xromata.com


Περι του 6 (β)

 

 

Περί 6

(β)

 

 

Σταματήσαμε την προηγούμενη ανάρτησή μας για τον αριθμό 6 στα έξι βασίλεια και στον διαχωρισμό του μη ζωικού, ορυκτού βασιλείου, από τα υπόλοιπα 5 έμβια βασίλεια. Συνεχίζουμε λοιπόν από το σημείο αυτό:

 

 

 

Το μη ζωικό βασίλειο αποτελείται κι’ αυτό από δυο τριάδες τα πετρώματα και τα ορυκτά, ήτοι 2 Χ 3 = 6

Τα πετρώματα χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους.:

Τα πυριγενή πετρώματα που σχηματίζονται από λιωμένα πετρώματα που η αφετηρία τους είναι στο μάγμα της γης.

Τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα που (μετα)σχηματίστηκαν από υπερβολική θερμότητα και πίεση.

Τα ιζηματογενή πετρώματα που σχηματίσθηκαν από την απόθεση ιζημάτων.

Ομοίως και τα ορυκτά χωρίζονται σε τρεις κύριους τύπους.

Τα αυτοφυή μέταλλα.

Τα αυτοφυή αμέταλλα.

Τα σύνθετα ορυκτά.

 

Η εξάδα (το 6) εμφανίζεται και στα ορυκτά, όπου έχουμε 6 κρυσταλλικά σχήματα: το κυβικό, το ρομβοεδρικό, το εξαγωνικό ή τριγωνικό, το τετραγωνικό, το τρικλινές και το μονοκλινές.

 

 

Παρεμπιπτόντως 6 είναι και τα βασικά στερεομετρικά σχήματα: σφαίρα, τετράεδρο, κύβος, οκτάεδρο, δωδεκάεδρο, εικοσάεδρο.

Τα πάντα στην δημιουργία, ζωικά και μη δομούνται από άτομα μέσα στα οποία εδρεύει ο αριθμός 6, ήτοι 6 κουαρκ και 6 λεπτόνια.

 

 

Στα 6 κουαρκ έχουν δοθεί οι ονομασίες (γεύσεις):

πάνω, κάτω, παράδοξο, γοητευτικό, πυθμένας, κορυφή.

Τα πάντα χαρακτηρίζονται από ενέργεια. Κατά την φυσική υπάρχουν 6 βασικές μορφές ενέργειας:

Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια

Χημική ενέργεια

Ακτινοβόλος ενέργεια

Πυρηνική ή ατομική ενέργεια

Θερμική ενέργεια

Μηχανική ενέργεια

 

 

Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν 6 κύρια ενεργειακά κέντρα (και ένα –το έβδομο- εκτός αυτού), τα τσάκρας:

Μουλαντχάρα, σβαντχισθάνα, μανιπούρα, αναχάτα, βισούντχα, άσνα

 

 

Από δυο τριάδες δε, (2 Χ 3 = 6) αποτελείται η ανώτατη ινδουιστική θεότητα, από την Τριμούρτι (Βράχμα, Βισνού, Σίβα) και την συζυγική τους τριάδα Τριντέβι (Σαρασβάτι, Λάκσμι, Παρβάτι ή Κάλι).

6 δε, κατά τον ινδουισμό, είναι τα θεολογικά χαρακτηριστικά της Υπερτάτης Θεότητας:

Παντογνωσία, η οποία ορίζεται ως ισχύς της ταυτόχρονης γνώσης για τα πάντα.

Κυριαρχία, ως υπέρτατο Ον, υπέρτατη Ψυχή, βασιλιάς νομοθέτης, Αγάπη

Ενέργεια, η ικανότητα του να κάνει το αδύνατο δυνατό.

Δύναμη, η ικανότητα υποστήριξης των πάντων μόνο με την θέληση και χωρίς κόπο.

Σθένος, η εξουσία διατήρησης της αϋλότητας, όπως το Ανώτατο Πνεύμα, παρά το γεγονός ότι είναι η αιτία της ευμετάβλητης υλικής δημιουργίας.

Μεγαλείο, το οποίο εκφράζεται με την αυτάρκεια και ικανότητα εξουδετέρωσης των πάντων από την πνευματική λάμψη.

Τρία ζεύγη επίσης (3 Χ 2 = 6) είναι και οι Κρονίδες, τα 6 παιδιά του Κρόνου και της Ρέας, οι βασικές Ολύμπιες Θεότητες, ήτοι:

Ζευς – Ήρα, Ποσειδών – Δήμητρα, Άδης – Εστία.

 

 

Τα κελιά στις κυψέλες των μελισσών έχουν διατομή κανονικού εξαγώνου, γεγονός που συνδέεται με την ιδιότητα των ίσων κανονικών εξαγώνων να καλύπτουν πλήρως το επίπεδο.

Τα έντομα έχουν έξι πόδια.

Οι νιφάδες του χιονιού έχουν εξαγωνική συμμετρία εξαιτίας της κβαντομηχανικής του μορίου του νερού, που προκαλεί τη δημιουργία εξαγωνικών κρυστάλλων στον πάγο, οι οποίοι με τη σειρά τους αποτελούν τις χιονονιφάδες.

Μία κλασική κιθάρα έχει 6 χορδές.

 

 

Τα περισσότερα ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα έχουν 6 βασικά κλειδιά (οπές).

Την ημέρα της ισημερίας, το φως του ήλιου προσπίπτει επί της γης δυο εξάωρα με αποκορύφωσή του στο μέσον του δωδεκάωρου, δηλαδή στο συμπλήρωμα της 6ης ώρας.

 

 

Την ημέρα αυτή ξεκινά η ημέρα του βόρειου πόλου, που έχει διάρκεια 6 μηνών, ενώ αντιστοίχως ξεκινά η νύχτα του νοτίου πόλου, που έχει κι αυτή διάρκεια 6 μηνών.

 

 

 

Αν ψάξουμε σίγουρα θα βρούμε και άλλες εξάδες (όπως πχ. Ο εξάκτινος αστέρας ως σύμβολο του ανθρώπου, το εξαδικό σύστημα ανάπτυξης των πετάλων των μονοκοτυλήδονων φυτών, μεταξύ των οποίων τα κρίνα, τα 6 χρώματα του Βούδα κλπ.

Επίσης έξι είναι οι ομάδες βιο-χρωστικών ουσιών που χρωματίζουν τα φυλλώματα των φυτών:

Τα καροτένια – πορτοκαλιές χρωστικές

Η ξανθοφύλλη ΙΙ – κίτρινη χρωστική

Η φαιοφυτίνη a – φαιά χρωστική

Η φαιοφυτίνη b – καφεκίτρινη χρωστική

Η χλωροφύλλη a – κυανοπράσινη χρωστική

Η χλωροφύλλη b – κιτρινιπράσινη χρωστική

 

Όσο για τον ορισμό, αλλά και το χρώμα του έξι θα επανέλθουμε προσεχώς.

 


is | Topic: Αριθμοί και χρώματα | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Περι του 6 (β)”