xromata.com


Ραβδία, κωνία, Αλεκτρύων (42β) [χρωματικές συνομιλίες] – Alektryon, rodes and cones (42b)

 

Χρωματικές Συνομιλίες  (42β)

 

Πανέμορφα μάτια γεμάτα ραβδία και κωνία

 

 

 

Ο Αλεκτρυών ήταν νεαρός φίλος του θεού Άρη. Κάθε φορά που ο θεός του πολέμου συνευρισκόταν (κοινώς τσιλημπούρδιζε) με την Αφροδίτη, τη σύζυγο και καμάρι του Ηφαίστου, το καρντασάκι φύλαγε τσίλιες έξω από το δωμάτιο και ειδοποιούσε το ζευγάρι στην ανατολή του ήλιου. Μια νύχτα όμως, ο Αλεκτρυών αποκοιμήθηκε και ο Ήλιος που μπήκε με τις ακτίνες του στο δωμάτιο, είδε τους εραστές και ειδοποίησε τον Ήφαιστο, ο οποίος τους συνέλαβε μέσα σε αόρατα σιδερένια δεσμά που είχε κατασκευάσει γι’ αυτό το σκοπό. (Ήταν ψυλλιασμένος ο τύπος για το ανάλαφρων ηθών ποιόν του στεφανιού του). Αντί να τους πλακώσει στις μπάφλες ο κερασφόρος, τους ετοίμασε ένα χουνέρι χειρότερο κι από τη βαρύτερη φάπα. Φώναξε όλους τους θεούς που τους είδαν τσιτσίδι, αγκαλιασμένους και τυλιγμένους στο αόρατο δίχτυ. Ρεντίκολο τους έκανε. Το τι γέλιο έπεσε, δεν λέγεται! Μόνο η Αθηνά, αναφέρει η παράδοση, ψιλοντράπηκε και χαμήλωσε τα μάτια.

Μετά το πάθημά του ο Άρης τιμώρησε τον Αλεκτρυόνα και τον μεταμόρφωσε σε πετεινό. Έτσι λοιπόν αποκτήσαμε τον κόκορα, που από τότε, μετά το πάθημά του, βάζει τα κακαρίσματα πριν καλά – καλά φανεί ο ήλιος. Για να ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία της όρασης απαραίτητη προϋπόθεση είναι κατ’ αρχήν η ύπαρξη ραβδίων, που αντιλαμβάνονται το φως και κατόπιν η ύπαρξη κωνίων που διαχωρίζουν τις συχνότητες των ακτινοβολιών και τις αντιλαμβάνονται ως χρώματα. Χωρίς το σύστημα αυτό δεν υπάρχει όραση. Χωρίς τα κωνία δεν υπάρχει χρώμα. Ουσιαστικά, το χρώμα δεν υπάρχει πριν από τη διέγερση των κωνίων και δεν γίνεται αντιληπτό παρά μόνο αφού περάσει μέσω αυτών και μεταδοθεί σαν σήμα στον εγκέφαλο.

Επομένως ο θαυμαστός χρωματιστός κόσμος, είναι μια πραγματικότητα μεν, ή οποία όμως χρωματίζεται μόνο μετά την καταγραφή της στον εγκέφαλο. Όμως έχουν όλα τα ζώα τα ίδια κωνία; Τους ίδιους χρωματοσυλέκτες; Τους έχουμε όλοι οι άνθρωποι; Υπερέχει ή υστερεί ο άνθρωπος έναντι των υπολοίπων συγκατοίκων του πλανήτη μας;

 

 

 

 

 

Beautiful eyes full of rods and cones (b)

 

Alektryon was a young friend of god Mars. Each time god of war copulated with Aphrodite, the wife of god Hephaestus, he kept a look outside the room and the alert the couple at sunrise. One night, however, Alektryon felled asleep and sun came in the room with its rays, who, sawing the lovers mating alerted Hephaestus, who arrested them in invisible iron shackles that had been built for this purpose.

Instead of punch them, the cuckold husband decided to make something worse. He invited all the gods to saw them the illegal lovers stark naked, embraced and wrapped in the invisible net. He made them ridicule. Oh, what a laughter! Only goddess Athena, according to tradition, felt ashamed and lowered her eyes.
After this ridicule Mars punished Alektryon and turned him into a cock. So we got roosters, which by then after what happened, cackle before sun rises.

For being functioned the process of vision is a prerequisite in principle the existence of rods, which perceive light and then the existence of cones that separate the frequencies of radiation to perceive them as colors. Without this system there is no vision. Without the cones there is no color. Essentially, the color does not exist prior the stimulation of cones and are not perceived if they are not passing through them to be transmitted as a signal into the brain.
So the wonderful colorful world is a reality only after the brain recording. Are all animals having the same cones? The same color perceivers? Do all people have them equally? Does man excels or falls short over the others living beings of our planet?


is | Topic: λειτουργίες όρασης χρωμάτων, Χρωματικές Συνομιλίες | Tags: None

One Comment, Comment or Ping

 1. Nick Chalas

  1

  Thank you Pano for this enlightening piece of mythology!  Most animals have different vision characteristics to humans.

  I understand that animals are mostly colout blind. Some insects, I believe have almost 360 degree vision I.e. they can detect motion behind them. Whereas birds can see object as little as a mouse from 100s of metres away!
  07-09-2018

  29 Aug

Reply to “Ραβδία, κωνία, Αλεκτρύων (42β) [χρωματικές συνομιλίες] – Alektryon, rodes and cones (42b)”