xromata.com


Μουσες και χρωματα: Ουρανία

 

Μούσες και χρώματα

 

Ουρανία

 

 

 

 

Αισίως (αν και κάπως καθυστερημένα) φθάσαμε στην 8η και προτελευταία Μούσα, την Ουρανία, που εδρεύει στο 8ο τετράγωνο του εννεαδικού πίνακα, ή αν προτιμάτε στου απλού / βασικού μαγικού τετραγώνου.

Το χρώμα του 8ου αυτού τετραγώνου, που ονομάζεται και τετράγωνου του «Προσδιορισμού», όπου ενεδρεύει η Μούσα Ουρανία, είναι το πορτοκαλί, επομένως και το χρώμα της Ουρανίας, ή αν θέλετε του φορέματός της, είναι το πορτοκαλί.

 

 

Πορτοκαλί φοράει επίσης και η Μούσα Ερατώ, όπως είδαμε, γιατί και οι δυο έχουν να κάνουν με την αισθητική κατάσταση / αντίληψη που εκφράζεται με πορτοκαλί χρώμα.

Η διαφορά μεταξύ των δυο Μουσών και των φορεμάτων τους είναι ότι η μεν Ερατώ φοράει ένα πιο κιτρινωπό πορτοκαλί, γιατί αντιλαμβάνεται τα πράγματα και τις καταστάσεις πιο ψυχικά (αφού το κίτρινο είναι το χρώμα της ψυχής), συναισθηματικά μπορούμε να πούμε,

 

 

ενώ η δε Ουρανία φοράει ένα πιο κοκκινωπό πορτοκαλί (όπου κόκκινο το χρώμα της ύλης), γιατί είναι δεμένη περισσότερο με την ύλη, την οποία αντιλαμβάνεται παρατηρώντας και μελετώντας την, την ύλη σε όλες τις διαστάσεις της, από τα ελάχιστα μέρη της έως τον απέραντο ουράνιο θόλο, και πέρα από αυτόν, στο αχανές διάστημα, γι’ αυτό και ονομάζεται Ουρανία και είναι η Μούσα της αστρονομίας.

 

 

Σαν τέτοια, Μούσα της Αστρονομίας, δεν της δίναμε και πολλή σημασία γιατί την θεωρούσαμε εύκολα κατανοητή και δεν την εξετάζαμε εις βάθος για να εννοήσουμε το πόσο σοβαρό και δυνατό είναι το έργο του ‘μουσείου’ της, δηλαδή της παρατήρησης και προσδιορισμού των πάντων, από τα πλησιέστερα έως τα πλέον απόμακρα. Από το ελάχιστο έως το άπειρο.

 

Αναφερόμενοι στο άπειρο ας δούμε τί συμβολίζει ο αριθμός οκτώ του τετραγώνου της Μούσας της Αστρονομίας, της Ουρανίας.

Το οκτώ σήμερα το γράφουμε διεθνώς χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό / διεθνές σύμβολο για τον αριθμό αυτόν, ήτοι το γνωστό μας 8.

 

 

Εάν πλαγιάσουμε το 8, μας δίνει το σύμβολο του απείρου, όπου το

άπειρο (σύμβολο: ∞) είναι αφηρημένη έννοια που περιγράφει κάτι χωρίς κανένα όριο.

Μας είναι γνωστό πως τα σύγχρονα σύμβολα των αριθμών προέρχονται από την αραβική γραφή τους.

Στα αραβικά το 8 γράφεται ٨, ήτοι μια γωνία με την κορυφή της προς τα επάνω, με άλλα λόγια τον δυαδικό διαχωρισμό ενός σημείου, μιας μονάδας.

 

 

Το ίδιο διαχωριστικό σύμβολο είναι και ο κινέζικος / ιαπωνικός αριθμός οκτώ, με την διαφορά πως στην κορυφή τους οι δυο πλάγιες γραμμές δεν ενώνονται, αλλά υπάρχει ένα μικρό διαχωριστικό κενό μεταξύ τους.

 

 

Βλέπουμε και στις δυο περιπτώσεις (αραβικού και σινικού 8) τον συμβολισμό του δυαδικού διαχωρισμού του ένα, ή της μονάδας.

Στους Μάγια το οκτώ γραφόταν με μια πλάγια γραμμή με τρεις τελείες επάνω της. Εδώ έχουμε την τριαδική εκδήλωση του ένα / μονάδα.

