xromata.com


Ορισμος του 6

 

Ο ορισμός του 6

 

 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, ο αριθμός 6 δεν είναι άσχετος με τα χρώματα, αφού 6 (τρία βασικά και τρία παράγωγα) είναι τα χρώματα του φάσματος.

https://xromata.com/?p=745

 

 

Για τον αριθμό 6 και την σχέση του με τα χρώματα μιλήσαμε επανειλημμένως στο παρελθόν και σχετικά πρόσφατα αναφερθήκαμε στις εξάδες που είναι βασικές στον υλικό, αλλά και στον πνευματικό κόσμο.

https://xromata.com/?p=7811

https://xromata.com/?p=7893

Θα δούμε τώρα τον αριθμητικό και αριθμοσοφικό ορισμό του 6, ο συγκερασμός των οποίων μας δίνει τα εξής:

 

 

Το ΕΞΙ: εικονίζει τη φάση της δημιουργίας όπου εμφανίζονται τα έμψυχα όντα.* Είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός**. Παράγεται από τον πολλαπλασιασμό του πρώτου άρτιου (2) και του πρώτου περιττού (3), σε αντίθεση με το 5 που παράγεται από την πρόσθεση των αντίστοιχων αριθμών και διαιρείται ακριβώς σε δύο ίσα σκέλη (3+3=6), εξ ου και το σύμβολο του ζυγού, ως έννοια ισορροπίας.

 

 

Έχει να κάνει με τον κόσμο της Ψυχής, σαν ενδιάμεσος μεταξύ του νου και του σώματος, τους οποίους και εναρμονίζει.

* το 6 είναι ο ατομικός αριθμός του άνθρακα ο οποίος είναι η βάση κάθε ζωντανού οργανισμού.

 

 

**[Τέλειοι αριθμοί καλούνται οι φυσικοί αριθμοί που έχουν την παράξενη ιδιότητα να είναι ίσοι με το άθροισμα των διαιρετών τους.

Ο αριθμός 6 είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός αφού οι διαιρέτες του είναι οι 1,2,3 και 1 + 2 + 3 = 6. Οι τέλειοι αριθμοί δεν είναι πολλοί. Στην πραγματικότητα είναι τόσο σπάνιοι που υπάρχουν μόνο τέσσερις μέσα στα πρώτα δέκα εκατομμύρια φυσικών αριθμών. Αυτοί είναι οι αριθμοί: 6, 28, 496, 8.128……]

 

 

Τα ίδια, συν κάτι παραπάνω και κάπως αναλυτικότερα, έλεγαν και οι Πυθαγόριοι για την εξάδα.

 

 

Εξάς: Είναι ο αριθμός έξι. Είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός. (Προσθέτοντας τους αριθμούς 1+2+3=6 και 1Χ2Χ3=6). Παράγεται από τη δύναμη και τον πολλαπλασιασμό του πρώτου άρτιου και του πρώτου περιττού, του αρσενικού και του θηλυκού, και για αυτό καλείται "αρσενόθηλυς".*

 

 

Ονομάζεται και "γάμος" όμως δεν γίνεται δια της προσθέσεως, όπως ο αριθμός 5 (=2+3), αλλά δια του πολλαπλασιασμού (2Χ3=6). Από την "τελειότητα" της εξάδας προκύπτει και ο πρώτος αρμονικός μέσος όρος (αυτός είναι και ο λόγος που η νοητή γραμμή των αρμονικών σχέσεων των συχνοτήτων ξεκινά από τον αριθμό 6), του οποίου η σχέση με το 8 είναι "επίτριτη" (8:6=4:3= 1,333) κ.ο.κ.

 

 

Οι Πυθαγόρειοι αποκαλούσαν την εξάδα "ολομέλεια" και "ειρήνη" και "κόσμο", καθώς συνίσταται αρμονικά από τα αντίθετα. Η Αφροδίτη λοιπόν, η θεά του έρωτα και της φιλίας, ενώνει τα αντίθετα όπως και ο αριθμός 6, ενώ ακόμη αναπαριστά την αρχή της ολότητας και της τελειότητας.

 

 

* Μέσα στο σύμβολο του τέταρτου τσάκρα, του αναχάτα, διασταυρώνονται δυο τρίγωνα σχηματίζοντας έναν εξάγωνο αστέρα, ο οποίος σαν ινδουιστικό σύμβολο αντιπροσωπεύει την ένωση του αρσενικού με το θηλυκό, ειδικά δε στο αναχάτα. την ένωση του Υπέρτατου Όντος (Purusha) με την Μητέρα Φύση (Prakriti).

 

 

 

Για όσους ενδιαφέρονται για το 6 στα μαθηματικά, αναφέρουμε τα εξής:

 

Το 6 είναι ο μικρότερος φυσικός αριθμός που δεν είναι ούτε πρώτος αριθμός, ούτε τετραγωνικός αριθμός («τέλειο τετράγωνο»).

Είναι ο δεύτερος μικρότερος σύνθετος αριθμός, εφόσον 6 = 2·3, δηλαδή έχει και άλλους φυσικούς διαιρέτες, εκτός του 1 και του εαυτού του.

Ο αριθμός 6 είναι ο μικρότερος τέλειος αριθμός, καθώς το άθροισμα των φυσικών διαιρετών του (εκτός του ιδίου) μας δίνει 6: 6 = 1+2+3 = 1·2·3. Ο επόμενος τέλειος αριθμός είναι το 28.

Το 6 είναι επίσης ο μοναδικός άρτιος τέλειος αριθμός που δεν μπορεί να εκφρασθεί ως το άθροισμα διαδοχικών περιττών κύβων.

Οι μεγαλύτεροι του 3 πρώτοι αριθμοί είναι όλοι της μορφής 6ν ± 1, όπου ν οποιοσδήποτε φυσικός αριθμός (ν>0).

Το 6 είναι τριγωνικός αριθμός και το ίδιο είναι και το τετράγωνό του, το 36.

Το ανάπτυγμα πρώτων παραγόντων του 6 είναι 6 = 2 · 3.

Το 6 είναι ημιπρώτος αριθμός, διότι αποτελεί γινόμενο δύο πρώτων (2 · 3).

Η μικρότερη μη αβελιανή ομάδα είναι η ομάδα συμμετρίας S3, η οποία έχει 6 στοιχεία.

Στη γεωμετρία το εξάγωνο, που έχει έξι γωνίες, είναι το ένα από τα μόλις τρία κανονικά πολύγωνα που μπορούν να καλύψουν τελείως το επίπεδο.

Στη στερεομετρία ο κύβος έχει έξι έδρες.

Υπάρχουν 6 κυρτά κανονικά πολύτοπα στις 4 διαστάσεις.

Υπάρχουν 6 βασικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις: Το ημίτονο, το συνημίτονο, η εφαπτομένη, η συνεφαπτομένη, η τέμνουσα και η συντέμνουσα.

 

 

Αφού γνωρίσαμε κάπως καλύτερα το 6, τον πραγματικό αριθμό των χρωμάτων της Ίριδας, θα συνεχίσουμε με το χρώμα του, την σχέση του με τα μαγικά τετράγωνα και ό,τι άλλο προκύψει. Φυσικά αυτό θα γίνει σε κάποιο επόμενο άρθρο που θα ακολουθήσει λίαν προσεχώς.

 


is | Topic: Αριθμοί και χρώματα | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Ορισμος του 6”