xromata.com


Ωκεανος, ο παππους της Ιριδας

 

Ο μυστηριώδης Τιτάνας Ωκεανός, πάππους της Ίριδας

ή άλλως ο Ωκεανός και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

 

Σε προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στον Τιτάνα Ωκεανό, πατέρα της Ωκεανίδας Ηλέκτρας, μητέρας της Ίριδας, θεάς του Ουράνιου Τόξου και κατ’ επέκτασιν των χρωμάτων και αναρωτηθήκαμε ποιος ακριβώς είναι αυτός ο Ωκεανός; Ο Τιτάνας Ωκεανός;

 

 

Θα μου πείτε τώρα, τί σχέση έχει αυτός ο Ωκεανός με τα χρώματα, με τα οποία ασχολείται αυτός ο ιστότοπος.

Ε, πώς δεν έχει. Πάππους της Ίριδας είναι και όπως λέγεται, για να γνωρίσεις καλά ένα μυθολογικό πρόσωπο οφείλεις να ξέρεις τί σημαίνει το όνομά του, τους γονείς του και την καταγωγή του.

Ήδη έχουμε πει αρκετά για την θεά Ίριδα. Σας παραθέτουμε δυο συνδέσμους σχετικούς με τα προαναφερόμενα:

https://xromata.com/?p=781

https://xromata.com/?p=808

Μάλλον θα εννοήσουμε περισσότερα γι’ αυτήν αν ρίξουμε μια σχολαστικότερη ματιά στο γενεαλογικό της δέντρο και δη στον πάππου της τον Τιτάνα Ωκεανό.

 

 

 

 

Αντιγράφουμε ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ από την ‘Ωγυγία ή Αρχαιολογία’ (1816, Βιέννη Αυστρίας) του Αθανασίου Σταγειρίτη, τα εξής:

«Ο Ωκεανός ήτο υιός του ουρανού και της Γης και ο πρεσβύτατος των Τιτάνων. Κατ’ άλλους δε ήτο υιός του Αιθέρος και της Εστίας. Ούτος ήτο, κατά τινας, ο αρχαιότατος των Θεών και εξ αυτού εγεννήθησαν οι άλλοι θεοί και οι άνθρωποι.* Ενομίζετο δε θεός και έφορος της έξω μεγάλης Θαλάσσης, ως δηλοί το όνομα αυτού, και ότι έλαβε την δυναστείαν ταύτην παρά του πατρός αυτού Ουρανού, δια τούτον δεν επαναστάτησε και αυτός κατά του Ουρανού ως οι άλλοι Τιτάνες.

* [Στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται ότι: ο Ωκεανός συνέστη τον τελευταίο κύκλο όστις περιέζωνε τον Ουρανό και την Γαία, ενώ στους ύμνους του Ομήρου ο Ουρανός περιγράφεται «ως ο αποτελών την εσχάτη περιφέρεια της ασπίδος του Αχιλλέως». Σε παλαιότερους μύθους αναφέρεται ότι το Χάος αποτελούσε την πρώτη οντότητα η οποία κατόπιν ταυτίστηκε με τον Ωκεανό.

Αλλά και άλλοι μύθοι φέρουν τον Ωκεανό σαν πρώτιστο θεό.

Κατά τους Αιγυπτίους: πρώτος θεός ήτο ο Νουν (Ωκεανός) και δεν υπάρχει παλαιότερος θεός από τον Ωκεανό. Μετά από αυτόν γεννήθηκαν οι άλλοι θεοί.

Κατά τους Σουμέριους: πρώτος θεός ήταν ο Ενκί (Ωκεανός), ο ύψιστος, ο αυτογέννητος, αυτός είναι το ύδωρ.

Κατά τους Ινδούς: εν αρχή υπήρχε μόνο το ύδωρ, ο αρχέγονος Ωκεανός.]

 

 

 

Έλαβε δε γυναίκα την αδελφήν αυτού Τηθύν*, και ούτοι ανέθρεψαν την Ήραν. Έτι δε λέγουσιν, ότι αυτός μετεχειρίσθη πρώτος νόμιμον γάμον, και γυναίκαν την αδελφήν αυτού, ως λέγει και ο Ορφεύς, εκ της οποίας εγέννησεν όλους σχεδόν τους επίσημους ποταμούς της οικουμένης και τρεις χιλιάδας θυγατέρας, πλην γνωρίζονται μόνο οι παρ’ Ησίοδον αναφερόμεναι και αύται ωνομάζοντο Νύμφαι Ωκεανίδαι»

*[τήθη στα αρχαία σήμαινε ‘προμήτωρ’]

 

 

 

Μεταξύ των Ωκεανιδών αναφέρεται από τον Ησίοδο και η Ηλέκτρα, η μητέρα της Ίριδας, η οποία από τον Θαύμαντα γέννησε εκτός από την Ίριδα, τις Άρπυιες και την Άρκη.