 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες συμβόλιζαν το 8 με το ψηφίο Η του ελληνικού αλφαβήτου. Η χρήση του Η δικαιολογεί την Πλατωνική άποψη «ως δη μεγαλοπρεπέστερον ον’.

 

 

Στην ‘ιστορία γενέσεως της ελληνικής γλώσσας’ διαβάζουμε πως το ήτα =  φωτεινότης, με τις κωδικές σημασίες ‘φως’ και ‘ήρως’ όπου ήρως (ορατότητα, παρατήρηση, διεισδυτικότητα), ό,τι ακριβώς χρειάζεται η Μούσα Ουρανία για να εκτελέσει το έργο της.

Εάν δε, πάμε στις νοηματικές επεκτάσεις που δίνει ο Η. Τσατσόμοιρος στο ήτα (κάποιες από αυτές είναι: ήλιος, ημέρα, ήλεκτρο, ήχος, Ηρακλής)

και τις συσχετίσουμε με το προσδιοριστικό έργο της Ουρανίας, θα καταλάβουμε καλύτερα γιατί είναι η Μούσα της Αστρονομίας, αλλά θα χρειαστούμε ολόκληρο άρθρο γι’ αυτό, οπότε το παρακάμπτουμε.

Ας δούμε τώρα, όπως κάναμε και στις προηγούμενες Μούσες, τί νόημα βγάζουν τα ψηφία του αλφαβήτου που συνθέτουν το όνομα της.

Θα συμβουλευτούμε και πάλι τον «Συνοπτικό πίνακα των σημασιών των γραμμάτων» του Ηλ. Τσατσόμοιρου και θα επιλέξουμε τις κατάλληλες ‘κωδικές σημασίες’ ή νοηματικές προεκτάσεις από τον σχετικό κατάλογο.

 

Έχουμε λοιπόν:

Ο χώρος έκταση (πας χώρος)

Υ κοιλότης, ύλη, αλλά και υπό, υπέρ

Ρ ροή, κίνηση

Α αρχή, αλλά και άπας

Ν νέμω, νόμος

Ι ακτίς, ήχος, κρατώ

Α άθροιση, θαυμασμός, έκπληξη

 

Ναι, με έκπληξη βλέπουμε πως το όνομα της Ουρανίας μας δηλώνει ακριβώς το έργο της, την παρατήρηση των πάντων μέσα σε όλον τον χώρο, δηλαδή το σύμπαν, όπου κινούνται και διανέμονται νομοθετημένα.

 

 

Πιο αναλυτικά, βάση των ορισμών των ψηφίων που παραθέσαμε, μπορούμε να πούμε πως η Ουρανία «αστρονομεί» άπαντα τον χώρο, όπου συγκεντρώνεται κινούμενη άπασα η ύλη (αλλά και τα υπό και υπέρ αυτής) διαμενόμενη κραταιή δια νομοθεσίας, προκαλώντας τον Θαυμασμό.

 

Έτσι η Ουρανία προσδιορίζει τα πάντα επιφέροντας μας την Γνώση του Μεγάκοσμου, αλλά και του Μικρόκοσμου βάση του Νόμου των Αναλογιών.

Κατά τον Τσατόμοιρο, αναζητά την του παντός γένηση, ήτοι τον προσδιορισμό των αιτίων δημιουργίας, η οποία εκτελείται κάτω από την επίδραση της Ψυχής  στην Ουσία.

[Σ.σ. εξ ου και το πορτοκαλί χρώμα της]

 

 

Στην Ωγυγία του ο Αθ. Σταγειρίτης αναφέρει:

«Ευρέτρια και προστάτις της αστρονομίας και αστρολογίας εξ ου και ονομάστηκε Ουρανία ή επειδή η επιστήμη αυτή πραγματεύεται περί της φύσεως των όλων, διότι οι παλαιοί ωνόμαζαν τον κόσμο όλον Ουρανό.

 

 

Όπως φαίνεται λοιπόν, είναι σπουδαίο και θαυμαστό το έργο της Μούσας της Αστρονομίας, που σύμβολά της είναι ένας στέφανος αστέρων, η σφαίρα και ο διαβήτης.

 

 


is | Topic: Αριθμοί και χρώματα, μαγικά τετράγωνα, Μύθοι και χρώματα, Πορτοκαλί | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Μουσες και χρωματα: Ουρανία”