xromata.com


Ιδιότητες των χρωμάτων (24α) [χρωματικές συνομιλίες] -Color Properties (continue)

Χρωματικές Συνομιλίες  (24α)

Ιδιότητες των χρωμάτων (συνέχεια)

 

 

Ας αφήσουμε τις σκέψεις μας να πετάξουν με τα φτερά της φαντασίας μας και να περιηγηθούν τον κόσμο που μας περιβάλλει. Ας παρατηρήσουμε τα χρώματα και ας αναλογισθούμε σε τι ποσότητες υπάρχουν τριγύρω μας. Ας τα πάρουμε με τη σειρά, όπως εμφανίζονται στο ουράνιο τόξο. Πρώτο από όλα το μωβ. Χρώμα που σπανίζει στη φύση, σε σχέση με τα υπόλοιπα χρώματα. Υπάρχουν λουλούδια σε μωβ χρώμα, σε αυτά οφείλει εξάλλου την ονομασία του, που στα ελληνικά είναι ιώδες (από τα ία), ενώ στη σύγχρονη ελληνική το λέμε βιολετί (από τις βιολέτες, τη λατινική ονομασία των ίων) ή μενεξεδί (από τον μενεξέ, δηλαδή το τούρκικο όνομα του ίου). Υπάρχουν πετράδια με το χρώμα αυτό, καρποί και όστρακα, ενώ κάποιες φορές βάφει τον ουρανό λίγο πριν σουρουπώσει και είναι το χρώμα που παίρνουν τα μακρινά βουνά την ώρα του δειλινού. Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις η εμφάνισή του δεν οφείλεται σε χρωστικές. Είναι μια ψευδαίσθηση. Τελικά. Το μωβ είναι λίγο. Πολύ λίγο στη φύση!

Στη συνέχεια έχουμε το μπλε. Αυτό σε αντίθεση με το προηγούμενο, υπάρχει άφθονο τριγύρω μας. Αν αναλογισθούμε την ποσότητα του ουρανού και της θάλασσας που μας περιτριγυρίζουν θα αντιληφθούμε το μέγεθός του. Ή μήπως δεν είναι έτσι; Ναι! Αν το σκεφθούμε καλά, ενώ φαίνεται άφθονο τριγύρω μας, στην πραγματικότητα είναι ελάχιστα τα μπλε πράγματα που υπάρχουν στη φύση οφειλόμενα σε χρωστικές ουσίες. Το μπλε του ουρανού και της θάλασσας οφείλονται σε αντανάκλαση του φωτός. Μπορείτε να πιάσετε το μπλε του ουρανού; Πώς να πιάσετε κάτι που δεν υπάρχει; Αν πραγματικά το χρώμα του ουρανού ήταν γαλάζιο, θα παρέμενε το ίδιο όλο το εικοσιτετράωρο. Δεν θα ρόδιζε την αυγή, δεν θα χρυσοκοκκίνιζε στη δύση, δεν θα μαύριζε τη νύχτα.

Βάλτε λίγη θάλασσα στη χούφτα σας και σηκώστε την ψηλά. Το νερό που έχει μείνει στο χέρι σας έχει χρώμα μπλε;. Όχι! Επομένως το χρώμα της θάλασσας δεν είναι μπλε. Ούτε το μπλε των φτερών του παγωνιού και άλλων πουλιών, υπάρχει στην πραγματικότητα. Ακόμα και το μπλε της πεταλούδας, όπως και κάθε μπλε του ζωικού βασιλείου, οφείλεται σε αντανακλάσεις που σχηματίζονται καθώς το φως ξεφεύγει ανάμεσα από τους περίτεχνους σχηματισμούς φολίδων, λεπιών, τριχών και φτερών. Το ίδιο συμβαίνει και στα ωραιότερα γαλάζια μάτια. Το χρώμα τους στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Υπάρχει στιγμιαία. Γι’ αυτό και αλλάζει συχνά η έντασή του ή η απόχρωσή του.

 

 

 

Color properties (continue)

 

Let our thoughts fly by the wings of our imagination and navigate the world around us. Note the colors and let us think on what quantities they are around us. Let’s look at them by the order as they appear in the rainbow. First of all there is the mauve color, a color that is rarer in nature than the other colors. There are flowers in mauve, or violet as has also called, a name derived from the violet flowers. There are gems in that color, fruits and shells and sometimes sky is painted violet just before twilight. This is the color that gets on the distant mountains at the time of sunset. In the two last stated cases the appearance of violet is not due to pigments. It is an illusion. Finally, violet is little. Very little in nature!
Then, after violet, follows blue color. This in contrast to its predecessor, there’s plenty around us. If one considers the amount of sky and of sea that surround us can understand its’ quantity. Or isn’t so? Yes! If we consider well it seems there is plenty around us, but in fact a few blue things in nature get their color due to pigments. Sky and sea get their blue color due to light reflection. Can you catch the blue of sky? How can you catch something that does not really exist? If the sky color was indeed blue, it would remain the same throughout the day being not purple reddish at dawn or golden red at sunset, not even black at night.
Put some sea in your palm and lift it up. The water left in your hand is of blue color? No! Therefore, the color of the sea is not blue neither the blue on the feathers of peacocks and other birds is blue in reality. Even the blue butterfly gets its blue color as any other of the animal kingdom, due to reflections formed as the light escapes the midst of the elaborate formations of scales, hair and feathers. The same applies to the most beautiful blue eyes. Their color does not actually exist. There is instantaneous. So it often changes in intensity and nuances.

 


is | Topic: Χρωματικές Συνομιλίες | Tags: , , ,

One Comment, Comment or Ping

  1. admin

    1

    Nana Stergiopoulos: Τελικά η όλη η υλική μας υπόσταση είναι μια ψευδαίσθηση !
    19-01-2018

    26 May

Reply to “Ιδιότητες των χρωμάτων (24α) [χρωματικές συνομιλίες] -Color Properties (continue)”