xromata.com


Κόκκινο (Α) – Red (A)

 

Είναι πλέον καιρός να παρουσιάσουμε τους «πρωταγωνιστές» στους οποίους είναι αφιερωμένο το site αυτό: Τα Χρώματα!

Ξεκινάμε την παρουσίαση με το κόκκινο. (Η επιλογή αυτή, όπως θα δείτε, δεν είναι τυχαία. Υπάρχει λόγος που του δίνουμε την πρωτιά).

 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ (α μέρος)

 

 

 

Δεν υπάρχει καλύτερος προσδιορισμός του κόκκινου χρώματος από το να πούμε πως κόκκινο είναι το χρώμα του αίματος. Λέγοντας κόκκινο, εννοούμε την ομάδα των χρωμάτων που οι αποχρώσεις της κυμαίνονται από το κοκκινωπό πορτοκαλί, μέχρι το πολύ κοκκινισμένο μωβ, το ροδί ή τριανταφυλλί ή  πορφυρό ή ματζέντα ή όπως αλλιώς γίνεται κατανοητό από τον καθένα μας. Αυτές οι ονομασίες χαρακτηρίζουν αποχρώσεις του ενός άκρου της κόκκινης ακτινοβολίας, ενώ πολλές άλλες ονομασίες μας βοηθούν να προσδιορίσουμε συγκεκριμένες αποχρώσεις του κόκκινου, όπως: κόκκινο της φωτιάς, κερασί, άλικο, βυσσινί, μπορντό, σκάρλετ κλπ.. ‘Όμως στους καλλιτεχνικούς κύκλους και στην βιομηχανία των χρωμάτων, δυο ξενικές ονομασίες ομαδοποιούν και διαχωρίζουν τις δυο βασικές ομάδες του κόκκινου. Ο όρος «βερμιγιόν» χαρακτηρίζει τα θερμότερα χρώματα, αυτά που ενέχουν λίγο κίτρινο, ενώ αυτά που ελάχιστο μπλε τους μειώνει την ιδιότητα του θερμού χρώματος, καλύπτονται από τον όρο «καρμίνιο». Τα ροζ χρώματα  είναι αποχρώσεις του κόκκινου αναμεμιγμένες με λευκό και είναι μια υποομάδα του κόκκινου που τείνει να αποκτήσει εννοιολογική αυτονομία.

 

 

 Όπως συνεπάγεται από τα προηγούμενα και στο κόκκινο συμβαίνει ότι και στα υπόλοιπα χρώματα. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε την απόλυτη μορφή του, επειδή στο επίπεδο στο οποίο ζούμε τα πάντα είναι σχετικά προς το απόλυτο και τίποτα δεν μπορεί να προσδιορισθεί στην απόλυτη μορφή του.    

 

 

 

Το μήκος κύματος του κόκκινου έχει την τιμή των 7000 Α [μονάδες ‘Αμστρονγκ], είναι το μακρύτερο μήκος κύματος από όλο το ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και έχει την χαμηλότερη ενέργεια. Είναι η ακτινοβολία που βρίσκεται στην τελευταία άκρη του ορατού φωτός και ακολουθείται από τις υπέρυθρες ακτινοβολίες, που χαρακτηριστικό τους είναι η θερμότητα, γι αυτό και το κόκκινο θεωρείται θερμό χρώμα. Από την άλλη πλευρά γειτνιάζει με την ακτινοβολία του πορτοκαλί χρώματος, με το οποίο πολλάκις συγχέεται.

Σαν χρώμα είναι  βασικό και έχει συμπληρωματικό του το πράσινο, που όταν αναμιχθεί μαζί του παράγει γκρι καφέ ή μαύρο, ενώ αν ενωθεί με τα άλλα δυο βασικά, με το μεν κίτρινο παράγει πορτοκαλί, ενώ με το μπλε δημιουργεί το μωβ.

