xromata.com


Μαιος – May

Το χρώμα του Μάη

 

Η σημερινή ανάρτηση του post συμπίπτει με την Πρωτομαγιά, οπότε τιμής ένεκεν το σημερινό άρθρο θα είναι αφιερωμένο στον μήνα των λουλουδιών, τον Μάιο.

 

 

Φυσικά, αφού το κύριο θέμα του site είναι τα χρώματα, όπως είναι αναμενόμενο, θα αναφερθούμε στο χρώμα του Μάη. 

Έχει χρώμα ο Μάιος; Έχουν χρώμα οι μήνες; Φυσικά και όχι, είναι η απάντηση. Όμως ο άνθρωπος έχει μια έμφυτη τάση να χρωματίζει τα πάντα, έστω και νοερά. Οπότε σε πολλές έννοιες προσδίδουμε συμβολικά κάποιο χρώμα. Επειδή όμως έννοιες, ιδέες, αισθήματα δεν είναι αντικείμενα ώστε να επενεργούν επί αυτών οι φυσικοί νόμοι και να λαμβάνουν ένα αντικειμενικό χρώμα, τα χρώματα που τους αποδίδονται είναι υποκειμενικά.

Έτσι λοιπόν ενώ είμαστε σίγουροι για το πορτοκαλί χρώμα του καρότου, το πράσινο των φύλλων, το μαύρο του κατραμιού, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με βεβαιότητα το χρώμα της Αγάπης, του θανάτου, της χαράς, του πόνου. Μπορούμε να ταυτίσουμε τις ιδιότητες των αισθημάτων και συναισθημάτων με τις αντικειμενικές ιδιότητες κάποιου χρώματος και να ταυτίσουμε την έννοια με το χρώμα που έχει τις πλησιέστερες αντίστοιχες ιδιότητες. Μετά βέβαια υπεισέρχονται διάφοροι άλλοι επί μέρους παράγοντες και η γενικότερη αντικειμενική αντιστοιχία της έννοιας προς κάποιο χρώμα μπορεί υποκειμενικά να αλλάξει.

Πολύ δυσκολότερος αποβαίνει ο χρωματισμός εννοιών όπως οι μέρες, οι μήνες κλπ.

Σε κάποιους από τους μήνες του ρωμαϊκού ημερολογίου μπορούμε να αποδώσουμε χρώμα γιατί αυτοί οι μήνες ήταν αφιερωμένοι σε κάποιον θεό και οι θεοί αυτοί ήταν συμβολικά ταυτισμένοι με κάποιο χρώμα.

Για την ακρίβεια μπορούμε να χρωματίσουμε τους μισούς, δηλαδή τους 5 από τους 10 μήνες του πρωταρχικού ρωμαϊκού ημερολογίου, πριν προστεθούν ο Φεβρουάριος και ο Αύγουστος.

Οι 5 αυτοί μήνες είναι ο Ιανουάριος, αφιερωμένος στον Ιανό, ο Μάρτιος, αφιερωμένος στον Άρη, ο Απρίλιος στην Αφροδίτη, ο Μάιος στον Ερμή και ο Ιούνιος στην Ήρα (οι υπόλοιποι ήταν αριθμημένοι από τον 6ο  έως τον 10ο  Δεκέμβριο).

 

 

Όπως βλέπουμε, ο Μάιος που μας απασχολεί σήμερα, είναι ένας από τους 5, οπότε μπορούμε να «δούμε» το χρώμα του.

Για τον Μάιο είχαμε μιλήσει ξανά πριν 2 χρόνια στα post:

https://xromata.com/?p=438

και

https://xromata.com/?p=445

(για όσους ενδιαφέρονται για το χρώμα του Μαρτίου και του Απριλίου 

https://xromata.com/?p=141   https://xromata.com/?p=461 )

Είχαμε υποσχεθεί τότε ότι θα επανέλθουμε για να αναφερθούμε στο πραγματικό χρώμα του Μαΐου, επειδή σ’ εκείνα τα posts είχαμε αναφερθεί στο φαινομενικό χρώμα του, το κόκκινο, το χρώμα με το οποίο τον ταυτίζουν οι περισσότεροι.

Ποιο είναι λοιπόν το χρώμα του Μάη; Μα ποιο άλλο από το χρώμα του θεού στον οποίο ήταν αφιερωμένος, τον Ερμή, που το συμβολικό χρώμα του ήταν το μωβ.

 

 

Ο Μάιος αν και είναι ο μήνας του Ερμή, δεν φέρει το όνομά του, αλλά το όνομα της μητέρας του, της Τιτανίδας Μαίας, της ωραιότερης των Πλειάδων.

 

 

Το δίμορφο μωβ https://xromata.com/?p=277 είναι το χρώμα του, επίσης διττού, Ερμή, του θεού του εμπορίου αλλά και της κλεψιάς, της εξυπνάδας αλλά και της πανουργίας, του θεού που κινιόταν μεταξύ Ουρανού (ως αγγελιαφόρος) και Άδη (ως ψυχοπομπός), που σφετερίστηκε τη θέση του Πλούτωνα στον Όλυμπο και τα καθήκοντα της Ίριδας.

