xromata.com


12α γενεθλια – εξωλογισμοι επι του φασματος

 

 

Τα 12α Γενέθλια μας

 

Φέτος, στις 8 Φεβρουαρίου του 2021 συμπληρώθηκαν 12 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του ιστότοπου xromata.com, αφού το πρώτο άρθρο του αναρτήθηκε αυτήν την ημέρα στο 2009.

Συνήθως στο επετειακό γενέθλιο άρθρο που αναρτάται κάθε χρόνο, γινόταν ένας απολογισμός των μέχρι τότε πεπραγμένων του ιστοτόπου, προσδοκίες για το μέλλον του, ή και κάποιες ιδιαίτερες σκέψεις του χειριστή του, εκτός από τα περσινά 11α γενέθλια, που η εορταστική ανάρτηση ήταν κάπως βεβιασμένη, αφού μέσα στα πολυποίκιλα δεινά που έφερε το 2020 στην ανθρωπότητα ήταν και το κλείσιμο λόγω βλάβης για ένα δίμηνο (Δεκ/Ιαν) του Photobucket, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας η ιστοσελίδα μας ‘ανεβάζει’ τις εικόνες της, κάτι που καθυστέρησε πολύ και δυσκόλεψε τις εργασίες προγραμματισμού των αναρτήσεών μας.

 

 

Φέτος, που συμπληρώνεται μια δωδεκάδα ετών ύπαρξης μας, κι’ αφού το 12, αποτελούμενο από δυο εξάδες είναι σημαντικός αριθμός των χρωμάτων (χρωματικός κύκλος του Ίττεν https://xromata.com/?p=8560 ), λέμε να πρωτοτυ- πήσουμε και να αφιερώσουμε το 12ο γενέθλιο άρθρο στην μήτρα των χρωμάτων (και όχι μόνον αυτών) το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, εκθέτοντας κάποιους εξωλο- γισμούς επί αυτού.

https://xromata.com/?p=4072

 

 

 

Εξωλογισμοί επί του «Μυστηριώδους Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος

 

Τα πάντα στην δημιουργία χαρακτηρίζονται από ζωή που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η Αρχή και το Τέλος.

Μεταξύ Αρχής και Τέλους υφίσταται μια διάρκεια, δηλαδή κάποιο χρονικό διάστημα, επομένως η ζωή είναι συνεπακόλουθο του χρόνου.

Ο χρόνος κάνει καταμέτρηση, άρα η ζωή καταμετρείται.

Δεχόμενοι πως η Σχετική προς το Απόλυτο Δημιουργία έχει κάποια αρχή (έναρξη) και βαίνει προς κάποιο τέλος, τα πάντα εν αυτή ευρίσκονται εν ζωή.

Βασικός πρωταρχικός προ-δημιουργικός νόμος (όπως αναφέρει και ο Αλκμάν στην δημιουργία του τέκμορα, της Αρχής των Πάντων) είναι ο νόμος της δυάδας, ή δυαδικότητας.

Βάση του νόμου αυτού έχουμε δυο ειδών ζωές: Την έμβιο και την μη έμβιο.

Η έμβιος ζωή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/λειτουργίες και ιδιότητες που την κάνουν να διαφέρει από την μη – έμβιο.

Οι λειτουργίες της έμβιου ζωής είναι οι εξής 6:

Κίνηση, αναπνοή, αντίδραση σε ερεθίσματα, διατροφή, ανάπτυξη, αναπαραγωγή.

Γενικά διαθέτει και παρουσιάζει τις εξής 3 ιδιότητες:

Ομοιόσταση, Οργάνωση, Ανάπτυξη.

Που εντάσσεται το Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα;

Στην έμβιο ή στην μη έμβιο ζωή;

Έχει όντως ζωή το φάσμα;

Το φάσμα δεν μας καθιστά γνωστό εάν έχει αρχή και τέλος, έχει όμως τα χαρακτηριστικά ζωής του κόσμου μας αφού μέσα στην δημιουργία συνάπτεται του χρόνου (τον οποίο όμως εκμηδενίζει με την ταχύτητα του, δηλαδή ακυρώνει τον ίδιο τον χρόνο), οπότε το φάσμα και καταμετρείται (ευρισκόμενο εντός του Κόσμου, έρμαιο του χρόνου) και δεν καταμετρείται (εφόσον δεν υφίσταται την επέμβαση του καταμετρητή χρόνου, μετά από κάποιο μέγεθος της ταχύτητάς του).

Επομένως, εξωλογίζομαι πως το φάσμα συνδέει το προ της δημιουργίας Απόλυτο με την Σχετική προς το απόλυτο Δημιουργία, δηλαδή το Παν.

[Όπως η ζωή υφίσταται τον νόμο της δυαδικότητας, παρομοίως ο προ-δημιουργικός αυτός νόμος δρα και στο Παν κάνοντάς το δισυπόστατο:

Το εκτός δημιουργίας Απόλυτο και την σχετική προς το απόλυτο Δημιουργία, ή άλλως ‘Κόσμος’.]

Επιπλέον το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα συνδέει το Ένα (την μονάδα) με το άπειρο, καθότι ενώ είναι Ένα γενικό φάσμα, καθετί ενέχει και εκπέμπει το δικό του φάσμα, απόρροια/αντανάκλαση του Ενός και μοναδικού.

 

 

Εμείς, λόγω της ύπαρξής μας στον τρισδιάστατο κόσμο, γνωρίζουμε το δισυπόστατο ηλεκτρο – μαγνητικό φάσμα, όπως αυτό είναι στην τρίτη διάσταση της Δημιουργίας, υφιστάμενο τον νόμο της τριαδικής εκδήλωσης, εμφανίζοντας πολλαπλές τριαδικότητες, τόσο όσο προς τον μαγνητισμό, όσο και προς τον ηλεκτρισμό, αλλά και την μεταξύ τους σύνδεση.

https://xromata.com/?p=11713

Οι διαστάσεις καταμετρώνται, επομένως είναι εντός του Κόσμου.

Το γνωστό μας (;) ηλεκτρομαγνητικό φάσμα της τρίτης διάστασης, μέσω αυτής συνδέει την τέταρτη με την δεύτερη διάσταση.

Στην τρίτη διάσταση (στον τρισδιάστατο κόσμο) γίνονται προβολές της τέταρτης.

Ο τρισδιάστατος κόσμος μέσω του φάσματος προβάλλεται στον δισδιάστατο (με φωτονική αποτύπωση ή με μεταβιβασμό/διαπέραση του φωτός στα ραδιοκύματα κλπ.), όπως π.χ. διαπερνάμε τον κόσμο μας μέσα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστήρα.

Αυτοί ήταν κάποιοι εξωλογισμοί ως προς το ‘μυστηριώδες ηλεκτρομαγνητικό φάσμα’ και κλείνω με έναν παλαιότερο εξωλογισμό, που πλέον θεωρείται πραγματικότητα από πολλούς, ότι δηλαδή ολόκληρο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα είναι φως, αόρατο σε εμάς αφού το οπτικό μας όργανο έχει την ικανότητα να «βλέπει» μόνο ένα πολύ μικρό τμήμα του φάσματος, αυτό που ονομάζουμε «ορατό φως».

Η θεώρηση ολόκληρου του φάσματος σαν φως ενέχεται στην ελληνική μυθολογία και ανιχνεύεται στον μύθο της Άρκης, της δίδυμης αδερφής της θεάς Ίριδας.

https://xromata.com/?p=10835

 


is | Topic: Uncategorized, Εξωλογισμοί, Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και Φως, φως | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “12α γενεθλια – εξωλογισμοι επι του φασματος”