xromata.com


Χριστουγεννιάτικα χρώματα (33α) [χρωματικές συνομιλίες] – Christmas colors

Χρωματικές Συνομιλίες  (33α)

Το χρώμα των Χριστουγέννων, αλλά και της Κοκκινοσκουφίτσας

 

 

Χριστούγεννα! Πρωτοχρονιά! Εορταστική περίοδος και τα χρώματα που την εκφράζουν, ιδιαίτερα στους στολισμούς, είναι βασικά τρία. Το κόκκινο, το βαθύ πράσινο και το χρυσό. Από εκεί και πέρα υπεισέρχονται και άλλα χρώματα, κατά βούληση ή κατά μόδα, με πρωτοστατούντα το ασημί και το μπλε.

Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με το κυρίως χρώμα των μεσοχειμωνιάτικων αυτών εορτασμών, το κόκκινο, που σαν το θερμότερο των χρωμάτων, φέρνει με την διακοσμητική εμφάνισή του μια ζεστασιά στον παγωμένο Δεκέμβρη και όχι μόνο!

Εξ άλλου, στο προηγούμενο άρθρο, σταματήσαμε λίγο πριν την ετυμολογία του κόκκινου χρώματος. Μάλιστα αναφέραμε και την Κοκκινοσκουφίτσα, η οποία πήρε το όνομά της από τον κόκκινο σκούφο και την κόκκινη κάπα που φορούσε. Τα επανωφόρια της Κοκκινοσκουφίτσας δεν ήταν τυχαία κόκκινα, όπως το ίδιο και η στολή του Άη Βασίλη. Όμως με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε λίγο πιο κάτω γιατί τώρα θα μας απασχολήσει το έτυμο του κόκκινου χρώματος.

Το κόκκινο χρώμα στην αρχαιότητα (όπως ήδη αναφέρθηκε σε προγενέστερο σχετικό άρθρο) ονομαζόταν Φοινόν, Φοινικόν, Δαφοινό, Πορφυρό, Αλουργές, Μίλτον, Ερυθρόν. Ακόμα και η νεότερη ονομασία Κόκκινο είναι αρχαία.

Η ονομασία Φοινικόν (ιδίας προέλευσης με το Φοινόν) θεωρείται πως οφείλεται στους Φοίνικες, στους οποίους αποδίδεται η εύρεση της εξαγωγής της πορφύρας καθώς και η από παλαιότατων χρόνων χρήση αυτού του χρώματος. Όμως το Φοινόν σημαίνει κόκκινο σαν το αίμα και η προέλευση της ονομασίας αυτής (πέρα από τον συσχετισμό με τους Φοίνικες) πιθανολογείται πως προέρχεται από τη λέξη Φόνος. Ευκολονόητο είναι πως η αιματηρή αυτή πράξη βρίθει κόκκινου χρώματος. Η λέξη Φόνιος στην αρχαιότητα μεταλλασσόταν σε Φοίνιος και το ρήμα Φοινίσσω σήμαινε ότι κάνω κάτι κόκκινο.

Οι δυο πιο γνωστές μας σήμερα αρχαίες λέξεις που προσδιόριζαν το κόκκινο χρώμα είναι το Ερυθρό και το Κόκκινο.

Το αρχαιότερο των δυο Ερυθρό, κατά τους γλωσσολόγους, προέρχεται από την ινδοευρωπαϊκή reudh και τη σανσκριτική rudhira που κατ’ άλλους σήμαιναν αίμα, ενώ κατ’ άλλους το κόκκινο χρώμα που είχε ο κορμός της ιεράς δρυός, του πρώτου (φυσικού) ναού των Δρυίδων. Από την ίδια αυτή ρίζα, απ’ όπου προέρχεται το ελληνικό ερυθρό, εξάγονται οι ονομασίες του κόκκινου χρώματος πολλών άλλων γλωσσών όπως: rot, red, rouge, rojo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Translated into English

The color of Christmas, but as well of Little Red Riding Hood
 

Christmas! New Year! The colors to reflect that Festive season, especially in decorations are basically three, red, dark green and gold and after these colors there are other colors following  on fashion trends where usually silver and blue are playing the leading part.
Here we will deal with the main colors of these middle winter celebrations, where red as the warmer color gives to the decorative appearance in December’s cold a feeling of warmth and even more!
Moreover, in the previous article, we stopped just before the etymology of red. Indeed, we mentioned also Little Red Riding Hood, which got her name from the red hood and red cloak she wore. The overcoat of Little Red Riding Hood was not red by random, same as Santa Claus’ uniform,
but this issue will deal a little less on it, because we’ll deal on red’s etymology.
The color red in Greek antiquity (as mentioned in earlier article) called Phoino, Phoeniko, Dafoino, Porfyra, Alourges, Milton, Erythro. Even the newest name Kokkino is ancient.
The name Phoeniko (same origin with Phoino) is believed to be connected to the Phoenicians, who are assigned to find the extraction of purple color and its use in old times. But Foino means, as well, red like blood and the origin of that name (besides the reference to the Phoenicians) likely comes from the word murder that in Greek is “Fonos”. Easy to understand is that this horrible action is full of bloody red. The word “fonios” for killer in antiquity transformed into the verb “Phoenisso” meant that I paint something red.
The two best known today Greek ancient words designating the red color is Erythro and Kokkino.
The older of the two “Erythro”, according to linguists, derives from the Indo-European and Sanskrit word reudh rudhira that in others meant blood, while in others the red color of the trunk of the sacred oak, the first (natural) Druids’ temple. From the same root comes the Greek erythro, as well are extracted the names for red color of many other languages such as: rot, red, rouge, rojo.


is | Topic: Χρωματικές Συνομιλίες | Tags: None

2 Comments, Comment or Ping

 1. JOHNART

  1

  …να είσαι καλά Πανούλη μου…

  το Χριστουγεννιάτικο θέμα σου με αυτό το έντονο πράσινο φόντο, τα στολίδια, οι μπάλες, μου φτιάχνουν ευχάριστα τη διάθεση, ακόμα και τις λέξεις που φοντάρεις χρωματίζοντάς τες, που προσέχεις την κάθε λεπτομέρεια, (η μόνη παρατήρησή μου οι κόκκινες λέξεις στο πράσινο φόντο είναι λίγο δυσδιάκριτες, την επόμενη φορά ας είναι bold)…
  …και λέω ότι μου φτιάχνεις τη διάθεση, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μόνο μαύρα τα βλέπω…με αυτό το θέμα με έβαλες στο πνεύμα των χριστουγέννων…να ξέρεις πως περιμένω πως και πως, κάθε φορά τι καινούριο θα μας …σερβίρεις εσύ ο TOP-MASTER SEF των χρωμάτων…
  johnart 17-12-2010

  16 Dec
 2. JOHNART

  2

  ..όταν ο CHEF γίνεται SEF …άστα να πάνε…
  JOHNART 18-12-2010

  16 Dec

Reply to “Χριστουγεννιάτικα χρώματα (33α) [χρωματικές συνομιλίες] – Christmas colors”