 

 

Και στις ακτινοβολίες είναι ένα από τα τρία βασικά χρώματα μαζί με το μπλε και το πράσινο, ενώ συμπληρωματικό του έχει το κυανό. Οι κόκκινες ακτινοβολίες μαζί με τις μπλε παράγουν την ματζέντα, ενώ σε συνδυασμό με τις πράσινες μας αποδίδουν κίτρινο. Η οπτική αντίληψη των κόκκινων αντικειμένων, οφείλεται στην απορρόφηση των μπλε και πράσινων ακτινοβολιών από τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

 

 

 

Τα χαρακτηριστικά του κόκκινου, είναι όλα στον υπερθετικό βαθμό. Εκτός από το μεγαλύτερο μήκος κύματος και την χαμηλότερη ενέργεια, είναι το θερμότερο χρώμα και το πρώτο που γίνεται αντιληπτό και αφυπνεί τις αισθήσεις, γι αυτό και χρησιμοποιείται σαν ενδεικτικό κινδύνου. Είναι το πρώτο χρώμα που αντιλαμβάνεται το μάτι μετά την διάκριση φωτός – σκότους και το πρώτο που υποχωρεί με την επέλαση του λυκόφωτος το δειλινό.  Είναι επίσης το πρώτο, αν όχι το μοναδικό, που γίνεται αντιληπτό από την λιγότερο εξελιγμένη χρωματικά όραση διαφόρων ζώων. 

 

 

 

 

 

 

 

Translation into English

Red color (a)

 

Now it is the time to introduce the "celebrities" to who is dedicated this site: The Colors!
We start the presentation with red color. (This option, as you’ll see, is not random. There is a reason that we give the opening to red color).

 

There is no better definition of the red color than to say that red is the color of blood.

Saying red, we mean the group of colors of the shades ranging from reddish orange to reddened purple, pink purple or rose red or magenta or as otherwise understood by everyone. These designations identify shades of the one edge of the red radiation, and many other names help us to identify specific shades of red, such as: fire red, cherry, scarlet, purple red, burgundy, etc.  But in artistic circles and paint industry, two term names bundle and separate the two main groups of red. The term "vermilion" featuring the warmer color that posed a little yellow and carmine determines the red color on which a minimum of blue shade decreases a bit the property of the hot color. Pink are colors of red shades mixed with white and is subsets of red tend to have its conceptual autonomy.

 

We cannot discern the absolute form of red color (as it happens to the other colors as well), because in the dimension in which we live everything is relevant to the absolute and nothing can be defined in absolute form.

 

The wavelength of red has a value of 7000 A [Amstrong units] that is the longest wavelength of all the visible portion of electromagnetic spectrum and has the lowest energy.

This radiation is located on the last edge of the visible light, followed by infrared radiation, which is characterized by heat, so red becomes a hot color. On the other side adjacent to the radiation of orange color, by which frequently is confused.
As color is a basic color and is complementary to green, when mixed together they produce gray brown or black, and if is mixed with the two other basic colors, with yellow produces orange, while with blue creates mauve.

 

As radiation is also one of the three primary colors along with blue and green, and is complementary to cyan. Red radiation additive to the blue one produces magenta and in conjunction with the green radiation gives yellow. The visual perception of red objects is due to the absorption of blue and green radiation from these objects.

 

The characteristics of red are all in superlatives. Apart from the longest wavelength and lowest energy is the hottest color and the first perceived and wake up senses, so it is used as an indicator of risk and danger. It is the first color perceived by the eye after the distinction of light – darkness and the first decline in the advent of twilight at dusk. It is also the first, if not the only one perceived by the less developed color vision of various animals.


is | Topic: κόκκινο | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 Comments, Comment or Ping

 1. ΦΑΝΗΣ

  1

  Αλήθεια στα 56 μου κάνω το απολογισμό μου και λέω, πιο πολλές ήταν η ανάγκες μου στην ζωή μου να ήμουν κουφός παρά τυφλός! Εάν ήμουν τυφλός θα φτιαχνόμουν μόνο με τους ήχους, μουσική, φωνές ενώ με την όραση έχω όλη την γάμα χρωμάτων βλέπω πρόσωπα και πράγματα…ΝΑΙ ΝΟΜΊΖΩ ΌΤΙ ΌΝΤΩΣ ΑΞΊΖΟΥΝ OLLA ΑΥΤΆ !!! είτε είναι μαύρο είτε είναι άσπρο.
  10-04-10

