xromata.com


Τα χρώματα των ματιών – Eye colors

 

 

Τα χρώματα των ματιών

 

 

Πριν λίγα posts μιλήσαμε για το πώς σχηματίζεται το χρώμα της ίριδας των ματιών και υποσχεθήκαμε να αναφερθούμε στο πως σχηματίζονται και που οφείλονται οι διάφοροι χρωματικοί τύποι των ανθρώπινων ματιών.

Σαν χρώμα ματιού, τουλάχιστον για τον άνθρωπο, υπολογίζεται το χρώμα της ίριδας του ματιού του, το οποίο μπορεί να είναι πράσινο, γαλανό, καστανό ή γκρίζο. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι ένας συνδυασμός ανοιχτού καστανού με πράσινο και μελί, που στην αγγλική αποκαλείται hazel (=φουντουκί).

Το χρώμα της ίριδας του ματιού είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που προκαλείται από την συνδυαστική της υφής, της επίστρωσης μελανίνης, του ινώδους ιστού και των αιμοφόρων αγγείων της ίριδας.

 

 

Σε όλες τις φυλές είναι σύνηθες τα μωρά να γεννιούνται χωρίς μελανίνη στα μάτια γι’ αυτό έχουν τα γαλάζια μάτια του γάλακτος, όπως τα λέμε.

Καθώς το βρέφος αναπτύσσεται αρχίζει να παράγει μελανίνες οπότε αρχίζει να σχηματίζεται το χρώμα των ματιών του το οποίο ολοκληρώνεται από τον πρώτο έως τον τρίτο χρόνο της ηλικίας του.

Το χρώμα του ματιού μπορεί να σκουρύνει ή να γίνει ανοιχτότερο, ή να αλλάξει απόχρωση κατά την πρώιμη παιδική ηλικία*, την εφηβεία, κατά την εγκυμοσύνη ή από σοβαρό τραυματισμό, λόγω χημικών αντιδράσεων που οφείλονται σε ορμονικές αλλαγές.

 

*Γι’ αυτό θεωρούμε ότι τα μάτια σταθεροποιούν το χρώμα τους στην ηλικία των 7 ετών.

 

Ας δούμε τώρα πως σχηματίζονται τα διάφορα χρώματα των ματιών.

 

 

Μάτια Γαλανά: Τα γαλάζια μάτια περιέχουν μικρές ποσότητες μελανίνης (ευμελανίνης) στην επίστρωση του βυθού της ίριδας, η οποία απορροφά μόνο τα μεγαλύτερα μήκη κύματος φωτός που προσπίπτουν σε αυτήν, αντανακλώντας και σκεδάζοντας τις μικρότερες σε μήκος (μπλε)  ακτινοβολίες.  

 

 

Μάτια Γκρίζα: Η απόδοση γκρίζου χρώματος στα μάτια είναι παρόμοια με αυτή των γαλανών, όμως παρατηρώντας τα σε μεγέθυνση βλέπουμε ότι περιέχουν μικρές ποσότητες ανοιχτού καστανού και κιτρινωπού χρώματος. Υπάρχουν τουλάχιστον δυο βασικοί λόγοι που καθορίζουν το γκρι χρώμα των ματιών. Ο ένας είναι η ποσότητα της μελανίνης (που είναι λίγο περισσότερη από αυτή των γαλάζιων ματιών) και ο άλλος η πυκνότητα των πρωτεϊνών στην επίστρωση της ίριδας.  

 

 

Μάτια Πράσινα: Τα πράσινα μάτια οφείλουν το χρώμα τους σε μικρές έως μέτριες ποσότητες επίστρωσης μελανίνης και την αλληλεπίδραση γονιδίων και πρωτεϊνών, ένας τύπος των οποίων βρίσκεται σε όλα τα γαλάζια μάτια.

 

 

Μάτια Μελιά: (Amber στα αγγλικά, κεχριμπαρένια). Τα μελί στα μάτια είναι ένα σταθερό χρώμα που οφείλεται σε χρωστικές και όχι σε αντανάκλαση και περιέχει έντονες κιτρινωπές, χρυσαφιές και χάλκινες χροιές που οφείλονται σε ένα είδος καροτενοειδούς χρωστικής, της κιτρινωπής lipochrome, (η οποία εντοπίζεται και στα πράσινα μάτια) ευρισκομένης στην επίστρωση του βυθού της ίριδας.

