xromata.com


Χριστουγεννιάτικα χρώματα (33β) [χρωματικές συνομιλίες] -Christmas colors

Χρωματικές Συνομιλίες  (33β)

Το χρώμα των Χριστουγέννων, αλλά και της Κοκκινοσκουφίτσας

 

 

Η λέξη Κόκκινο είναι η νεότερη αρχαία ονομασία του ομώνυμου χρώματος και οφείλεται στους κόκκους του πρίνου, του φυτού από το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν μια κόκκινη βαφή. Η βιοτεχνική αυτή λέξη με την πάροδο του χρόνου εδραιώθηκε ώστε κυριαρχεί στη δήλωση αυτού του χρώματος. Έτσι λοιπόν, στην ελληνική μετάφραση της παραμυθικής ηρωίδας με την κόκκινη σκούφια και την κόκκινη μπέρτα, το όνομά της μεταφράστηκε σαν Κοκκινοσκουφίτσα και όχι ως Ερυθροσκουφίτσα ή Φοινοσκουφίτσα ή ό,τι άλλο. Γιατί άραγε η παραμυθολπασία έντυσε το κοριτσάκι αυτό στα κατακόκκινα; Έτσι στην τύχη; Όχι φυσικά! Το χρώμα με το οποίο ήταν τυλιγμένη η μικρή είναι συγκεκριμένο και απαραίτητο για την μυστικιστική εξέλιξη του παραμυθιού, ώστε ταυτίζεται μαζί της τόσο που την επονομάζει και αγνοούμε το πραγματικό της όνομα.

Τα κλασικά (τουλάχιστον) παραμύθια, βρίθουν μυστικισμού και συμβολισμών, και φυσικά σε κάποια από αυτά πρωτοστατούν τα χρωματικά σύμβολα. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τον αποσυμβολισμό των παραμυθιών, όπως ο Roy Wilkinson, και η Κοκκινοσκουφίτσα είναι ένα από τα αγαπημένα τους παραμύθια. Το ότι η περιπέτεια της κοπελίτσας με τον κόκκινο σκούφο είναι ένα από τα δυνατά κομμάτια του είδους φαίνεται άμεσα από το περιεχόμενο του καλαθιού της που προσκομίζει προς την άρρωστη γιαγιά της, Αρτοσκευάσματα και κόκκινο κρασί. Τα δυο βασικά συστατικά της Θείας Κοινωνίας. Άρτος και κρασί, πάντα κόκκινο, που συμβολίζει το αίμα, τον βασικό χυλό της ανθρώπινης επίγειας ζωής. Από τις Βάκχες του Ευριπίδη, με κορύφωση στο Χριστιανικό Θείο Δράμα, έως το καλαθάκι της Κοκκινοσκουφίτσας, τα δυο αυτά στοιχεία συμβολίζουν την πυροδότηση για την εξελικτική εσωτερική πορεία, όπου σημαντικό ρόλο παίζει και το αιμάτινο χρώμα του οίνου. Κόκκινο! Όπως το επανωφόρι και ο σκούφος της περιπλανώμενης στο δάσος μικρής. Τον ίδιο περίπου ρόλο, πιο κοσμικό όμως στην περίπτωση αυτή, παίζουν και τα ρούχα του Άη Βασίλη.

Όμως για τους δυο προαναφερθέντες ήρωες, καθώς και για άλλα παραμύθια με χρώματα, θα «συνομιλήσουμε» την επόμενη φορά, αφού οι νύχτες των ημερών αυτών το καλούν.

Εορταστικές νύχτες. Νύχτες για οικογενειακές συγκεντρώσεις, γεμάτες θαλπωρή, αφηγήσεις και παραμύθια.

 

 

 

 

 

Translated into English

The color of Christmas, but as well of Little Red Riding Hood
 

The Greek word kokkino for red is the newest ancient name given to that color due to the color of grain (kokkos in Greek) of the briar, the plant from which the ancient Greeks were making a red dye. This word craft dominated at that time consolidated statement on red color. Thus, in the Greek translation the fairytale heroine with the red cap and red cape got her name translated as Kokkinoskoufitsa (Little Red Riding Hood) and not Erythroskoufitsa or Foinoskoufitsa or anything else.

Why the fairytale world dressed that little girl in red? By random? Of course not! The color in which was wrapped the little girl is necessary for the mystical evolution of the story so much that identified her with her color nickname and we ignore her real name.
The classic (at least) fairy tales are full of mysticism and symbolism, and of course some of them leading to color symbols. There are people dealing with uncovering the symbolisms of fairy tales, such as Roy Wilkinson, and Little Red Riding Hood is one of their favorite tales. The adventure of the girl with the red hood is one of the strongest pieces of the kind as it is shown directly from the contents of her basket presenting to her ill grandmother, Bread and red wine the two key ingredients of Holy Communion. Bread and wine, always red wine, symbolizing blood the basic chyle of human life on earth. From the tragedy “Bacchae” of Euripides, culminating in the Christian Divine Drama to Little Red Riding Hood’s basket, the two elements representing the firing of an internal evolutionary process, on which an important role is acted by wine and its bloody red color. Red! Like the coat and the hood of the wandering in the woods little girl. Approximately the same role, more mundane in this case, is played by the red clothes of Santa Claus.
But for the two aforementioned characters, and other colors in tales will "talk" the next time, since the nights of these days are calling for “fairytales”.
Festive nights! Nights for family gatherings, full of warmth, narratives and stories.


is | Topic: Χρωματικές Συνομιλίες | Tags: None

One Comment, Comment or Ping

 1. amelia

  1

  Κύριε Πάνο,
  πολύ μου άρεσε η αναφορά σας στην Κοκκινοσκουφίτσα του αγαπημένου παραμυθιού όλων των παιδιών γενεών και γενεών. Για μένα αποκτά μια άλλη διάσταση και με βάζει να αναρωτηθώ για το μυστικισμό και το συμβολισμό που μας σερβίρουν πολλά παραμύθια. Με πολύ αγωνία περιμένω τις επόμενες αναφορές σας γιατί οι μέρες το καλούν.
  Ξέρετε, εμείς τα παιδιά δεν γνωρίζουμε από τις κρίσεις των καιρών, είμαστε με ένα αθώο χαμόγελο καθημερινά στα χείλη που αυτές τις μέρες γίνεται πιο πλατύ, περιμένοντας τα δώρα που θα μας κάνουν οι μεγάλοι, άντε και ο αϊ-Βασίλης.
  Μήπως και εσείς οι μεγάλοι αφήσετε για λόγο της σκοτούρες και χαμογελάσετε και εσείς, γατί με αυτό τον τρόπο θα κάνει τους πολιτικούς μας να ανησυχούν?
  amelia 20-12-10

  20 Dec

Reply to “Χριστουγεννιάτικα χρώματα (33β) [χρωματικές συνομιλίες] -Christmas colors”