xromata.com


Τι βλέπει το μάτι! (Β) – What does see the eye (explanation)

Τι «βλέπει» το μάτι! (επεξήγηση)

 

 

Για να εννοηθούν καλύτερα όσα γράφτηκαν στο προηγούμενο post για το «τι βλέπει το μάτι» μεταφέρουμε εδώ το αντίστοιχο κομμάτι από το βιβλίο «Τα μυστικά των Χρωμάτων».

 

Θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι χονδρικά, πως το μάτι μας «βλέπει» το σκοτάδι. Το φως έρχεται και διακόπτει αυτή την αίσθηση «του σκοταδιού».

Οι διακοπές της συνεχούς όρασης του σκοταδιού από το φως, λειτουργούν σαν κοψίματα, σαν τραυματισμοί, σαν παύσεις της συνεχούς σκοτεινής ροής. Αυτές τις διακοπές του σκοταδιού αντιλαμβανόμαστε και έχουμε τη λειτουργία της διαχωριστικής όρασης.

 

 

Στην ουσία είναι το σκοτάδι που βλέπουμε και όχι το φως!   Το σκοτάδι είναι εκείνο που διεγείρει την όραση, ενώ το φως την διακόπτει. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τις «διακοπές της όρασης» και έτσι «βλέπουμε».

Αν κλείσουμε κάποιον σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, τα αισθητήρια της όρασης, τα μάτια του, λειτουργούν κανονικά. Δεν σημαίνει πως επειδή βλέπει μόνο σκοτάδι δεν έχει όραση. Βεβαίως και έχει! Μόνο που βλέπει τα πάντα σκοτεινά, ενωμένα από το σκοτάδι. Πρέπει να υπάρξει φως για να διακόψει αυτή τη συνεχή αντίληψη του σκοταδιού, ώστε η όρασή μας να λειτουργήσει διαχωριστικά και να διακρίνει τις ποσοτικές και ποιοτικές αντανακλάσεις του φωτός που γίνονται από τα διάφορα φωτιζόμενα αντικείμενα ώστε να τα διακρίνει μέσα από το σκοτάδι.

 

 

Τα ραβδία του αμφιβληστροειδή έχουν αναλάβει το ρόλο του διαχωριστή της ποσότητας του φωτός από το σχεδόν απόλυτο σκοτάδι έως το σχεδόν απόλυτο φως.

Τα κωνία έχουν αναλάβει τον ποιοτικό διαχωρισμό του φωτός ο οποίος εκφράζεται σαν χρώματα.

 

 

 

 

Translation into English

 

What does "see" the eye! (Explanation)

 

For better understanding of what was written in the previous post about “what the eye sees” it is posted here the corresponding piece from the book “The Secrets of Colors”.
 
We could say, roughly, that our eyes "see" the dark. L
ight comes and interrupts this sense of "darkness".
The breaks from light of this continuous of vision darkness work as cuts, as injuries, like pauses off the continuous flow. These interruptions of darkness are what we sense and we get the function of divided vision.
We are essentially seeing the darkness and not the light! Darkness is the one that stimulates sight, while light stops it. We realize the "vision breaks" and so "we see".

If someone is closed in a dark room, the sensors of vision, his eyes, are functioning properly.
This doesn’t mean that because he sees nothing but darkness his vision does not function. Of course it is! Just that he sees everything dark joined in the darkness. There should be a light to stop this continual perception of darkness, so that vision will start to work separating and distinguishing the quantitative and qualitative reflections of light that are illuminated by different items to distinguish them through the darkness.

The rods of the retina have assumed the role of separator of the quantity of light from the almost complete darkness to almost absolute light.
The cones have undertaken the separation of quality of light which is expressed as colors.

 

 

 

 

 

 


is | Topic: λειτουργίες όρασης χρωμάτων | Tags: , , , , , , ,

3 Comments, Comment or Ping

 1. admin

  1

  Nana Stergiopoulos: Όλα αυτά που διαβάζω παραπάνω, μου γεννούν τις εξής σκέψεις. Πρώτα απ όλα παραλληλίζω την περιγραφή με την έννοια της ζωής. Δηλαδή ερχόμαστε από το σκότος-το ανεκδήλωτο, στο φως-ζωή και όταν αναχωρούμε από το (ορατό) φως-ζωή, το σκότος. Η επόμενη σκέψη είναι ότι γι αυτόν ίσως τον λόγο στους ανθρώπους που δεν διαθέτουν ενεργά τη λειτουργία της “όρασης”, η επιστήμη σήμερα μπορεί να προσφέρει ένα είδος όρασης μέσω ερεθισμάτων στον εγκέφαλο, κι αυτοί ανεξάρτητα από το “φως”, μ έναν ιδιαίτερο τρόπο “βλέπουν”. Πολύ ενδιαφέρον Πάνο, σ ευχαριστώ.
  28-01-2018

  23 Jun
 2. admin

  2

  Panos Karayiannis: Νανά, πολύ ενδιαφέρουσα η άποψή σου. Συμπληρώνει και επιβεβαιώνει τις σκέψεις μου….. Και, ναι! Όπως έγραφα σε προηγούμενη ανάρτηση στον κόσμο μας είμαστε “Η Αλίκη μπροστά από τον καθρέφτη” και βλέπουμε τα πράγματα ανάποδα. και όχι όπως είναι “πίσω από τον καθρέφτη”.
  29-01-2018

  23 Jun
 3. admin

  3

  Nana Stergiopoulos: Μου θυμίζει γιατί ο Πλάτωνας δεν επέτρεπε στους καλλιτέχνες την είσοδο τους στην ιδανική Πολιτεία. Γιατί απείχαν τρεις φορές από το αγαθό. Είναι αυτό που λες παραπάνω, Το είδωλο του ειδώλου !
  28-01-2018

  23 Jun

Reply to “Τι βλέπει το μάτι! (Β) – What does see the eye (explanation)”