Τα μελιά (amber) μάτια δεν πρέπει να συγχέονται με τα hazel, με τα οποία μοιάζουν, γιατί τα μεν μελιά έχουν σταθερό χρωματισμό ενώ τα hazel είναι μια σύνθεση ανοιχτόχρωμων χρωματισμών. 

 

 

Hazel: Τα μάτια αυτού του χρώματος οφείλονται σε συνδυασμό σκεδασμού φωτός και σταθερού χρώματος αποδιδόμενου από μέτρια επίστρωση χρωστικών ουσιών στον βυθό της ίριδας. Συχνά δίνουν την εντύπωση ότι αλλάζουν χρώμα από ανοιχτό καστανό σε χρυσοπράσινο και αντιστρόφως. Συνήθως σχηματίζονται από διχρωμία (ή και πολυχρωμία) της ίριδας όπου το κυρίαρχο χρώμα μπορεί να είναι ή το ανοιχτό καστανό ή το πράσινο.

 

 

Μάτια καστανά: τα καστανά μάτια οφείλουν το χρώμα τους στην πυκνή επίστρωση μελανίνης που υπάρχει στον βυθό της ίριδας. Όσο πυκνότερη η επίστρωση μελανίνης και όσο σκουρότερος ο τύπος της επιστρωμένης μελανίνης,  τόσο πιο σκούρα καστανά είναι τα μάτια. Τα καστανά μάτια ποικίλουν από ανοιχτό καστανό έως πολύ βαθύ, σχεδόν μαύρο, χρώμα.

 

 

Μάτια Μωβ (μενεξεδένια): Αν και σκούρα μπλε μάτια κάποιων ανθρώπων, όπως της Elizabeth Taylor, μπορεί κάποιες φορές να φαίνονται βιολετιά, εντούτοις πραγματικά βιολετιά μάτια εμφανίζονται μόνο σε άτομα που πάσχουν από αλβινισμό. 

 

 

Μάτια κόκκινα ή βιολέ: Αυτοί οι χρωματισμοί φαίνονται, κάτω από ειδικές συνθήκες φωτισμού,  μόνο σε άτομα που πάσχουν από σοβαρή μορφή αλβινισμού και οφείλονται στην πολύ χαμηλή ή σχεδόν ανύπαρκτη ποσότητα χρωστικών στην επίστρωση του βυθού της ίριδας, που επιτρέπει να διαπερνά και να φαίνεται το κόκκινο χρώμα της αιμογλομπίνης των αρτηριών αίματος που βρίσκονται στο στρώμα της ίριδας. Το κόκκινο αυτό χρώμα σε συνδυασμό με το γαλανό των αλβινικών ματιών τους προσδίδει μια χροιά ανοιχτού μωβ.

 

 

Translated into English

The colors of eyes

 

A few posts ago we have dealt about the formation of the color of the iris of the eye and we have promised to refer on how are formed the various color types of the human eye.

Like eye color, at least for humans, we consider the color of the iris of the eye, which may be green, blue, brown or gray. In some cases it may be a combination of light brown with green and honey color, which in English is called hazel.

The color of the iris is a complex phenomenon caused by the combination of texture, melanin layer, fibrous tissue and blood vessels of the iris.

In all human races it is common for babies to be born with no melanin in the eyes so they look like having blue eyes.

As the baby grows up is producing melanin and begins to form the color of his eyes which concludes between the first to the third year of his age.
The eye color may darken or become lighter, or change color in early childhood *, puberty, pregnancy or at a serious injury due to chemical reactions and hormonal changes.
* So we consider that the eyes color is stabilized at the age of 7 years.
Let us now see how various eye colors are formed.