  10 Apr
 2. Roula

  2

  Πάνο και φίλοι των χρωμάτων σας χαιρετώ,

  Αυτό λοιπόν είναι το κόκκινο χρώμα. Αν και δεν βρίσκεται ανάμεσα στις χρωματικές μου προτιμίσεις (ή μήπως να το ξανασκεφτόμουν τελικά) σας παραθέτω ορισμένες ιδιότητες του κόκκινου χρώματος όπως τις διάβασα σε βιβλίο χρωματικής γραμμένο από ιατρό κλασσικής ιατρικής και ομοιοπαθητικής καθώς και ζωγράφο :

  Αλκαλικό
  Εμψυχώνει
  Δημιουργεί διάθεση για δράση
  Δημιουργεί διάθεση επικοινωνίας
  Δίνει ενέργεια
  Θερμαίνει
  Δίνει διάθεση για δημιουργία
  Αυξάνει την αιμοποίηση
  Ενεργοποιεί την κυκλοφορία
  Διώχνει τη νωθρότητα
  Εκτονώνει τη συσσωρευμένη ένταση
  Αυξάνει την ικανότητα κατανόησης
  Δημιουργεί διάθεση για αναζήτηση του καινούργιου
  Δημιουργεί εξωστρέφεια
  Αυξάνει τη ζωτικότητα
  Αυξάνει τη δημιουργικότητα
  Εκπτύσσει το εγώ
  Αποδευσμεύει την καταπιεσμένη ενέργεια
  Διευρύνει το πεδίο δράσης

  Προτείνω να πειραματιστεί κανείς, κάθε φορά που αισθάνεται ότι έχει ανάγκη κάτι από τα παραπάνω, αν και δεν έχω προσωπική εμπειρία, και βλέπουμε που θα μας οδηγήσει!

  Roula
  12 Απριλίου 10

  10 Apr
 3. admin

  3

  Καλωσόρισες ΦΑΝΗΣ στην παρέα μας και ελπίζω να σε «βλέπουμε» συχνά.
  Με μπέρδεψες λίγο εκφραζόμενος ότι «πιο πολλές ήταν οι ανάγκες σου στην ζωή σου να ήσουν κουφός παρά τυφλός!». Δηλαδή τι θα σε πείραζε περισσότερο να είσαι τυφλός ή κουφός;
  Από τα υπόλοιπα γραφόμενά σου συμπέρανα (ελπίζω σωστά) ότι θα προτιμούσες να ήσουν κουφός παρά τυφλός!
  Αυτό πίστευα κι’ εγώ πάντα, μέχρι που πριν λίγα χρόνια, η μητέρα μιας φίλης μου με προβλημάτισε. Η πολύ ηλικιωμένη κυρία είχε μια καλπάζουσα κώφωση ενώ παράλληλα βρισκόταν στα πρόθυρα καταρράκτη. Μας ομολόγησε πως εάν είχε δικαίωμα επιλογής προτιμούσε να τυφλωθεί παρά να κουφαθεί γιατί η κώφωση της επέβαλε έναν κοινωνικό αποκλεισμό, η έλλειψη ακοής δεν της επέτρεπε να συμμετέχει σε λεκτικές συναναστροφές και υπέφερε από βαρεμάρα καθώς παρακολουθούσε τους άλλους να συζητούν χωρίς να καταλαβαίνει τι λένε.
  Είναι, λοιπόν, μια άλλη άποψη επί του θέματος, την οποία δεν είχα καν σκεφθεί μέχρι τότε.
  Εσύ τι λες; Κι εσείς φίλοι των comments πως βλέπετε το θέμα;
  Στη μνήμη μου έρχεται η συνάντησή μου με έναν πρώην τυφλό που μας ομολόγησε, προς μεγάλη μας έκπληξη, ότι η επανάκτηση της όρασής του του δημιουργούσε μάλλον προβλήματα παρά καλό και λειτουργούσε καλύτερα όταν έκλεινε τα μάτια του.
  Επίσης θέλω να αναφερθώ (μια και θίξαμε σε κάποια comments το θέμα θαύμα – ρουτίνα) στο «Θαύμα της Αν Σούλιβαν» της δασκάλας – γκουβερνάντας της Έλεν Κέλερ που γεννήθηκε τυφλή και κουφή.
  Μπορώ να επανέλθω στα δυο αυτά τελευταία θέματα εάν ενδιαφέρουν κάποιους!
  Πάνος
  15-04-10

