xromata.com


Πυθαγορας και μελανινη – Pythagoras and melanin

Η μελανίνη και ο Πυθαγόρας

 

 

 

Μιλήσαμε ήδη σε προηγούμενα posts για τις βιο χρωστικές των δυο βασιλείων, του ζωικού και του φυτικού και πριν μπούμε αναλυτικότερα στο χρωματικό αυτό θέμα, κάνουμε μια μικρή ιστορική παρένθεση, που αν και εν πρώτοις όψεως δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση, εν τούτοις, ίσως στο βάθος της να κλείνει ένα μεγάλο μυστήριο, βασισμένο στην χρωστική μελανίνη.

Σε γενικές γραμμές όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι φανερό πως η πανίδα βάφεται από διαφορετικές χρωστικές από αυτές που βάφουν την χλωρίδα.

Η πανίς οφείλει το χρώμα της σε τρεις βασικές ομάδες χρωστικών ουσιών (αιμογλομπίνη, καροτίνη, μελανίνη), ενώ η χλωρίς παίρνει κι’ αυτή τα χρώματά της από άλλες τρεις βασικές ομάδες (χλωροφύλλη, καροτίνη, φλαβόνες). Η καροτίνη είναι η μόνη κοινή χρωστική και στα δυο βασίλεια.

Πιο σχολαστικά, μπορούμε να πούμε ότι τα δυο αυτά ζώντα βασίλεια χρωματίζονται από 5 ομάδες βιολογικών χρωστικών ουσιών, εκ των οποίων η μια είναι κοινή και για τα δυο βασίλεια.

 

 

 

Αξιοπερίεργο όμως είναι πως η μελανίνη, χρωστική του ζωικού βασιλείου, εμφανίζεται σε σπάνιες περιπτώσεις και στον κόσμο των φυτών, όπου έχει εντοπιστεί στους κυάμους, στα κουκιά, που απαγορευόταν στους Πυθαγόρειους να τα τρώνε. Κατά την παράδοση δε, και όπως αναφέρει ο Διογένης Λαέρτιος στο έργο του «βίοι φιλοσόφων», ένα χωράφι κυάμων έγινε αιτία της σύλληψης και του σκοτωμού του μεγάλου φιλόσοφου.

Λέει λοιπόν ο Διογένης Λαέρτιος πως κατά μια εκδοχή, (μια παρόμοια περιγράφει και ο Έρμιππος), ο Πυθαγόρας πέθανε κατά τον εξής τρόπο:

 

 

Βρισκόταν μαζί με τους φίλους του στο σπίτι του Μίλωνα και κάποιος από εκείνους που δεν είχαν αξιωθεί να γίνουν μαθητές του, από τη ζήλεια του, τους κατηγόρησε για συνωμοσία και έβαλε φωτιά στο σπίτι. Άλλοι ισχυρίζονται πως αυτό το έκαναν οι ίδιοι οι Κροτωνιάτες φοβούμενοι εγκαθίδρυση τυραννίας από τους Πυθαγόρειους. Ο Πυθαγόρας και οι παρευρισκόμενοι μαθητές του τρέχοντας προσπάθησαν να ξεφύγουν από τους διώκτες του, όταν ο μεγάλος δάσκαλος έφθασε μπροστά από ένα χωράφι κατάσπαρτο με κουκιά. Μη θέλοντας να περάσει μέσα από το χωράφι, στάθηκε εκεί λέγοντας πως προτιμούσε να συλληφθεί παρά να το πατήσει και να σκοτωθεί παρά να μιλήσει. Έτσι συνελήφθη από αυτούς που τον καταδίωκαν, οι οποίοι τον έσφαξαν μαζί με πολλούς μαθητές του.

 

Δεν γνωρίζω αν ο μεγάλος φιλόσοφος είχε σχετίσει τα κουκιά με την μελανίνη και αν αυτή ήταν η αιτία (πέρα από την κυάμωση) που επέβαλε στους μαθητές του «αποχή κυάμων», νομίζω όμως ότι ίσως η μελανίνη να κρατά το κλειδί του μυστηρίου.

Δεν γνωρίζω επίσης αν αυτό απασχολεί τους σύγχρονους Πυθαγόρειους, εμένα όμως με απασχόλησε αρκετό καιρό…..

