xromata.com


Πρόκληση για ερωτήσεις (29β) [χρωματικές συνομιλίες] – Challenge for questions

Χρωματικές Συνομιλίες  (29β)

Διάλειμμα….ή…. πρόκληση για ερωτήσεις

 

 

 

Πολλά, πάμπολλα ακόμα θέματα συνδεδεμένα με τον κόσμο των χρωμάτων περιμένουν τη σειρά τους για να απλωθούν τυπογραφημένα με μαύρη μελάνη πάνω στις λευκές σελίδες του περιοδικού. Θέματα όπως το χρώμα στη διακόσμηση, στον εργασιακό χώρο, στην ένδυση, ακόμα και στην ιστορική έρευνα των διαφόρων εποχών με χρωματική θέαση των χρονικών περιόδων, αναμένουν τη σειρά τους να παρελάσουν υπό το βλέμμα των αναγνωστών.

Υπάρχουν όμως μάτια πρόθυμα να αναγνώσουν τα επερχόμενα αυτά άρθρα; Τι θα ήθελαν άραγε να διαβάσουν οι κάτοχοι αυτών των ματιών, πάντα σε σχέση με τον κόσμο των χρωμάτων; Μήπως θα επιθυμούσαν απαντήσεις σε δικά τους «χρωματικά ερωτήματα»; Εάν ΝΑΙ, ποια είναι αυτά τα ερωτήματα; Πρέπει να υποβληθούν για να απαντηθούν!

Μπορεί να είναι ερωτήματα γενικής γνώσης ή απλής περιέργειας, αλλά μπορεί να πρόκειται και για ερωτήματα χρήσιμων, απλών εφαρμογών, που ίσως βελτιώσουν την καθημερινότητά μας ή βοηθήσουν στην επίτευξη κάποιων στόχων μας. Όλα θα τύχουν απάντησης. Απλώς θέσετε τα ερωτήματα.

Άλλως, οι «χρωματικές συνομιλίες» θα συνεχίσουν στον δικό τους ρυθμό, αγγίζοντας διάφορα θέματα, άλλοτε κοινά και άλλοτε παράξενα, προσπαθώντας να κερδίζουν το ενδιαφέρον σας.

Αλήθεια, όσοι γνωρίζετε τα «μαγικά τετράγωνα» ξέρετε πως μπορούν να χρωματιστούν και να τύχουν -πέρα των αριθμητικών- και χρωματικών εφαρμογών;

Έχετε σκεφθεί ποτέ πώς χρωματίζεται το ζωικό και πώς το φυτικό βασίλειο, καθώς και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το χρώμα στην άμυνα, τη διατροφή ακόμα και στη διαιώνιση των διαφόρων ειδών που αποτελούν τους υπηκόους των δυο αυτών βασιλείων;

Αναρωτηθήκατε αν όντως υπάρχει σκοτάδι, και εάν Ναι, γιατί;

Εάν σας ενδιαφέρουν όλα αυτά, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλεφωνήστε, γράψτε ένα γραμματάκι ή στείλτε ένα email, έτσι ώστε οι «χρωματικές συνομιλίες» να γνωρίζουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και να συνεχίσουν την επικοινωνία μαζί σας, φροντίζοντας να απαντήσουν σε κάθε ερώτημά σας.

 

 

 

 

 

 

Translated into English

A short break…. or…. a challenge for questions

 

Many, numerous other issues associated with the world of colors are waiting for their turn to spread typed with black ink on white pages. Issues such as color in decorating, at workplace, on dresses, even in research of color view on various historical periods, are awaiting their turn to parade in the eyes of the readers.
But are these eyes eager to read the upcoming articles? What really want to read the holders of those eyes, always in relation to the world of colors? Do they want answers to their own "color questions" If so, what are their questions? They must be stated to be answered!
They may be questions of general knowledge or of simple curiosity, but it may be useful for queries of simple applications that may improve our lives or help achieve some of our goals. All questions will receive a response. Just put them down.
Otherwise "color talks" will continue in their own pace, touching various topics, sometimes common, sometimes strange, trying to earn your interest.
Really, those who know the "magic squares" do they know that they can be painted and receive over their numerical, as well, color applications?
Have you ever thought how animals are colored and how the plant kingdom gets its colors, and how important is color on defense, feeding and even for the perpetuation of the various species of these two kingdoms?
Have you ever wondered if there is really darkness, and if so, why?
If you are interested on all of these, please contact us. Call, write, or send an e-mail, so that "color talks" will know that there is an interest to continue a contact with you, making sure to care for answers to all your questions.

 


is | Topic: Χρωματικές Συνομιλίες | Tags: None

One Comment, Comment or Ping

 1. admin

  1

  Ο φίλος μας ο Γιάννης απουσιάζει από τη στήλη των comments μας εδώ και λίγο καιρό για λόγους υγείας.
  Περαστικά σου Γιάννη, καλή ανάρρωση και σιδερένιος.
  Τα “xromata” σου εύχονται σύντομα και πάλι να ξετυλίγεις τις σκέψεις σου στη στήλη των διαλόγων.
  Πάνος
  16-11-10

  02 Nov

Reply to “Πρόκληση για ερωτήσεις (29β) [χρωματικές συνομιλίες] – Challenge for questions”