  10 Apr
 4. ΦΑΝΗΣ

  4

  Πάνω καλά κατάλαβες το θέμα.
  Το κουφός το ανέφερα διότι όσο πάμε τόσο λιγότερα θέλουμε να ακούμε είτε στις είδησης είτε στον δρόμο είτε….
  Όσο για την ηλικιωμένη κυρία δεν είχε την ευκαιρία του NET που έχουμε σήμερα. 8 ώρες την ήμερα είμαι στον “υπολογιστή μαζί με πρώην συναδέλφους η με φίλους του εξωτερικού. Όλα αυτά μέσα στην απόλυτη ησυχία χωρίς να νιώθω την παραμικρή απώλεια επικοινωνίας!
  16-04-10

  10 Apr
 5. 5

  Αγαπητοί Φάνη και Πάνο, θα σας παρακαλούσα να μην αναφέρεστε, έστω και υποθετικά ( μιά και δεν έχετε την εμπειρία ) στη προτίμιση στέρησης κάποιου αισθητηρίου οργάνου. Μιλώντας απο την εμπειρία μου ( αν και δεν είχα ολοκληρωτική στέρηση κάποιου οργάνου ), θα έλεγα ότι η αρκετά προχωρημένη μυωπία, μου στέρησε πολλές ευχάριστες στιγμές και ευχαριστώ το γιατρό, που αποκατέστησε την όρασή μου. Μία δε προσωρινή κώφωση του αριστερού αφτιού, με ταλαιπώρησε για δύο μήνες, στερώντας μου την ακοή ( έστω και στο ήμισυ ). Μόνο αυτοί που στερούνται αισθητηρίων οργάνων, θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν τη πραγματική έννοια της στέρησης τους. Μέσα απο αυτά τα αισθητήρια εργαλεία (έστω και όχι απόλυτα ικανά), γνωρίζουμε, αποκτάμε τις εμπειρίες, χαιρόμαστε τη ζωή κ.τ.λ.
  Τέλος δε πρέπει να χρεώνουμε όλα τα στραβά και τα ανάποδα στο περιβάλλον και στίς εντυπώσεις που μας δίνει. Ασκώντας τις ιδιότητες μας χάρη των αισθητηρίων οργάνων, αποκτούμε τις δικές μας προσλαμβάνουσες και δεν επιτρέπουμε στα “φαινομενικά” γεγονότα να μας εξαπατούν και να μας απογοητεύουν. Πίσω απο κάθε σκληρή συμπεριφορά, πίσω απο το πόνο, τη δυστυχία, την κρίση και τη απαξίωση, κρύβεται η δική μας αδιαφορία (ωχ αδελφέ τι με νοιάζει) ή ο φόβος μας για την αντιμετώπιση της αλήθειας και η απομόνωση απο τους “συνανθρώπους μας”. Συγνώμη αν ακούγομαι αυστηρή, αλλά αυτή είναι η θέση μου.
  Ευχαριστώ Ιωάννα
  17/04/2010

  10 Apr
 6. admin

  6

  Το κόκκινο Roula (αν και έχει τη χαμηλότερη ισχύ) είναι υψηλά ενεργειακό (ψυχολογικά) και το θερμότερο των χρωμάτων. Προβάλλεται, εκτινάσσεται μιπροστά από τα άλλα, αφού έχει το μεγαλύτερο μήκος κύματος, άρα είναι πολύ επικοινωνιακό, άρα σε στιγμές έξαρσης καταντά εκρηκτικό. Επομένως όλα όσα αναφέρεις, φυσικά και το χαρακτηρίζουν και αν κάποιος επιθυμεί να βρεθεί σε μια από αυτές τις καταστάσεις θα βρει ένα πολύτιμο συνεργό στο κόκκινο χρώμα.
  Το ανέφερες και σαν αλκαλικό, κι’ αυτό γιατί τα αλκάλια έχουν την ιδιότητα να δίνουν ρόδινο χρώμα στις άχρωμες φενολφθαλίνες. Αυτός είναι ο λόγος που οι ορτανσίες που καλλιεργούνται σε αλκαλική γη αποκτούν ροζ άνθη, ενώ αυτές που τρέφονται από όξινο υπέδαφος μεταβάλλουν τα άνθη τους σε γαλαζωπά.
  Πάνος
  17-04-10

