xromata.com


Χρωμαισθησια

 

Έχουμε αναρτήσει στο παρελθόν άρθρα σχετικά με το θέμα της συναισθησίας.

Υπάρχουν διάφορα είδη συναισθησίας.

Το γνωστότερο είδος είναι αυτό της χρωμαισθησίας, δηλαδή η συγκεκριμένη περίπτωση συναισθησίας ήχων και χρωμάτων.

Με αυτήν την ιδιαίτερη περίπτωση συναισθησίας θα ασχοληθούμε τώρα.

 

 

 

Χρωμαισθησία

 

Ο ορισμός που δίνεται από την ‘Wikipedia’ για την χρωμαισθησία έχει ως εξής:

Η χρωμαισθησία ή η συναισθησία ήχου – χρώματος είναι ένας τύπος συναισθησίας στην οποία ο ήχος προκαλεί ακούσια μια εμπειρία χρώματος, σχήματος και κίνησης.

Τα άτομα με συναισθησία ήχου-χρώματος έχουν συνειδητή επίγνωση των συναισθητικών ενώσεων/αντιλήψεων χρωμάτων – ήχων στην καθημερινή ζωή.

 

 

Τα συναισθητικά άτομα που αντιλαμβάνονται χρώματα ενώ ακούνε μουσική, βιώνουν χρώματα επιπλέον, εξ αιτίας των φυσιολογικών ακουστικών ερεθισμάτων.

Η συναισθητική εμπειρία του χρώματος συμπληρώνει αλλά δεν αλλοιώνει / καλύπτει τις πραγματικές ηχητικές αντιλήψεις.  

Όπως και με άλλες μορφές συναισθησίας, τα άτομα με ηχοχρωματική συναισθησία την αντιλαμβάνονται αυθόρμητα, χωρίς προσπάθεια ως κάτι το φυσιολογικό για εκείνα.

 

 

Η χρωμοσαισθησία μπορεί να προκληθεί από διαφορετικές ακουστικές εμπειρίες, όπως μουσική, φωνασκίες, ομιλία ή και καθημερινούς ήχους.

Οι χρωματικοί συσχετισμοί, δηλαδή, ποιο χρώμα σχετίζεται με ποιον ήχο, τόνο, ή ηχητική χροιά είναι εξαιρετικά ιδιοσυγκρασιακοί, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν συνεπείς (ίδιοι) με την πάροδο του χρόνου.

 

 

Τα άτομα με χρωμαισθησία έχουν μοναδικά ζεύγη χρωμάτων – ήχων.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα μελέτες έχουν αναφέρει ότι τα συναισθητικά και τα μη συναισθητικά άτομα συσχετίζουν τους υψηλούς ήχους με ελαφρύτερα ή φωτεινότερα χρώματα και τους ήχους χαμηλής έντασης με πιο σκούρα χρώματα, υποδεικνύοντας ότι ένας κοινός μηχανισμός μπορεί να βασίζεται σε αυτούς τους συσχετισμούς σε κανονικούς εγκεφάλους ενηλίκων.

 

 

Υπάρχουν μορφές ψευδο-χρωμαισθησίας που μπορεί να εξηγηθούν από συσχετισμούς που οι συναισθητικοί έχουν κάνει και έχουν ξεχάσει από την παιδική ηλικία.

Όπως και με τους άλλους τύπους συναισθησίας, η συναισθησία ήχου-χρώματος μπορεί να χωριστεί σε ομάδες με βάση τον τρόπο που βιώνονται τα χρώματα.

 

 

Εκείνοι που «βλέπουν» ή αντιλαμβάνονται το χρώμα στον εξωτερικό χώρο τριγύρω τους, ονομάζονται προβολείς και εκείνοι που αντιλαμβάνονται το χρώμα στο «μάτι του νου» (εσωτερικά) ονομάζονται συχνά συσχετιστές, αλλά αυτοί οι όροι μπορεί να είναι παραπλανητικοί για την κατανόηση της φύσης της εμπειρίας.

 

 

Για τους περισσότερους συναισθητικούς, η κατάσταση δεν είναι πλήρως αισθητηριακή/αντιληπτική (εξωτερική / εσωτερική).

Η συναισθησία ήχου-χρωματισμού (να ακούς ήχους και να βλέπεις χρώματα), είναι πολύ πιο συχνή από τη συναισθησία χρώματος-ήχου (να βλέπεις χρώματα και να ακούς ήχους) αν και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου ήχοι και χρώματα ενεργοποιούνται αμφίδρομα.

 

 

Η συναισθησία εγκαθίσταται στην πρώιμη παιδική ηλικία, όταν ο εγκέφαλος είναι πιο εύπλαστος. Μπορεί να υπάρχει μια γενετική προδιάθεση για την κατάσταση αυτήν.

Υπάρχουν δύο κύριες υποθέσεις για την δημιουργία του φαινομένου της συναισθησίας:  η θεωρία της διασταυρούμενης ενεργοποίησης και το μοντέλο της αναδραστικής απενεργοποίησης. 

Ο μηχανισμός με τον οποίο εμφανίζεται η συναισθησία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Δεδομένου ότι τα συναισθητικά και τα μη συναισθητικά άτομα ταιριάζουν τους ήχους με τα χρώματα με μη αυθαίρετο τρόπο και ότι η κατάποση παραισθησιογόνων φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει συναισθησία σε λιγότερο από μία ώρα, ορισμένοι ερευνητές προτείνουν ότι η συναισθητική εμπειρία χρησιμοποιεί υπάρχουσες οδούς στον φυσιολογικό εγκέφαλο.

 

 

Η αιτία της συναισθησίας είναι επίσης ασαφής, αν και τα στοιχεία δείχνουν μια γενετική προδιάθεση.

Η συναισθησία εμφανίζεται σε οικογένειες, αν και η πάθηση μπορεί να εμφανίζεται ιδιοσυγκρασιακά μέσα σε μια οικογένεια.

Η συναισθησία μπορεί να παρακάμψει μια γενιά.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις μονοζυγωτικών διδύμων όπου μόνο το ένα έχει συναισθησία, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν πρόσθετοι παράγοντες

 

 

Οι διαφορές μεταξύ συναισθητικού και μη συναισθητικού εγκεφάλου μπορεί να αντικατοπτρίζουν άμεσες ενσύρματες συνδέσεις μεταξύ μονοτροπικών ακουστικών και οπτικών περιοχών στον εγκέφαλο ή μπορεί να αντικατοπτρίζουν μονοπάτια ανάδρασης από πολυτροπικές οπτικοακουστικές περιοχές σε μονοτροπικές οπτικές περιοχές που υπάρχουν σε όλους τους εγκεφάλους.

 

 

Επειδή το θέμα της συναισθησίας, και δη της χρωμαισθησίας, είναι μεγάλο, περίπλοκο, όχι τελείως ερευνημένο ακόμα, πιθανόν δύσκολο στην κατανόηση και ίσως κάπως γοητευτικό, θα σταματήσουμε για την ώρα εδώ και θα επανέλθουμε λίαν προσεχώς με άλλα σχετικά με αυτήν άρθρα.  

 


is | Topic: ήχος και χρωμα, Συναισθησία | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Χρωμαισθησια”