Blue eyes: blue eyes contain small amounts of melanin (eumelanin) coating the bottom of the iris, which absorb only the longer wavelengths of light incident on it, reflecting and scattering the smaller in length (blue) radiation.
Gray Eyes: The forming of gray eyes is similar to the blue one, but they are containing also little amounts of light brown and yellowish color. There are at least two main reasons that determine the grayish color. The one is the amount of melanin (which is little more than that in blue eyes) and the other is the density of the protein coat of the iris.

Green Eyes: Green eyes get their color due to a small or a moderate amount of melanin coating and the interaction of genes and proteins, a type of which occurs as well in all blue eyes.

Honey or Amber Eyes: The honey – colored eyes have a stable color due to pigments and not a reflecting one and contain heavy yellowish, golden and bronze shades due to a type of carotenoid pigment lipochrome of yellowish color, (which is detected also in green eyes) situated in the coating at the bottom of the iris.

The amber eyes should not be confused with the hazel ones, which seem alike, because although amber eyes have a constant color, hazel eyes caused by a composition of bright colors.
Hazel eyes: The hazel eyes get their color due to a combination of scattered light and stable color attributable to a moderate coating pigment in the iris bottom. Often give the impression that they change color from light brown to greenish golden and vice versa. Usually formed by two (or polychrome) colored iris in which the predominant color may be light brown or green.

Brown eyes: brown eyes get their color due to the dense layer of melanin present in the bottom of the iris. The denser coating of melanin and darker type of the coated melanin cause darker brown eyes. Brown eyes vary from pale brown to very dark, almost black color.
Violet eyes: While dark blue eyes of some people, like Elizabeth Taylor’s, can sometimes look violet, violet – purple eyes actually appear only in people who suffer from albinism.
Red or purple eyes: These colors appear under specific lighting conditions. Only people suffering from severe form of albinism, due to very low or almost non-existent amount of pigment in the bottom layer of the iris, which allows red color of arterial blood located in the layer of the iris to penetrate and be seen, look like having purple eyes. The red arterial color combined with the blue eyes of Albinos gives them a tinge of bright purple.


is | Topic: Ίρις και τα χρώματά της, Φύση και χρώματα | Tags: None

14 Comments, Comment or Ping

 1. 1

  Φίλοι των χρωμάτων γειά σας…Ιωάννα εδώ….
  Μιά και βρισκόμαστε στον Ιούλιο (κατακαλόκαιρο) και άλλοι φεύγουν για παραθεριστικούς τόπους, άλλοι μένουν στη κάψα της Αθήνας και ονειρεύονται εξωτικά μέρη, σκέφτηκα να σας συστήσω ένα νησί που γνώρισα τελευταία μέσω του internet και της εφημερίδας των “Νέων”. Πρόκειται για το νησί Σοκότρα, που βρίσκεται στο αρχιπέλαγος Σοκότρα, στον Ινδικό ωκεανό, ανήκει στο έδαφος της Υεμένης και θεωρείται το πιό εξωγήινο τοπίο στη Γη. Όντως οι εικόνες που είδα, μου προκάλεσαν αυτή τη παράξενη και υπέροχη αίσθηση της πρωτόγνωρης επαφής με το μοναδικό. Το νησί Σοκότρα είναι το μεγαλύτερο απο τα τέσσερα νησιά του αρχιπελάγους, που θεωρούνται ότι αποκόπηκαν απο την αφρικανική ήπειρο πρίν 6-7 εκατομύρια χρόνια. Η μοναδικότητα του οφείλεται στις λευκές αμμουδιές, στα μαγικά τοπία και κυρίως στη χλωρίδα και τη πανίδα του, που δε συναντάται πουθενά αλλού επι της Γης.
  Για όσους θέλουν να απολαύσουν εικόνες εξωτισμού παραθέτω το sight που επέλεξα:

  http://episkiasis.wordpress.com/2010/09/20/sokotra-isolated-island/

  Για όσους ενδιαφέρονται για μοναδικούς προορισμούς, υπάρχουν πρακτορεία που κάνουν δεκαήμερες εκδρομές, όπως το Mid East Travel Destination ή το Grecian Travel.
  Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι … Ιωάννα

  Στην Ευρυδίκη και το Θοδωρή ευχές, πολλές ευχές για τη ζωή που επέλεξαν….με αγάπη Ιωάννα
  18-7-11

