης που κατέχουν τις δυο γωνιακές θέσεις του πίνακα, λες και τον περιβάλλουν από τα σημεία αυτά, διατηρώντας την συνοχή του.

(Περισσότερες λεπτομέρειες για τα χρώματα καταστάσεις, σε κάποιο προσεχές άρθρο).

 


is | Topic: Κίτρινο, κόκκινο, μαγικά τετράγωνα, μπλε, μωβ, Πορτοκαλί, Πράσινο, Συμπαντικοί νόμοι και χρώματα | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Χρωματα αρχες, χρωματα καταστασεις”