xromata.com


Τοιχογραφιες σπηλαιων (Β) – Murals of caves (B)

 

 

Οι τοιχογραφίες των σπηλαίων

 

(μέρος Β)

 

 

Τα σπήλαια της Αλταμίρα ανακαλύφθηκαν το 1879, ενώ αυτά του Λασκώ μόλις το 1940. Η διατήρηση των τοιχογραφιών τους οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν μέσα σ’ αυτά τα ασβεστολιθικά σπήλαια και τα θέματά τους είναι σχεδόν αποκλειστικά απεικονίσεις ζώων. Οι ανθρώπινες μορφές που συναντάμε είναι ελάχιστες και πολύ σχηματικές (στυλιζαρισμένες) σε αντίθεση προς τον νατουραλισμό με τον οποίο απεικονίζονται οι ζωικές μορφές.

 

 

Τα ζωγραφισμένα ζώα είναι μαμούθ, βίσωνες, τάρανδοι, ρινόκεροι, λιοντάρια, αιγοειδή και άλογα.

 

 

Οι χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούσαν προήρχοντο από φυσικά μεταλλεύματα και ορυκτά, όπως ώχρα, μαγγάνιο, αιματίτης.

Τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν οι μακρινοί αυτοί πρόγονοί μας ήταν σε γενικές γραμμές 6, τα εξής:

Κόκκινη γη, μαύρη κάπνα, κίτρινη και καφετιά ώχρα, άσπρη κιμωλία και ένα είδος μωβ γης. Η χρήση του κόκκινου και του μαύρου υπερτερεί σημαντικά έναντι των άλλων χρωμάτων. Αρχικά η χρήση του κόκκινου ήταν η κοινότερη, αλλά σταδιακά υποχώρησε έως ότου ισομερίστηκε με την χρήση του μαύρου.

Πρόσφατες αναλύσεις απέδειξαν πως ώχρες που ποίκιλαν από κόκκινη, κίτρινη, πορτοκαλί και καφετιά απόχρωση, με την πάροδο του χρόνου    μεταλλάχθηκαν χρωματικά, ενώ ένα φωτεινό κόκκινο χρώμα με την οξείδωση μετατράπηκε σε μωβ ή καφεκόκκινο. Το μαγνήσιο πήρε μορφή μαύρου, μπλε ή καφέ χρώματος.

 

 

Οι άνθρωποι των σπηλαίων κονιορτοποιούσαν τις πρώτες ύλες που θα τους έδιναν το χρώμα και όταν ήθελαν να τις χρησιμοποιήσουν τις ανακάτευαν με ζωικό λίπος και έτσι έφτιαχναν τις μπογιές που ήθελαν. Οι παραστάσεις τους ήταν συνήθως μονοχρωματικές, ενώ διχρωμία και πολυχρωμία παρουσιάζεται στις πρώιμες και μεταγενέστερες απεικονίσεις της μεγάλης αυτής περιόδου.

 

 

Μια αγαπημένη συνήθεια των προϊστορικών ανθρώπων και ιδίως αυτών των πολύ παλαιότερων χρόνων ήταν η χρωματική αποτύπωση της παλάμης τους στα τοιχώματα των σπηλαίων ή η χρωματική περιγραφή της. Δηλαδή ή τύπωναν την βαμμένη ανοιχτή παλάμη τους (βλέπε μούντζα) πάνω στα τοιχώματα, ή την ακουμπούσαν και σχεδίαζαν με μπογιά το περίγραμμά της. Αυτή η 30 000 ετών συνήθεια δεν έχει εκλείψει. Ακόμα και σήμερα αν πάτε σε μικρά αραβικά χωριά θα συναντήσετε λασπόσπιτα με μουντζωμένους τους τοίχους, κυρίως από παλάμες μικρών παιδιών, ένα έθιμο για την καταπολέμηση και τον εξορκισμό του «κακού ματιού».  

 

 

The murals of the caves
(Part B)

 

The caves of Altamira were discovered in 1879, while those of Lascaux in 1940. The preservation of the frescoes is due to the specific conditions prevailing within these limestone caves and their issues are almost exclusively animal motifs. The human figures encountered are minimal and very schematic (stylized) in contrast to the naturalism with which depicted the animal forms.

The painted animals are mammoth, bison, reindeer, rhinoceros, lions, goats and horses.

The used pigments were from natural ores and minerals such as ocher, manganese, hematite.
The colors used by those distant ancestors were generally 6, the following:
Red earth, black smoke, yellow and brown ocher, white chalk and a kind of purple land.

The use of red and black predominates over the other colors. Initially the use of red was the most common, but gradually declined until balanced with the use of black.
Recent analysis showed that ocher that ranged from red, yellow, orange and brown hue over the years had changed color, while a bright red color with oxidation became purple or reddish. Magnesium took the form of black, blue or brown.

The cavemen pulverized raw materials that give them color and when they wanted to use they mixed with animal fat, so they made the paint they wanted. The performances were usually monochromatic and two-tone and colorful paintings presented on early and later depictions of that long period.

A favorite habit of prehistoric human beings, especially those of the very old times, was a color snapshot of the hand palm on the walls of caves or its color description. That means the imprinting of painted open palm on the wall, or the colored drawing of the palm’s outline. This 30 000-year habit has not disappeared. Even today if you go to small Arab villages you may see in small mud houses walls covered with palm imprinting, mainly palms of young children, a custom for the exorcise the of "evil eye".


is | Topic: Ζωγράφοι και ζωγραφική, Τέχνες και χρώματα | Tags: None

2 Comments, Comment or Ping

 1. 1

  Πάνο καλώς μας ήλθες……
  Παρακαλώ σταμάτα τα “μικροπαράπονα”. Δεν έχεις καταλάβει ότι είσαι ο ήλιος μας και εμείς περιστρεφόμαστε γύρω σου….Οπότε μη περιμένεις ενεργό δράση όταν λείπεις, γιατί το σκοτάδι δε συνίσταται για καθαρή και παραγωγική επικοινωνία. Τη νύκτα όλα ησυχάζουν και αποτραβιούνται για να χαραλώσουν……..
  Φίλοι των χρωμάτων το καλοκαίρι έφυγε. Τώρα αρχίζει νέος κύκλος δράσης. Δε ξέρω πόσο σταθερή μπορεί να είναι η καμπύλη που διαγράφεται για τον καθένα μας, αλλά εύχομαι σε όλους μας δύναμη, θέληση, φαντασία και κυρίως πίστη στις δυνατότητες μας……..
  Καλή συνέχεια στη “χρωματική παλέτα ” μας….

  Ιωάννα
  6-9-11

  06 Sep
 2. Nick Chalas

  2

  Hi Pano, Interesting in that the Blue colour was not available until much later in more advanced civilised communities. The animal fat mixed with the natural earth colours seem to have helped preserve the integrity of the paintings as well as the dry coditions inside the caves which had been effectively insulated and the walls protected from undergound water and weather elements. Keep up the enlightment, I am still learning.

  10-09-18

  06 Sep

Reply to “Τοιχογραφιες σπηλαιων (Β) – Murals of caves (B)”