xromata.com


6 και 7, μια περίεργη σχέση – 6 and 7, a strange relationship

 

Η περίεργη σχέση του 6 με το 7

 

Πολλές περίεργες σχέσεις μας αποκαλύπτουν τα χρώματα, σχέσεις που απλώνονται τριγύρω μας, δεν μας κινούν καθόλου την περιέργεια έως τη στιγμή που ένα ερώτημα, κάποιος μικρός προβληματισμός, θα μας κινήσει την περιέργεια και θα μας εμπλέξει στους στροβιλισμούς της και την επιθυμία να πάρουμε μια απάντηση που θα ικανοποιήσει το ερώτημά μας.

Ένας έρωτας είναι και αυτός! Γινόμαστε εραστές με στόχο να κατακτήσουμε το ερωμένο μας, να πάρουμε μια απάντηση στο ερώτημά μας.

Σε προηγούμενο post, μια περίεργη σχέση στην οποία αναφερθήκαμε ήταν αυτή μεταξύ του μωβ και του κίτρινου χρώματος.

Τώρα, η περίεργη σχέση που αντιμετωπίζουμε είναι αυτή μεταξύ δυο αριθμών, του 6 και του 7.

Την περιέργειά μας την κίνησαν τα χρώματα δημιουργώντας το ερώτημα:

Πόσα είναι τα χρώματα της Ίριδας; Έχει το Ουράνιο τόξο 6 ή 7 χρώματα;

 

Αν προσέξουμε, θα παρατηρήσουμε πως σχεδόν σε κάθε επταδικότητα το έβδομο μέλος της παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα προς τα άλλα έξι.

 

 

 

 

Στην επτάφωτη λυχνία αυτή η σχέση είναι πασίδηλη με την διάταξη των λυχνιών. Οι 6 είναι παρατεταγμένες στη σειρά ανά ζεύγη, ενώ η έβδομη βρίσκεται μόνη της, αζευγάρωτη, στο κέντρο.

Κατά τη Βίβλο, στη Γένεση, αναφέρεται ότι ο Θεός έπλασε τον κόσμο σε

6 ημέρες και την εβδόμη αναπαύθηκε.

Στην Ελληνική μυθολογία αναφέρονται μεν 7 ζεύγη Τιτάνων, αλλά κατονομάζονται μόνο 13 και όχι 14 Τιτάνες. Το ένα ζεύγος δηλαδή είναι μισό.

Στη Θεογονία του ο Απολλόδωρος αναφέρει έξι Τιτάνες και επτά Τιτανίδες:

Βιβ. 1, παρ. 2: «Παίδες μεν τους Τιτάνας προσαγορευθέντας, Ωκεανόν, Κοίον, Υπερίωνα, Κρείων, Ιαπετόν και νεότατον απάντων Κρόνον. Θυγατέρας δε τας κληθείσας Τιτανίδας, Τηθύν, Ρέαν, Θέμιν, Μνημοσύνην, Φοίβην, Διώνην, Θείαν».

Σε πιο σύγχρονες παραδόσεις, στην Εωνική παράδοση αναφέρεται ότι ο έβδομος Γίγαντας παρακίνησε τους υπόλοιπους έξι στην εκτέλεση Έργου, άνευ Ανωτέρας εντολής.

Σε ένα προηγούμενο post, στις παρατηρήσεις επί του τριγωνοποιημένου χρωματικού κύκλου είδαμε να εμφανίζονται χρωματισμένα τρίγωνα που αντιστοιχούν στον αριθμό 7 ενώ αυτά που παραμένουν άβαφα είναι 6.

Βλέπουμε λοιπόν πως κάτι παράξενο συμβαίνει μεταξύ των δυο αριθμών 6 και 7. Αυτό το αξιοπερίεργο σχετίζεται και με τα χρώματα της Ίριδας.

 

 

 

 

 

 

 

Εσείς μήπως έχετε εντοπίσει την περίεργη αυτή σχέση του 6 με το 7 σε κάποια άλλη επταδικότητα;

 

 

The strange relationship between 6 and 7


Colors reveal many strange relationships, relationships spread around us, that do not draw our curiosity at all, until a question, a little questioning, will stir our curiosity involving us in its turbulence and the desire to get an answer which will satisfy our question.

That is also love! We become lovers in order to conquer our beloved reply, to get an answer to our questioning.

In a previous post, a peculiar relationship we mentioned was that between purple and yellow colors.

Now, the peculiar relationship we face is between two numbers, 6 and 7

Our curiosity drawn by colors creates the question:

How many are the Colors of spectrum? Has rainbow 6 or 7 colors?

If we draw attention, we will observe that in almost every septet its seventh part presents a peculiarity to the other six.