Μα ποιος ήταν αυτός ο Θαύμας με τον οποίο ζευγάρωσε η Ωκεανίς Ηλέκτρα; Επανερχόμαστε στην ‘Ωγυγία’ όπου διαβάζουμε:

«Ο Θαύμας, υιός του Πόντου και της Γης και αδελφός του Φόρκυνος, έλαβε γυναίκα την Ηλέκτραν του Ωκεανού θυγατέρα και εγέννησεν εξ αυτής την Ίριν, τας Άρπυιας και την Άρκην. Ούτος δε ήτο, κατά τινας, θεός των νεφών και των παραδόξων φαινομένων εν τοις μετεώροις, όθεν ωνομάσθη Θαύμας, επειδή τα τοιαύτα φαινόμενα προξενούν θαυμασμόν εις τους ανθρώπους».

 

 

Εάν ανοίξουμε κάποιο λεξικό θα δούμε πως ΘΑΥΜΑ σημαίνει κάθε υπερφυσικό φαινόμενο, που δεν εξηγείται με την λογική και την φυσική τάξη.

Τώρα, επιτρέψτε μου να σας παραθέσω τους εξωλογισμούς μου.

Γνωρίζουμε ήδη ότι το φως και κατά συνέπεια τα χρώματα της Ίριδας που το αποτελούν, είναι ένα τμήμα –παιδί- του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η Ίρις δηλαδή είναι θυγατέρα – τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, κόρη της Ηλέκτρας και του Θαύμαντα, των οποίων η σύζευξη δηλώνει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.

Το όνομα της μητέρας –Ηλέκτρα- είναι πασίδηλο. Η Ηλέκτρα είναι ο ηλεκτρισμός του φάσματος. Επομένως ο Θαύμας αντιστοιχεί στον μαγνητισμό, που ούτως ή άλλως, ακόμα και με τις σημερινές μας γνώσεις περί μαγνητισμού (που δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένες), πρόκειται για ένα φαινόμενο που προκαλεί τον θαυμασμό.

Τώρα, ποιος άραγε να ήταν ο Ωκεανός, πατέρας της Ηλέκτρας και πάππους της Ίριδας;

 

 

Είναι ο Ωκεανός που κατά την μυθολογία περιτριγύριζε την γη; Θα έλεγα κάτι πολύ παραπάνω. Είναι η διαστημική ‘σούπα’ που εμπεριέχει τα σωματίδια της ύλης (Τιταίας – Γαίας).

Όπως λέει η σύγχρονη επιστήμη:

«Το πρώιμο σύμπαν ήταν μια πυκνή αρχέγονη σούπα από στοιχειώδη σωματίδια που συγκρούονταν συνεχώς μεταξύ τους σε καταπληκτικά μεγάλες ενέργειες»

 

 

 

 

Αφού όμως μπήκα στους εξωλογισμούς, θα κλείσω το άρθρο με μια σπορά ερωτημάτων ώστε να κάνετε κι εσείς τους εξωλογιμούς σας.

Όχι! Δεν σας ρωτώ για την Τηθύ – Θάλασσα, προμήτορα όλων, κάτι που πλέον μας είναι γνωστό, ή για την ανατροφή της Ήρας – ψυχής από τον Ωκεανό και την Τηθύν, αφού το υγρό στοιχείο συμβολίζει την ψυχή.

Σας ρωτώ, που θα τοποθετούσατε τις Άρπυιες στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα; Να σας θυμίσω ότι αυτές βασάνιζαν τον τυφλό μάντη Φινέα; Επίσης πως αυτές νικήθηκαν και τιθασεύτηκαν από τους Αργοναύτες του Ιάσονα;

Εξωλογισθείτε φίλοι μου! Ίσως να σας αποκαλυφθούν υπέροχα συμπεράσματα!!!

 


is | Topic: Εξωλογισμοί, Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και Φως, Ίρις και τα χρώματά της, Μύθοι και χρώματα | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Ωκεανος, ο παππους της Ιριδας”