  10 Jun
 2. admin

  2

  Ομολογώ ΙΟΑΝΝΑ πως δεν είχα ιδέα για την ύπαρξη του νησιού Σοκάτρα. Ήταν μια έκπληξη, ιδιαίτερα η περίεργη χλωρίδα του, που και αυτήν, ομολογώ, πρώτη φορά αντίκρυσα. Πολύ θα ήθελα να βρεθώ κάποτε εκεί να τα απολάυσω εκ του φυσικού. Σ’ ευχαριστώ!
  Πάνος
  20-7-11

  10 Jun
 3. Μαρια

  3

  εχω καστανα ματια, θελω να εχω ομως μπλε μπορω να κανω κατι εκτως απο καποια χειρουργικη επεμβαση?
  ξερετε μιπως καμια μαρκα απο φακουσ επαφης που να φενονται 100% φυσικα?
  7-4-2015

  10 Jun
 4. admin

  4

  Μαρία, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει χειρουργική αλλαγή χρώματος ματιών.
  Εάν διάβασες καλά το άρθρο για τον σχηματισμό του χρώματος των ματιών θα είδες ότι συμβάλλει ένα ποικίλο σύστημα από μελανίνες, πρωτείνες, δομική κατασκευή του πλέγματος της ίριδας….
  Στην εποχή μας υπάρχει η ευκολία ανώδυνης αλλαγής του χρώματος με φακούς επαφής.
  Προσωπικά έχω δει πολύ επιτυχημένες μετατροπές καστανών ματιών σε καταπράσινα ή γαλανά.
  Δεν ξέρω να σου συστήσω κάποια μάρκα. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να σε βοηθήσει στην επιλογή σου ένας καλός οπτικός.
  Πάνος
  10-4-2015

  10 Jun
 5. Ιωάννης Χοψονιδης

  5

  Το αριστερό ειναι μισώ γαλάζιο μισώ καφέ και το δεξί ειναι σκούρο καφέ .
  15-4-2015

  10 Jun
 6. Πάνος

  6

  Μαρία επανέρχομαι! Βιάστικα να σου απαντήσω και όντως δεν ήξερα ότι γίνονται χειρουργικές επέμβάσεις για την αλλαγή του χρώματος της ίριδας.
  Τελικά το έψαξα και έμαθα ότι γίνονται στον Παναμά και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και τα τελευταία χρόνια και στις ΗΠΑ και αλλού, όμως… όμως….
  Στοιχίζουν ακριβά (γύρω στα 8-10 000 ευ), η επέμβαση κρατά 15 λεπτά για κάθε μάτι, αφαιρείται η ίριδα του ματιού και στην θέση της μπαίνει ειδικός χρωματιστός φακός, ενώ ο υποβαλλόμενος στην επέμβαση για 1 με 2 μήνες βλέπει θολά (όπως βλέπουμε κάτω από την θάλασσα με ανοιχτά μάτια) έως ότου επανέλθει η όρασή του. Εάν επανέλθει δηλ. γιατί αναφέρονται περιπτώσεις που ο υποβαλλόμενος έχασε την όρασή του.
  Επίσης ένα άλλο σημείο που χρειάζεται προσοχή είναι ότι λίγο πριν την επέμβαση σου αναφέρουν ότι δεν έχουν το συμφωνημένο χρώμα που επέλεξες….
  Επιπλέον, προσωπικά το όλο θέμα μου φαίνεται περίεργο, σαν να βγάζεις το δέρμα από τα δάχτυλά σου και να αντικαταστάς τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα με κάτι άλλο, γιατί και η ίρις καθενός μας είναι μοναδική (σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα).
  Επισυνάπτω ανάλογο άρθρο:
  http://www.dailymail.co.uk/health/article-2535992/I-surgery-Panama-change-eye-colour-ended-temporarily-blind-8-000-unregulated-op-went-horribly-wrong-Londo
  Πάνος
  20-4-2015