Έτσι λοιπόν και ο Μάης, κοιτώντας πίσω του το ερωτικό κόκκινο χρώμα της άνοιξης και ατενίζοντας μπροστά του το επερχόμενο γαλάζιο της Ήρας (του καλοκαιριού) είναι ένας συγκερασμός των δυο αυτών χρωμάτων.

 

 

Προσωπικά, λόγω της εντονότερης σχέσης του με το προηγούμενο κόκκινο χρώμα, τολμώ να του αποδώσω την ρόδινη χροιά του μωβ, το χρώμα των μαγιάτικων ρόδων.

 

 

Η παραφθορά του ονόματός του Μάιος, Μάγιος τον έχει σχετίσει στην λαϊκή παράδοση με τα μάγια  και την δεισιδαιμονία, ταιριάζοντάς τον έτσι και πάλι με το μωβ χρώμα που μια από τις κύριες ιδιότητές του είναι αυτή της Γοητείας (γητευτής, μάγος).

[Οι λαϊκές προλήψεις θεωρούν τον Μάιο «μαγεμένο» γι’ αυτό αποφεύγονται οι γάμοι και οι σοβαρές εργασίες στη διάρκειά του, εξ ου και η παροιμία «Στον καταραμένο τόπο, τον Μάη μήνα βρέχει»]

 

 

Η γοητεία του Μάιου έγκειται στο ότι κανείς άλλος μήνας μέσα στο χρόνο δεν αρχίζει την ίδια μέρα που αρχίζει ο Μάιος και κανείς επίσης δεν τελειώνει την ίδια μέρα με αυτόν.

 

 

Translated into English

May’s color

 

The current suspension of the post coincides with May Day, honorary then today’s article will be devoted to May, month of flowers.

Since “color” is the main theme of the site, as expected, we’ll refer to the color of May.
Has May a color? Are the months colored? Of course not, is the answer. But man has an innate tendency to color everything, even mentally. So many notions are attached symbolically with colors. But as concepts, ideas, feelings are not objects and natural laws do not act on them they cannot take an objective color, so their colors are assigned to them subjectively.
We’re sure about the orange color of carrots, the green of leaves, the black of pitch, but we cannot determine with certainty the color of love, death, joy, pain.

We can identify the properties of feelings and emotions with the properties of a color and we identify then the certain meaning with that color that is closest to the respective properties. After, there are of course a number of other individual factors involved and the overall objective to the concept color can change subjectively.
So, becomes quite difficult to color concepts such as days, months etc.
In some months of the Roman calendar we can give a color because these months were dedicated to gods and these gods were symbolically identified with a color.
In fact we can “color” thus the half of the calendar, 5 of the 10 months of the primary Roman calendar, before February and August were added.
Those five months are January, dedicated to Janus, March, dedicated to Mars, Venus to April, May to Mercury and June to Juno – Hera (the rest of the months were numbered from the 6th to the 10th December).

As we see, May who concern to us today is one of the five, so we can ‘see’ its color.
We did refer about May 2 years ago in posts
https://xromata.com/?p=438 and https://xromata.com/?p=445
(for those interested in the color of March and April there are also
https://xromata.com/?p=141 and https://xromata.com/?p=461)
We promised then to be back to mention the actual color of May, because in those posts was mentioned its apparent red color, the color that most people identify to that month.
So which is May’s color? What other than the color of the god to whom it was dedicated, Hermes (Mercury), whose symbolic color was violet.

May, although that is the month of Mercury, bears not his name but the name of his mother, Titaness Maia, the most beautiful of the Pleiades.

The bimorph https://xromata.com/?p=277 violet is the color, also of the bimorph Hermes, the god of commerce but robbery as well, of intelligence and cunning also, the god who shuffled between sky (as a messenger ) and underworld (as soul delivering god), who usurped the position of Pluto in Olympus and the functions of goddess Iris.
So May, looking back to the erotic red spring and forward to the upcoming blue Juno – Hera (summer) is a combination of these two colors.

Personally, cause of its stronger relationship with the previous red, I dare to pay to that month the rosy tinge of purple, the color of May roses.

The corruption of its name May to Magy (in Greek) has a good correlation in the folk tradition with magic and superstition, matching again with purple color that one of its main properties is charm (charmer, magician).
[The superstitious folk believe in "enchanted" May, avoiding weddings and major operations in its duration, hence the saying "In the damn place, the month of May rains"]

The real charm of May is that no other month during the year starts on the same day that May begins and no one also does end on the same day that May ends with.


is | Topic: Uncategorized, Μύθοι και χρώματα | Tags: None

One Comment, Comment or Ping

  1. marina karderini

    1

    ..καταπληκτικό ,κατατοπιστικό ,το αρθρο σας ,διευκρινίζει λεπτομέρειες,πού δεν είχαν πέσει στην αντίληψή μου,..υπέροχο,ευχαριστώ πολύ!
    1-5-11

    01 May

Reply to “Μαιος – May”