xromata.com


Χρωματική Εννοιολογία (β) – Semantic of colours (B)

Χρωματική Εννοιολογία (β)

 

Προχωρώντας σιγά – σιγά προς την κατανόηση του σχηματισμού των χρωματικών εννοιών, παραθέτουμε την εισαγωγική παράγραφο του κεφαλαίου “The vocabulary of colour” (το λεξιλόγιο των χρωμάτων) από το βιβλίο COLOUR:

 

 

Ο ανθρώπινος οφθαλμός μπορεί να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ μερικών εκατομμυρίων χρωματισμών, ως προς την ποικιλία της χροιάς, της φωτεινότητας και του κορεσμού. Από αυτό το πλήθος διαφορετικών αποχρώσεων έχουν δοθεί ονομασίες σε μερικές χιλιάδες αποχρώσεις, τουλάχιστον στις πιο εκλεπτυσμένες γλώσσες, και φανταζόμαστε ότι εφόσον ο άνθρωπος δύναται να διακρίνει σταθερά τις ίδιες χρωματικές διαφοροποιήσεις, θα έχει και τις κατάλληλες λέξεις να τις περιγράφει και να διαχωρίζει τον ένα χρωματισμό από τον άλλο.

Όμως αυτό δεν συμβαίνει! Το βασικό λεξιλόγιο των χρωμάτων, ακόμα και στις πιο εξελιγμένες γλώσσες, είναι οικτρά μικρό, περιλαμβάνοντας λιγότερες από μια δωδεκάδα λέξεις.

 

 

Όλοι οι υπόλοιποι χρωματικοί όροι είναι απλώς θέμα διάκρισης μεταξύ των αποχρώσεων ενός βασικού χρωματικού ορισμού, όπως πχ. ανοιχτό μπλε, σκούρο πράσινο, ή σύνδεσης ενός αντικειμένου ή υλικού με το αντίστοιχο χρώμα, όπως πχ. χρυσό, λεμονί, άιβορι (ελεφαντοκόκαλο), ή ακόμα το πάντρεμα δυο βασικών χρωματικών όρων όπως πχ. γαλαζοπράσινο, ή δίνοντας ένα όνομα σε κάποιο χωματισμό (άσχετο με το χρώμα), βάση κάποιου συμβάντος, όπως συνέβη με τη ματζέντα, την απόχρωση μιας βαφής που εφευρέθηκε το 1859, τη χρονιά που οι Γάλλοι και οι Σαρδηνοί νίκησαν τους Αυστριακούς, στη μάχη της Ματζέντα, στη βόρειο Ιταλία.

 

 

 

*Η ματζέντα ήταν μια από τις πρώτες τεχνητές βαφές και ανακαλύφθηκε λίγο μετά τη μάχη της Ματζέντα που έγινε έξω από την πόλη Ματζέντα της Βόρειας Ιταλίας. Η ματζέντα ήταν ένα από τα βασικά χρώματα στο αφαιρετικό χρωμοσύστημα και ένα από τα παράγωγα στο προσθετικό χρωμοσύστημα. Στο σύστημα εκτυπωτικών μελανιών η ματζέντα είναι ένα από τα προεπιλεγμένα 4 κύρια χρώματα. Το εκτυπωτικό σύστημα CMYK πρωτοεπινοήθηκε το 1890 όταν οι εφημερίδες άρχισαν τη δημοσίευση έγχρωμων κόμικς.

 

Semantic of colours (B)

 

Moving slowly – slowly towards understanding the formation of color concepts, we cite the introductory paragraph of the chapter "The vocabulary of colour" from the book COLOUR:
The human eye can distinguish between several million colors the variety of color, brightness and saturation. From this multitude of different shades have been given names on a few thousand hues, at least in more refined language and we do imagine that if a man can distinguish consistently the same color variations, will have the right words to describe and distinguish one color to
another.
But this is not happening! The basic vocabulary of color, even in the most sophisticated languages, is woefully small, involving fewer than a dozen words.
All other terms of colors is simply a matter of distinguishing between shades of a basic color definition, as for example light blue, dark green, or a connection of an object or material with the same color as e.g. gold, lime, ivory  or
even marrying two basic color terms such as e.g. blue-green or giving a name to a color hue (unrelated to color) based on some event, as happened with magenta, a color dye that was invented in 1859, the year that  France and Sardinia defeated  Austria at the battle of Magenta in northern Italy.
* Magenta was one of the first artificial dyes discovered shortly after the battle of Magenta, which took place out of Magenta town in Northern Italy. Magenta is one of the primary colors in the subtractive color system and one of the derivatives in the prosthetic.
In the system of printing inks, magenta is one of the 4 preset primary colors. The CMYK printing system invented at 1890 when newspapers began publishing color comics.

 

 

 


is | Topic: εννοιολογία | Tags: , , , , , , , ,

7 Comments, Comment or Ping

 1. admin

  2

  Chrisoula Fili: Καλή και δημιουργική Χρονιά Πανούλη μου.
  10-01-2018

  22 May
 2. admin

  3

  Spyros Vouzounaras: ΚΑΛΗ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΟΥΛΗ!!!
  10-01-2018

  22 May
 3. admin

  4

  ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΤΑΛΗΣ: Καλή χρονιά Πανούλη μου, όμορφη, εμπνευσμένη, δημιουργική, καλότυχη και φωτεινή!!!!!!
  10-01-2018

  22 May
 4. admin

  5

  Nana Stergiopoulos: Καλή χρονιά μας και πρωτιά σου με το περίφημο “π” !!!!!!!
  10-01-2018

  22 May
 5. admin

  6

  Anthi Pieridis: Καλή χρονιά και συγχαρητήρια φίλε μου..
  11-01-2018

  22 May
 6. admin

  7

  G Manet Decorations: Καλώς όρισες Φίλε Πάνο !!! Καλή χρονιά.
  11-01-2018

  22 May

Reply to “Χρωματική Εννοιολογία (β) – Semantic of colours (B)”