xromata.com


Μπλε (Β) – Blue (B)

ΜΠΛΕ (β μέρος)

 

 

 

Στη γλωσσολογική ανάπτυξη, στην εννοιολογική σειρά των χρωμάτων, το μπλε είναι πάντα ο πέμπτος εμφανιζόμενος όρος στο σύνολο των έως ένδεκα υπαρκτών παγκοσμίως χρωματικών εννοιών.

 

 

Η ευρέως χρησιμοποιούμενη σήμερα ονομασία «μπλε» έχει τις ρίζες της στα αρχαία γερμανικά, ενώ η παλαιότερη συνώνυμή της ονομασία του χρώματος «κυανός» προέρχεται από την χετταιϊκή απόδοση του αζουρίτη, ενώ ένας πολύτιμος λίθος, ο κάλαϊς, θεωρείται υπαίτιος για την εξέλιξη της λέξης «γαλανός»,

 

 

 

αν και υπάρχει η εκδοχή πως προέρχεται από το γάλα, έκφραση που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες όταν η θάλασσα ήταν ήρεμη και φωτεινή, όπως την αποκαλούμε εμείς σήμερα ως «λάδι».

 

 

Το μπλε είναι το πιο άφθονο χρώμα στη φύση, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ελάχιστα.

 

 

Τα περισσότερα μπλε, όπως του ουρανού και της θάλασσας, το αχνό γκριζογάλανο των δαχτυλιδιών του καπνού,

 

 

αλλά και το μπλε που υπάρχει στο ζωικό βασίλειο, όπως τα φτερά του παγωνιού,

 

 

αλλά και τα γαλάζια μάτια, οφείλονται στη διάθλαση, την αντανάκλαση ή τον σκεδασμό (διασκορπισμό) του φωτός.

 

 

Αυτό το διασκορπισμένο φως για να φανεί μπλε, πρέπει να αντικρίζεται μπροστά από ένα σκούρο φόντο, όπως μια επίστρωση μελανίνης στο βυθό της ίριδας των γαλανών ματιών ή το σκότος του διαστήματος στον ουρανό.

 

 

Παρ’ όλη την φαινομενική αφθονία του πάνω στη γη, σπανίζει στο υπέδαφος όπου τα μόνα ορυκτά που μπορούν να αλεσθούν και να δώσουν αμέσως μπλε χρώμα είναι τα τυρκουάζ,

 

 

οι αζουρίτες και τα λάπιζ – λαζούλ.

 

 

 

Τα άλλα μπλε χρώματα – βαφές παράγονται μετά από πολλαπλές χημικές ενώσεις, ενώ οι μπλε ακτίνες λέιζερ παράγονται δυσκολότερα από τις άλλες γιατί τα ηλεκτρόνια των αερίων παραγωγής των μπλε λέιζερ χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή ηλεκτρική φόρτιση.

 

 

 

 

 

Translated into English

Blue (part B)

 

In the conceptual range of colors at the linguistic development, blue always appears as the fifth color term on a scale of eleven terms that form “the world of color concepts”.
The widely used today word "blue" has its origins in the ancient German language, and the oldest word “cyan”, synonymous to "blue" color, comes from the ancient hittite word for azurite. Another precious stone, used to be called as “kalais” at ancient times, is considered culpable for the evolution of the Greek word “galanos” for ‘light blue’, although there is the version that comes from the greek word “gala” (milk), an expression used by the ancient Greeks when the sea was calm and bright, a state that modern Greeks today resembled to "oil".
Blue is the most abundant color in nature, but in reality there are very few blue pigments.
Most of blue surrounding us, like the sky and sea, the faint grey blue rings of smoke and also the blue in the animal kingdom, such as peacock feathers, and the blue eyes, they look blue due to refraction, reflection or dispersion (scattering) of light.
This scattered light to appear blue should be looked in front of a dark background, like a layer of melanin in the bottom of the iris of blue eyes or the dark space behind the sky.

Despite the seeming abundance of blue on earth, it is rare in earth’s underground where the only mineral that can be ground and give immediate blue (powder) color is turquoise, azurite and lapis – lazuli.
The other blue – dyes are produced after multiple chemical bonds while blue laser produced harder than the other colored laser beams because the electrons of the gas production for blue laser demands the maximum power load.

 


is | Topic: μπλε | Tags: None

3 Comments, Comment or Ping

 1. 1

  Καλημέρα Πάνο Πάνο και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω!
  Χρόνια σου πολλά!
  Σου έυχομαι κάθε υγεία, κάθε ευτυχία και επιτυχία όπως επίσης…. καλή φώτιση τέκνο μου!
  Αλήθεια πιο είναι το δικό σου αγαπημένο χρώμα?
  Όσο και να τα αγαπάς όλα, όπως σίγουρα θα μου απαντήσεις, δεν μπορεί, κάποιο θα ξεχωρίζεις.

  Σε φιλώ
  Μαρίνα
  20-9-10

  19 Sep

Reply to “Μπλε (Β) – Blue (B)”