xromata.com


Μωβ (Α)

 

 

ΜΩΒ (Α)

 

 

 

Με το μωβ, κλείνει η αναφορά στα έξη χρώματα του φάσματος. Είναι το τρίτο και τελευταίο παράγωγο χρώμα, μετά το πράσινο και το πορτοκαλί και σχηματίζεται από την ένωση των δυο τελείως αντιθέτων βασικών χρωμάτων, του ψυχρού μπλε και του θερμού κόκκινου.

 

 

 Εάν στην μίξη των γονικών χρωμάτων υπερισχύει το μπλε, τότε έχουμε ένα ψυχρό μωβ χρώμα, ενώ αν υπερτερεί το κόκκινο τότε το μωβ που παράγεται είναι θερμό.                                         

 

 

Μάλιστα υπάρχει μια τάση να ξεχωρίζουμε ονομαστικά το ένα μωβ από το άλλο, αποκαλώντας τα μωβ των ψυχρών αποχρώσεων σαν: μωβ, μελιτζανί, μωβ-μπλε, μωβ-σιέλ, βιολέ,  σικλαμέν κλπ., ενώ στα άλλα δίνουμε ονομασίες όπως: ροδί, μωβ-τρανταφυλλί, μωβ-ροζέ κλπ. Στα αγγλικά ο διαχωρισμός αυτός έχει γίνει πιο ξεκάθαρος και με τον όρο mauve ή violet  εννοούνται τα ψυχρά μωβ, ενώ ο όρος purple χρησιμοποιείται για τα μωβ που κοκκινίζουν.

 

 

 

 

 

 

Στην ουσία δηλ. έχουμε δυο μωβ χρώματα ή καλύτερα ένα χρώμα χωρισμένο στα δυο, ένα χρώμα δίμορφο, που εμφανίζεται πότε με την μορφή και τις ιδιότητες του ψυχρού γονέα του και πότε με αυτές του θερμού. Στην πρώτη περίπτωση η ψυχρότητα του μπλε απαλύνεται από την συνύπαρξη του κόκκινου ενώ στη δεύτερη, το μπλε απαλύνει την θερμότητα του κόκκινου.

 

 

Συμπληρωματικό του  είναι το κίτρινο, που κι’ αυτό είναι χρώμα που εμφανίζεται με ιδιότητες και θερμού και ψυχρού. Η διαφορά τους είναι πως το μεν κίτρινο σαν βασικό χρώμα, είναι ένα και το αυτό, παρουσιαζόμενο με δυο υποστάσεις, πότε την ψυχρή και πότε τη θερμή [χρώμα δισυπόστατο], ενώ το μωβ σαν παράγωγο, παρουσιάζεται με δυο μορφές, αναλόγως της υπερτερούσης ποσότητας του ενός από τα δυο γονικά του χρώματα [χρώμα δίμορφο].

 

 

Αυτά τα δυο χρώματα, το μωβ και το κίτρινο, είναι χρώματα που αντιστοιχούν ιδεολογικά σε διαφορετικές ιδιότητες του φωτός και όπως το λευκό [αντανάκλαση φωτός], συμβολίζουν και αυτά το φως. [Ας θυμηθούμε απλώς πως κιτρινωπό είναι το φως του φωσφορισμού και μωβ το φως του φθορισμού. Αυτά είναι τα χρώματα που προσλαμβάνει το εμφανιζόμενο φως, που προκύπτει από τη μετάλλαξη της φωτονικής θερμικής ενέργειας σε φωτεινή]. Θεωρητικά εάν αυτά τα δυο χρώματα ενωθούν τέλεια, θα μας δώσουν άσπρο. Επειδή όμως η απόλυτη τελειότητα στο επίπεδό μας δεν είναι εφικτή, μωβ και κίτρινο παράγουν μαύρο, μουντζούρα. Το ίδιο συμβαίνει εάν αναμίξουμε το μωβ με τα άλλα δυο παράγωγα χρώματα.

 

 

Είναι το χρώμα με το μικρότερο μήκος κύματος και με την υψηλότερη ενέργεια, ευρισκόμενο στην άκρη του φάσματος, με μέση τιμή τις 4000 μονάδες Άγκστρομ, γειτνιάζοντας με τις μπλε ακτινοβολίες από την μια πλευρά και με τις υπεριώδεις από την άλλη, που δεν είναι ορατές από το ανθρώπινο μάτι. Στον χρωματικό κύκλο είναι αυτό που ενώνει την αρχή με το τέλος των χρωμάτων και είναι εκείνο που με τις δυο μορφές του, μεταβάλλει την χρωματική εξαδικότητα σε επταδικότητα.

 

 

Είναι χρώμα που γοητεύει και επιδεικνύει. Το κόκκινο και το μπλε από τα οποία αποτελείται, είναι συμβολικά, φυσικά και συναισθηματικά δυο αντίθετοι πόλοι. Επιδέξια συνδυασμένοι, ανακαλούν ουράνια λεπτότητα και ασύγκριτο πλούτο, ενώ αδέξια συνδυασμένοι, επιφέρουν ταραχή και εκφυλισμό.

 

 

Είναι η ένωση του θερμού με το ψυχρό, της ύλης με το πνεύμα, του αρσενικού με το θηλυκό, της αρχής με το τέλος. Επειδή ο νους συγχέει τις αντιθέσεις αυτές συνυπάρχουσες σε ένα χρώμα, οι μωβ χροιές καθορίζονται σαν ψυχολογικές ταλαντώσεις. Είναι χρώμα για το οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται είτε έλξη, είτε απέχθεια.

 


is | Topic: μωβ | Tags: None

One Comment, Comment or Ping

  1. Nick Chalas

    1

    Purple and lilac are warm colours. They’re fairly common and used frequently in the impressionist paintings. For example they appear in works by painters like Renoir and Monet on some of their more popular paintings.

    01 Nov

Reply to “Μωβ (Α)”