  10 Jun
 7. admin

  7

  Αγαπητέ Ιωάννη Χοψονίδη, δεν κατάλαβα εάν αναφέρεσαι στα δικά σου μάτια ή γενικότερα. Το φαινόμενο διαφορετικού χρώματος στην ίριδα του ματιού θηλαστικών, μεταξύ των οποίων και του ανθρώπου, δεν είναι τόσο σπάνιο και καλείται «ιριδική ετεροχρωμία».
  Δυο είδη ετεροχρωμίας της ίριδας υπάρχουν, η ολική ετεροχρωμία κατά την οποία η ίρις του ενός ματιού έχει διαφορετικό χρώμα από την ίριδα του άλλου και η μερική ετεροχρωμία κατά την οποία στην ίδια ίριδα εμφανίζονται δυο διαφορετικά χρώματα. Αυτό συμβαίνει από την ποσοτική διαφορά συγκέντρωσης μελανίνης στον βυθό της ίριδας, που οφείλεται στα γονίδια (κληρονομικότητα) ή σε ασθένεια ή τραυματισμό.
  Σε λευκές γάτες που το άσπρο χρώμα τους οφείλεται στην έλλειψη γονιδίου “W” η ετεροχρωμία της ίριδας είναι σύνηθες φαινόμενο.
  https://xromata.com/?p=5038
  Ευχαριστώ που έθιξες το θέμα αυτό, έτσι ώστε σύντομα ν’ αναρτηθεί ανάλογο άρθρο, το οποίο ήταν στα υπ’ όψιν για ανάρτηση εδώ και πολύ καιρό.
  Πάνος
  23-4-2015

  10 Jun
 8. ΑΥΓΟΥΣΤΑ

  8

  Φίλε Πάνο, ξέρουμε ότι οι δονήσεις έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου και ιδιαίτερα στην πλευρά του χαρακτήρα. Με ποιόν τρόπο και τι ρόλο μπορεί να έπαιξαν στο χαρακτήρα τα χρώματα, κατά την ενδύνηση του ατόμου και πριν την ενσάρκωσή του;
  28-4-2015

  10 Jun
 9. admin

  9

  Φίλη ΑΥΓΟΥΣΤΑ, κατ’ αρχήν είναι λίγο άτοπο το ερώτημά σου, εμβόλιμο σ’ ένα χώρο διαλόγων για το χρώμα των ματιών…. όμως αυτό το ‘άτοπο” με οδήγησε και σε άλλες σκέψεις…
  Εάν μπορούσα να απαντήσω στο ερώτημα “Με ποιόν τρόπο και τι ρόλο μπορεί να έπαιξαν στο χαρακτήρα τα χρώματα, κατά την ενδύνηση του ατόμου και πριν την ενσάρκωσή του;” σίγουρα θα “βρισκόμουν” αλλού, δίνοντας απαντήσεις σε θέματα που την βάση τους δεν έχει ακόμα ερευνήσει η επιστήμη (θεωρία χορδών, μορφοποίηση, μη ορατό φως κλπ.), οπότε ό.τι και να πω θα ανήκει στον χώρο sci fi (επιστημονικής φαντασίας).
  Εγγύτερα σ΄εμάς, μπορώ να πω ότι τα χρώματα, σαν χροιά φωτός (του τόπου, του χρόνου, του χώρου) την ώρα που γεννιόμαστε πρέπει να θέτουν κάποιες βάσεις στην ανάπτυξη του χαρακτήρα μας, αφού ένα τέταρτο είδος κωνίων του αμφιβληστροειδούς είναι εκείνο που επηρεαζόμενο από το φως ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι.
  Επιπλέον, κατά την βρεφική μας ανάπτυξη, τα χρώματα του περιβάλλοντός μας, οπωσδήποτε συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην καλλιέργεια του χαρακτήρα μας, ανάλογα με τις εμπειρίες με τις οποίες συνδέονται.
  Λυπάμαι! Ξέρω, δεν σου έδωσα την αναμενόμενη απάντηση (πολύ θα ήθελα να μπορούσα), αλλά κι εμένα οι δυνατότητές μου γύρω από τα χρώματα είναι ΕΠΕ (περιορισμένες).
  Πάνος
  30-4-2015