 

 

 

Translated into English

Melanin and Pythagoras

 

We have already referred in previous posts about the bio pigments of the two living kingdoms, the animal one and flora and before we go further on in this color theme, we make a little historical parenthesis, that although at first sight seems to have no relation with our theme, however, perhaps in depth is leading to a big mystery, based on melanin pigment.
In general, as already mentioned, it is obvious that animals are colored by different pigments than those who color flora.
Animals’ colors caused due three main groups of bio pigments (Haemoglobin, carotene, melanin) and flora gets its colors from other three main groups (chlorophyll, carotene, flavones). Carotene is the only common bio pigment in both kingdoms.
More thoroughly, we can say that these two live kingdoms are colored by 5 groups of organic pigments, of which only one is common to both kingdoms.

Strange is that melanin, pigment of the animal kingdom, rarely appears as well in the world of plants, where it is found in broad beans, the beans, which were prohibited to be eaten by Pythagoreans. According to tradition and as is reported by Diogenes Laertius in his "Lives of Philosophers, " a broad bean field was the cause of the arrest and killing of the great philosopher.

So says Diogenes Laertius that in one version (a similar description is given also by Hermippos) Pythagoras died in the following manner:

He was with friends at the home of Milon and somebody of those who were not deemed worthy to become one of his disciples, under jealousy, accused them of conspiracy and put the house on fire. Others claim that they were accused by the people of Croton fearing the establishment of tyranny by the Pythagoreans. Pythagoras and his bystander students ran trying to escape from their pursuers, when the great teacher came in front of a field studded with broad beans. Not wanting to escape running through the field he said it was preferred to be arrested rather than to step on that field and to be killed than to speak. So he was arrested by those who pursued him and was massacred along with many of his students.

I do not know if the great philosopher had correlated broad beans with melanin and if that was the cause (beyond cyanosis) that he imposed on his studentsabstinence of broad beansbut I believe the pigment perhaps holds the key to the mystery.
I do not know if that also employs modern Pythagoreans, but this thought bothered me for some time…


is | Topic: Uncategorized, Ιστορήματα με χρώματα, Φύση και χρώματα | Tags: None

5 Comments, Comment or Ping

 1. 1

  Τα καθαρά μαθηματικά, είναι με τον τρόπο τους η ποίηση των λογικών ιδεών.
  Albert Einstein

  Δανείζομαι τα λόγια ενός άλλου μαθηματικού γιατί,νομίζω ότι είναι ενδεικτική η σχέση των μαθηματικών με το σύμπαν….και με ιντριγκάρει αφάνταστα η σύνδεση της θεωρἰας των συχνοτήτων με την τέχνη….
  Αλλωστε..ο ίδιος ο Πυθαγόρας στηρἰχτηκε στη μουσική για να αποδείξει τη σχέση των μαθηματικών με την δημιουργια και την πορεία του Κόσμου…..
  Αυτό σαν εισαγωγή και επειδή σε εμένα αρέσει να πιάνω το θέμα περιφερειακά ,φτάνω στη σχέση Πυθαγόρας ….χρώματα ξεκινώντας απο τη μουσική…..τη γη και τον άνθρωπο….
  Ολο το σκηνικό ,αυτο που βλεπεις, φαντάζεσαι, αισθάνεσαι ακούς αγγίζεις και σκέφτεσαι ειναι συχνότητες…Ναι ναι δεν ήμαστε τίποτα άλλο από συχνότητες …Ο πλανήτης ο ίδιος είναι συντονισμένος σε μια συχνότητα. δηλαδή πάλεται στα 8Hz και η ιονοσφαιρά του στα 7,8-8,1 Hz ….
  Η συχνὀτητα αυτή τον κάνει να υπάρχει…Δηλαδή να φαίνεται να μιλάει να ακούγεται και να βάφεται…
  Ακριβώς έτσι…εκφράζεται…. η γη παράγει μουσική (ήχο)και χρώματα….
  Η θεωρία του Πυθαγόρα που έχει εκφραστει με τούς Πυθαγόρειους (γιατι από τον ίδιο δεν υπάρχει τίποτα γραπτό)….ένα απο τα πραγματα που αποδεικνύει, με τις διάσημες κλίμακες του είναι αυτό…και άλλα … αλλά εδώ μιλἀμε για χρώματα…
  Ο συνδιασμός μιας οκτάβας με παύσεις εκφράζεται με χρώμα….
  Είναι πολλά χρόνια που η Apple το έχει σχηματοποιήσει αυτό …λέω λοιπόν ότι στην εποχή μας ο Πυθαγόρας δικαιώνεται απο την τεχνολογία…..(συνεχίζεται)
  11-5-11

