xromata.com


Σχηματα, χρωματα και ιστορια

 

 

Σχήματα, χρώματα 

 

και ιστορικοί περίοδοι (Α)

 

 

Έχομε αναφερθεί στα τρία βασικά σχήματα (κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο), την αναλογική σχέση τους με τα τρία βασικά χρώματα του αφαιρετικού συστήματος (μπλε, κίτρινο, κόκκινο) και τους διάφορους συνδυασμούς που προκύπτουν μεταξύ τους.

https://xromata.com/?p=5019

 

 

Αυτοί οι συνδυασμοί αναφέρονται σαν βοήθημα γιατί θα είναι χρήσιμοι και θα διευκολύνουν αρκετούς μελετητές σε έρευνές τους, ιδιαίτερα μελετητές ιστορικών εποχών, που μέσω των σχημάτων και χρωμάτων τα οποία κυριαρχούσαν σε διάφορες χρονικές περιόδους, γίνεται αντιληπτή η πολιτικο – οικονομική κατάσταση της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου.

Κάθε εποχή παρουσιάζει τους ιδιαίτερους ρυθμούς της, από τους οποίους φαίνεται η λιτότητα ή ο πλούτος της εποχής, η ένταση ή η μαλθακότητα που επικρατούσε, οι φιλοσοφικές τάσεις της περιόδου εκείνης και ένα σωρό άλλα.

 

 

Οι ρυθμοί βασίζονται στα γεωμετρικά σχήματα και τους συνδυασμούς τους και ένας γνώστης των σχηματικών συμβολισμών μπορεί άνετα να προσδιορίσει τις επικρατούσες συνθήκες μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου στην οποία κυριαρχούσε ένας συγκεκριμένος ρυθμός, όπως πχ. η εποχή μπαρόκ, ροκοκό κλπ.

 

 

μπαροκ

 

 

ροκοκο

 

Τρίγωνα και αιχμές εμφανίζονται σε εποχές δραστηριοποίησης και δυναμισμού, συσσώρευσης ενέργειας και ανάγκης διοχέτευσής της, στοιχεία που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα εμπόλεμους περιόδους, κυρίως κατακτητικών πολέμων.

Κινητικότητα και μετακινήσεις ατομικές και πληθυσμιακές είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό που εμφανίζεται σε περιόδους όπου επικρατούν τα τρίγωνα.

Μεταφορά και επιβολή δυναμισμού από ένα σημείο προς άλλο, δεν είναι άσχετη με την κινητικότητα αυτή. Ο δυναμισμός αυτός επιβάλλεται από την μια πλευρά με ενεργητική δράση, που αν βρει τον ίδιο δυναμισμό στην άλλη πλευρά στην οποία απευθύνεται, επέρχεται σύγκρουση, διαφορετικά γίνεται αποδεκτός από την άλλη πλευρά με παθητικότητα.

 

 

Αφού, όπως έχουμε πει το τρίγωνο ταυτίζεται με το κίτρινο χρώμα, τα ίδια στοιχεία δυναμισμού εμφανίζονται και στην επικράτεια του κίτρινου χρώματος.

Για να καταλάβουμε καλύτερα μια «τριγωνική» περίοδο, μια μεταφορά στο παρελθόν είναι απαραίτητη. Θα μεταφερθούμε στον ευρωπαϊκό μεσαίωνα όπου οι τριγωνικές μορφές ήταν στις δόξες τους.

 

 

Η πολιτική ιστορία ενός τόπου σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο είναι αλληλένδετη με την τέχνη, την αρχιτεκτονική, την ενδυματολογία και οιαδήποτε άλλη πολιτιστική εκδήλωση. Με άλλα λόγια, ρούχα, κτίσματα, έπιπλα κλπ. εμφανίζουν την γεωμετρική μορφή που κυριαρχεί εκείνη την περίοδο.

Στον μεσαίωνα λοιπόν, βλέπουμε τα τρίγωνα να επικρατούν παντού, μάλιστα δε στην δυναμικότερη μορφή τους, δηλαδή το σχήμα του ισοσκελούς τριγώνου (έναντι των ισόπλευρων που δηλώνουν ηπιότερη ενέργεια).

Δόρατα, βέλη, ακόντια, ο βασικός οπλισμός της μεσαιωνικής εποχής, έχουν τριγωνική απόληξη, όπως και τα σπαθιά.

Εκκλησίες χτίζονται σε γοτθικό ρυθμό, με στενόμακρα ψηλά αιχμηρά καμπαναριά και τριγωνικές οροφές.

 

 

Την ίδια τριγωνική μορφή παίρνουν οικοδομές και κτίσματα με αποκορύφωμα τα ακροπύργια στα κάστρα, ενώ τα παλάτια έχουν μυτερά τριγωνικά σχήματα στα ψηλότερα σημεία τους.

Μέσα σε τέτοια παλατιανά δώματα με τριγωνικές οροφές κυκλοφορούν οι πυργοδέσποινες φορώντας τα χαρακτηριστικά ψηλά μυτερά καπέλα της εποχής, αναμένοντας να ακούσουν την φωνή του αγαπημένου τους τροβαδούρου που φορά τα γνωστά μεσαιωνικά παπούτσια με την σουβλερή τριγωνική απόληξη και το μυτερό σκουφάκι, κοινά χαρακτηριστικά ένδυσης των απλών ανθρώπων της εποχής εκείνης.

 

 

Οι τροβαδούροι μετακινούνται συνεχώς από τόπο σε τόπο, μεταφέροντας σχεδόν τυχοδιωκτικά την ατομική τους δράση από το ένα μέρος του βασιλείου στο άλλο.

 

 

Το ίδιο και οι Σταυροφόροι. Αυτοί κινούνται πληθυσμιακά, σε ογκώδεις μάζες, μεταφέροντας σε μορφή κατακτητικών πολέμων το αδιέξοδο της συσσωρευμένης ενέργειας που συγκεντρώθηκε στους τόπους τους.

 

 

Όταν, όπως βλέπουμε, τα σχήματα και οι ρυθμοί, χωρίς χρωματικό συσχετισμό, αποκαλύπτουν τόσα πολλά για την περίοδο στην οποία κυριαρχούν, καταλαβαίνουμε το μέγεθος των πληροφοριών που μας δίδουν σε σχέση με τους επικρατούντες χρωματισμούς της εποχής.

Συσχετισμοί σχημάτων και χρωμάτων για κάθε χρονολογική περίοδο είναι σαφώς ευγλωττότεροι και μας δίδουν πληρέστερη πληροφόρηση για την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.

 

 

Βεβαίως και μια «τριγωνική» περίοδος παρομοιάζει στα χαρακτηριστικά με κάποια άλλη «τριγωνική» περίοδο, όμως μια εποχή κίτρινων τριγώνων διαφέρει από μια εποχή γαλάζιων ή κόκκινων τριγώνων.

 

 


is | Topic: Κοινωνική ζωή και χρώματα, Ψυχολογία και χρώματα | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Σχηματα, χρωματα και ιστορια”