  10 Apr
 7. admin

  7

  Ναι ΦΑΝΗΣ, στην εποχή του INTERNET η όραση είναι χρησιμότερη από την ακοή, όμως η ΙΟΑΝΝΑ μας επέπληξε και τους δυο και μάλλον έχει δίκιο. Εμείς σχολιάζουμε και εκθέτουμε απόψεις εκ του ασφαλούς (όπως συζητά ο χορτάτος για την πείνα) ενώ κανονικά θα πρέπει να ερευνήσουμε το θέμα μεσα από τις απόψεις αυτών που έχουν ανάλογες εμπειρίες. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες όσοι διαθέτουμε ακέραιες αυτές τις δυο αισθήσεις με τις οποίες απολαμβανόμαστε την ομορφιά που απλώνεται στο χώρο τριγύρω μας (στην εποχή μας, μέσω τις τεχνολογικής ανάπτυξης, και από μακρινούς χώρους) δηλαδή τις εικόνες και τους ήχους.
  Πάνος
  21-04-10

  10 Apr
 8. admin

  8

  Αυστηρή μου ΙΟΑΝΝΑ έχεις δίκιο! Ήδη απάντησα ως προς το πρώτο τμήμα του comment σου, σχετικά με το θέμα τύφλωσης – κώφωσης, στον ΦΑΝΗΣ.
  Ως προς το δεύτερο μέρος, ή δεν καταλαβαίνω καλά τί εννοείς, ή ανοίγεις μεγάλα θέματα “Περί αισθήσεων” και περί “Φαινομένων και αοράτων”!
  Όντως μέσω των αισθητηρίων επικοινωνούμε με τον Φαινομενικό κόσμο, αποκτούμε τις δικές μας προσλαμβάνουσες και αναπτύσουμε ανάλογα τις προσωπικές μας ιδιότητες (ιδιαίτερα αυτές του εσωτερικού μας “αόρατου” κόσμου).
  Θα ήθελα να συζητήσουμε και για τις αισθήσεις ή την αισθαντικότητα στο “επέκεινα”… αλλά μάλλον θα σταματήσω εδώ!
  Πάνος
  24-04-10

  10 Apr
 9. admin

  12

  Nana Stergiopoulos:
  Το αντιπροσωπευτικό χρώμα της 1ης ακτίνας στην πραγματεία επί των 7 ακτίνων. Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ. Αν μεταφραστεί σε ΗΧΟ, είναι η νότα ΝΤΟ και στα αιθερικά κέντρα είναι το χρώμα της ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Αν σκεφτούμε το 7δικό σύστημα, Χ 7, ανέρχεται σε 7 αναβαθμούς, σε διαφορετικές αραιώσεις, μέχρι το διάφανο….κ.ά.
  13-12-2017

  10 Apr
 10. admin

  13

  Panos Karayiannis: Νανά, ξέρω πως το κόκκινο χρώμα είναι το χρώμα του πρώτου βασικού τσάκρα και συμφωνώ ότι είναι το χρώμα της νότας ΝΤΟ. Ομολογώ ότι από την Πραγματεία των 7 ακτίνων έχω διαβάσει ελάχιστα αποσπάσματα και αν δεν κάνω λάθος πρόκειται για σειρά βιβλίων που χρειάζονται μελέτη, τα οποία δεν αφορούν μόνο στα χρώματα… οπότε, προς το παρόν δεν έχω παρά να αναμένω και να παρακολουθώ τα σχετικά σχόλιά σου <3
  14-12-2017

  10 Apr

Reply to “Κόκκινο (Α) – Red (A)”