  09 May
 2. Marina Karderini

  2

  …εξαιρετική σύνοψη ,θεωρημάτων-αξιών-απόψεων,έκανε η Νότα,…και αυτό που με ενθουσίασε,είναι, η αναφορά της,στην Apple.,…γνωστή στο να δανείζεται ιδέες των Ελλήνων φιλοσόφων και να τις χρησιμοποιή και να τις εφαρμόζη,στην συγχρονη τεχνολογία!…άλλωστε… είναι γνωστό , ότι γιά την καλύτερη αντήληψη.της σοφίας των σοφών,και στην μετέπειτα εφικτή ,τεχνολογικά, αυτής , εφαρμογή .,…..προέτρεψε τα στελέχη της ,στην εκμάθηση Αρχαίων Ελληνικών!……
  11-5-11

  09 May
 3. admin

  3

  Νότα, λόγω φόρτου εργασίας δεν απάντησα εδώ και καιρό ούτε στα δικά σου comments, αλλά ούτε και στους άλλους. Βέβαια είναι και τα θέματα που θίγετε, είναι και ο πολύ ωραίοας τρόπος που τα γράφετε που συμβάλλουν στην καθυστέρηση αυτή.
  Πάντως μου αρέσει αυτός ο τρόπος γραφής, που εκθέτει προβληματισμούς…
  Για τα μαθηματικά που αναφέρεις σαν εισαγωγή.. ο γιος μου τελευταίως μου έδωσε ένα ντοκυμαντέρ για μελέτη, με τίτλο REALITY (πραγματικότητα) όπου σαν επιμύθιο αναφέρει πως η πραγματικότητα δεν είναι ό,τι αντιλαμβανόμαστε σαν πραγματικότητα (με τις αισθήσεις μας) αλλά μόνο ότι εκφράζεται με τα μαθηματικά!
  Πολύ ενδιαφέρουσα η συνέχεια με τις συχνότητες (αλλού αναφέρονται γενικότερα σαν δονήσεις) και όλα αυτά είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο, ένα από τα ζητούμενα του xromata.com. Πχ. πολύ θα ήθελα κάποτε να ταυτίσω -στούν οι νότες με τα χρώματα, να μαθω ποια δόνηση – ήχο παράγει η γη και ο κάθε πλανήτης και να βρω έτσι τα χρώματά τους… ο Ουσπένσκι στο “Αναζητώντας τον κόσμο του Θαυμαστού” αναφέρει την διδασκαλία του Γκουρτζίεφ για τις οκτάβες.. αρκετά δύσκολο κεφάλαιο, θα έλεγα… όσο για την apple και το μήλο της… ο peter Bentley στο “Βιβλίο των αριθμών” λέει ότι η Apple Macintosh εμπνεύστηκε το σήμα της από το περιστατικό θανάτου του Άλαν Τιουρινγκ, ενός από τους σκαπανείς των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που πέθανε δαγκώνοντας ένα μήλο που περιείχε υδροκυάνιο. Τελικά όμως αυτό θεωρείται σαν μύθευμα και πως το μήλο είναι επηρεασμένο από το μήλο του Νεύτωνα, ο οποίος απεικονιζόταν στο αρχικό σήμα της εταιρείας με το μήλο στο κεφάλι του.
  Πάνος
  20-5-11

  09 May
 4. admin

  4

  Για τα αρχαία ελληνικά Marina Karderini τί να πω; Είναι πλέον γνωστό στους περισσότερους ότι σήμερα η επιστήμη τα παραδέχεται σαν την μοναδική συμβατή γλώσσα των μελλοντικών υπολογιστών… αρκετοί ξέρουμε πια την αξία της, την προσπάθεια κατακρεούργησής της (περισσότερο από 1 αιώνα) από διάφορους πολιτικάντηδες, δημοσιογραφίσκους και (το τρομερό) από καλλιτέχνες και λογοτέχνες, που παρ’ όλο το κακό που της έχουν κάνει, τους θεωρούμε αξιοσέβαστους.. και μην πιανόμαστε μόνο στην κατάργησή της από τα σχολεία.. και πριν, το άθλιο εκπαιδευτικό μας σύστημα αντί να μας την μάθει και να μας κάνει να την αγαπήσουμε, έπραξε τα άκρως αντίθετα κάνοντάς μας να τα θεωρούμε άχρηστα, δύσκολα, μισητά..
  Πάνος
  20-5-11

  09 May
 5. marina karderini

  5

  …..έτσι ακριβώς..!….
  25-5-11

  09 May

Reply to “Πυθαγορας και μελανινη – Pythagoras and melanin”