In the seven-lamp light this relationship is obvious on the arrangement of the candles. The six are stacked in pairs, while the seventh is alone right in the center.

In the Bible, in Genesis, it is reported that God created the world into 6 days and at the seventh was resting.

In Greek mythology there are 7 pairs of Titans, but only 13 of the 14 Titans are named. One pair is half.

In Theogony Apollodorus reports six male Titans and seven females:

B.1, par. 2: “Sons of Titan  named Ocean, Keion, Hyperion, Kreion, Iapetus, and the youngest one Cronus. Daughters the so called, Tethis, Rea, Themis, Mnemosyne, Phoebe, Dione, Theia".

 In more modern traditions, in the Eonian tradition, it is reported that the seventh giant motivated the other six in the accomplishment of creation, without a Supreme Command.

 In a previous post, in observations on the triangulated color cycle, we saw the colored triangles corresponding to number 7 while those remaining unpainted are 6.

We see, therefore, that something strange happens between the two numbers 6 and 7. This curiosity is also related to the colors of goddess Iris.

 

Do you have noticed this strange relationship between 6 and 7 found in any other septet?

 

 

 


is | Topic: Αριθμοί και χρώματα, Εξωλογισμοί | Tags: , , , , , , , , ,

10 Comments, Comment or Ping

 1. ΜΙΧΑΗΛ ALDEBARAN

  1

  Σε συνέργεια με τη Λυδία, Πάνο μου, μας τοποθέτησες πάλι επί της Λυδίας λίθου για να δοκιμαστούμε.
  Λοιπόν, η σχέση των 6 & 7, μπορεί ν’αναχθεί σ’αυτή των 12 & 13, όπου 12=6 ζεύγη (yin-yang), οπότε αυτομάτως μας έρχεται η αντιστοιχία με την ορθογώνια Τράπεζα του Μυστικού Δείπνου του Χριστού και των μαθητών του (συμπεριλαμβανομένου του Ιούδα), την στρογγυλή, αυτή τη φορά τράπεζα του Αρθούρου και των Ιπποτών
  του (συμπεριλαμβανομένου του Λάνσελοτ), του Ήλιου εν μέσω των 12 αστερισμών κ.λ.π. Κάποιος ερευνητής (νομίζω καββαλιστής, αν και η μνήμη μου δε με βοηθά), είχε προτείνει την προσομοίωση με μια ρόδα κάρου, που φέρει 6 ακτίνες, με το 7ο να είναι ο άξονας, που τέμνει κάθετα τη ρόδα στο κέντρο της (κι άρα ανήκει σ’άλλο επίπεδο) και που της μεταδίδει την κίνηση, όπως ο 7ος Γίγαντας, που ανέφερες, παρακινεί τους υπόλοιπους έξι στην εκτέλεση Έργου.
  Βέβαια, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το κινούν αίτιο δηλ. ο άξονας, δεν φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, να είναι το ακίνητο ”κινούν” του Αριστοτέλη, καθώς αυτός ο άξονας δέχεται την κίνηση με τη σειρά του απ’ την ενέργεια των α-λόγων, τα οποία πάλι ελέγχονται και καθοδηγούνται στην Ατραπό απ’ τον Ηνίοχο.
  ‘Οσο για την αντανάκλαση και μικροκλίμακα της Γένεσης, οι Ιουδαίοι πράγματι κρατούν την 7η (ημέρα του Κρόνου ή Γιαχβέ=Ιεχωβά) ως ημέρα ανάπαυσης, την ώρα που οι περισσότεροι λαοί, όπως οι Έλληνες (Κυριακή) και οι Σάξωνες (Sunday, Sonntag, Sondag) έχουν αντίστοιχα επιλέξει την 1η (ημέρα του Ήλιου), που στην πραγματικότητα όμως, είναι και πάλι η 7η και ιερή ημέρα των Ρωμαίων παγανιστών, αφιερωμένη στον Ήλιο, που έγινε και στους Χριστιανούς η ιερή ”ημέρα του Κυρίου”, ως η μέρα της Αναστάσεώς του.
  14-8-09