  10 Jun
 10. 10

  ηθελα να ρωτησω αν γινεται το χρωμα των ματιων να αλλαξει απο την προσληψη πρωτεινων ιχνοστοιχειων και βιταμινων……εγω εχω καφε σκουρα ματια αλλα θα ηθελα να τα μετατρεψω σε σκουρα μπλε.η γκρι.(αναφερω τις πρωτεινες κ.λ.π διοτι αναφερει πως το καθε χρωμα εξαρταται απο πρωτεινες και διαφορα αλλα….παρακαλω ας απαντησει καποιος
  30-6-2015

  10 Jun
 11. Πάνος

  11

  Αγαπητή Παναγιώτα
  Εάν ήταν έτσι απλά τα πράγματα θα άλλαζαν χρώμα τα μάτια μας συχνά, ανάλογα με την διατροφή μας. Ναι, τα γαλάζια μάτια, όπως μάλλον διάβασες στο ανωτέρω άρθρο έχουν βασικά έλλειψη μελανίνης και ένα είδος συγκεκριμένων πρωτεϊνών σε ορισμένη ποσότητα. Περισσότερες ή διαφορετικές πρωτεΐνες γκριζάρουν τα γαλάζια μάτια.
  Ίσως κάποιος εξειδικευμένος οφθαλμίατρος να μπορεί να σου δώσει μια πληρέστερη απάντηση.
  Παρόμοιο ερώτημα είχε θέσει και η Μαρία, ρωτώντας για τις επεμβάσεις που γίνονται για την αλλαγή χρώματος της ίριδας. Μπορείς να διαβάσεις την σχετική απάντηση στην ίδια στήλη όπου βρίσκεται και το δικό σου ερώτημα (λίγο πιο πάνω, στο σχόλιο αρ. 6)
  Πάνος
  10-7-2015

  10 Jun
 12. Παναγιωτα

  12

  γεια σας!!! τα ματια μου ειναι καστανα !!! στο αρθρο σας αναφερεται πως τα χρωματα των ματιων οφειλονται στη μελανινη και διαφορες πρωτεινες μετελλα κτλ. ηθελα λοιπον να ρωτησω μηπως μπορω με καποιον τροπο να μειωσω την μελανινη των ματιων μου…ισως τρογωντας λαχανικα φρουτα και πολλες βιταμινες? απαντηστε παρακαλω και ευχαριστω για το χρονο σας
  2-8-2015

  10 Jun
 13. Παναγιωτα

  13

  Πανο σε ευχαριστω πολυ!!!!!!
  2-8-2015

  10 Jun
 14. admin

  14

  Παναγιώτα, γειά σου και πάλι.
  Δυστυχώς δεν μπορούμε να αυξομειώνουμε τις μελανίνες μας με πρόσλήψη ή όχι από το περιβάλλον, γιατί τις μελανίνες τις παράγει ο ίδιος ο οργανισμός μας. Η ανικανότητα παραγωγής μελανίνης από τον οργανισμό είναι η αιτία της λεύκης, του αλβινισμού, άσπρων μαλλιών κλπ. όπως και η λόγω γήρανσης ανικανότητα ίσης κατανομής της μελανίνης δημιουργεί τις σκούρες κηλίδες στα ηλικιωμένα δέρματα.
  Το ζωικό βασίλειο χρωματίζεται από τρεις βασικές βιο-χρωστικές ομάδες: την αιμογλομπίνη (η οποία παράγεται από τον οργανισμό και ενισχύεται με πρόσληψη μετάλλων, οξυγόνου κλπ.), τα καροτένια (τα οποία λαμβάνονται κατά κύριο λόγο από βιατμίνες, ηλιακό φως, διατροφικά στοιχεία) και τις μελανίνες (οι οποίες παράγονται από τον ίδιο τον οργανισμό).
  Πάνος
  3-8-2015

  Υ.Γ. Για όσα γράφω πιο πάνω, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στους συνδέσμους που παραθέτω:
  https://xromata.com/?p=2307
  https://xromata.com/?p=2457

  10 Jun

Reply to “Τα χρώματα των ματιών – Eye colors”