  13 Aug
 2. admin

  2

  Η σχέση 6 & 7 ΜΙΧΑΗΛ ALDEBARAN ανάγεται λοιπόν σε 12 – 13, όπου 12 = 6 ζεύγη και το 13 μόνο του, αζευγάρωτο. Αντιστοιχείς δηλαδή την περισσευόμενη Τιτανίδα με τον Ιησού, τον Αρθούρο, τον Ήλιο! Έτσι μας δίνεις και άλλες ομάδες σχέσεων του 6 με το 7.
  (Ο αριθμός των ιπποτών της στρογγυλής τραπέζης ποικίλουν από 12 -6 ζεύγη- έως 150 -1+5+0=6-.
  Στη λίστα του Winchester, του 1270, αναφέρονται 25 -2+5=7-)
  Η αντιστοιχία που κάνεις ως προς τον Γίγαντα που παρακίνησε τους άλλους 6 σε εκτέλεση έργου, με τον άξονα που κινεί τις 6 ακτίνες τις ρόδας, ήταν διαφωτιστική και μου άρεσε.
  Όσο για το ακίνητο κινούν του Αριστοτέλη, δυστυχώς δεν έχω χρόνο προς το παρόν να το μελετήσω.
  Αυτό τον καιρό ασχολούμαι με τον Ιπποκράτη και με τον έλεγχο που πρέπει να ασκεί σαν καλός Ηνίοχος επί των ενεργειακών α – λόγων του.
  Θα τα ξαναπούμε! Δεν τελειώσαμε (ποιός ο ρόλος του Ιούδα ή του Λάνσελοτ μέσα στις διπλές εξάδες;)
  Πάνος
  16-8-09

  13 Aug
 3. Maria Georgoula

  4

  Όταν ο Νεύτωνας έκανε το πείραμα με την ανάλυση του φωτός και διαπίστωσε ότι αποτελειται από χρώματα, τα κατέγραψε ως 7 χρώματα.. επηρεασμένος από τις 7 νότες της μουσικής.. για φαντάσου… και οι νότες είναι 7…

  (Επιπλέον, να σημειώσω ότι έχετε κάνει καλή δουλειά στο blog. Σπουδάζω Colour and Imaging Science στην Βρετανία και είμαι μανιακή με το χρώμα… Δεν περίμενα ότι θα έβρισκα κάποια ελληνική σελίδα να ασχολείται με τέτοια θέματα. Χαίρομαι.)

  Με εκτίμηση,
  Μαρία
  06-02-10

  13 Aug
 4. admin

  5

  Χαίρομαι Maria Georgoula που ανακαλύφθηκε άλλος ένας μανιακός με τα χρώματα!
  Welcome to the club!!
  7 είναι και οι νότες της μουσικής, τα δίδυμα αδερφάκια των χρωμάτων. Χρόνια προσπαθούμε να βρούμε κάποιον καλό γνώστη της μουσικής να ασχοληθεί ανάλογα με τις νότες ώστε να επεξεργασθούμε το θέμα καλύτερα. Ποιός ξέρει, ίσως κάποτε βρεθεί.
  Πάντως, όταν κάποτε μπορέσουμε να διατυπώνουμε με σαφήνεια την περίεργη σχέση του 6 με το 7, όπως και την περίεργη “ταύτιση” του μωβ χρώματος με το κίτρινο, ….τότε θα είμαστε πολύ “μπροστά”!
  Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και αφού σπουδάζεις Colour and Imaging Science ίσως μας βοηθήσεις αρκετά με τις γνώσεις σου.
  Τώρα βρίσκεσαι στην Βρετανία; Ρωτώ, γιατί αν βρίσκεσαι εκεί, τότε μπαίνεις στην ιστορία του “xromata.com” επειδή το comment σου θα είναι το πρώτο που μας έχει σταλεί εκτός Ελλάδος.
  Πάνος
  11-02-10

  13 Aug
 5. admin

  6

  Nick Chalas: I’ve read and enjoyed the various responses. Why cant we accept the possibility that the historic etc examples regarding the 6 & 7 numbers/groups and relationships, could be a pure coincidence.
  24-06-2017

  13 Aug
 6. admin

  7

  Panos Karayiannis: What really means the word ‘coincidence’? Σύμπτωση in Greek?
  24-06-2017

  13 Aug
 7. admin

  8

  Pipina Karidis: Δεν ξέρω νομίζω είναι 7
  24-06-2017

  13 Aug
 8. admin

  9

  λορελάη φαιρη: When 2 events strangely happen at the same time, but without any apparent reason .The perception of remarkable coincidences may lead to supernatural, occult, or Paranormal claims.Πες μας
  27-06-2017

  13 Aug
 9. admin

  10

  Panos Karayiannis: Το “without any apparent reason” είναι το ‘κλειδί’ μέσα στην απάντησή σου, λορελάη! Λέμε ‘τυχαίο’ ό,τι δεν γνωρίζουμε τους λόγους για το οποίο συνέβη. Σε μια σύμπτωση έχουμε την συν+πτώση περισσοτέρων του ενός παρομοίων γεγονότων, δηλαδή μας ζητείται να επιστήσουμε την προσοχή μας επί του θέματος και να σκεφτούμε ‘ποιό άραγε είναι το αίτιο;’
  27-06-2017

  13 Aug

Reply to “6 και 7, μια περίεργη σχέση – 6 and 7, a strange relationship”