xromata.com


Μουσες και χρωματα: Κλειω

 

Μούσες και χρώματα

[Κλειώ]

 

Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο τοποθετήσαμε τις 9 Μούσες στον έγχρωμο, πλέον, εννεαδικό πίνακα (την βάση των ‘μαγικών τετραγώνων’) σε μια προσπάθεια χρωματισμού κάθε μιας από τις Μούσες.

https://xromata.com/?p=10034

Ας εξετάσουμε τώρα κάθε μια από τις Μούσες χωριστά, εξετάζοντας την σημασία του ονόματός της, το χρώμα με το οποίο την έχουμε ντύσει (δηλαδή το χρώμα του τετραγώνου στο οποίο την έχουμε τοποθετήσει), και αριθμοσοφικά τον αριθμό του αντίστοιχου τετραγώνου.

Σειρά έχει η πρώτη Μούσα, η Κλειώ.

 

 

 

 

Κλειώ

 

Η πρώτη Μούσα που εξετάζουμε είναι η Μούσα Κλειώ, η πρώτη στην καθιερωμένη σειρά των Μουσών, τοποθετημένη στο πρώτο τετράγωνο του εννεαδικού πίνακα, που είναι χρωματισμένο μπλε και φέρει τον αριθμό ένα.

 

 

Η Κλειώ είναι η Μούσα της επικής ποίησης και της ιστορίας.

Αυτή εφεύρε την ιστορία και την κιθάρα.

Είναι αυτή που καταγράφει τις πράξεις, ιδιαίτερα τις κλεινές πράξεις, του παρελθόντος και του παρόντος και εξάγει συμπεράσματα για τα μέλλοντα να συμβούν.

 

 

Το έργο της καταγραφής είναι μια στατιστική υπηρεσία, χρήσιμη για την διοίκηση, βάση της οποίας εκδίδονται «χρησμοί» (χρησμός, από το ρήμα χράω)*, δηλαδή κάτι το αναγκαίο.

[*[χράω = χρέω > χρέος, παρέχω ό,τι είναι χρήσιμο, χρησμοδοτώ (παρέχω χρησμό), διακηρύττω, ανακοινώνω, κάνω χρήση

Μεσ.φ.= συμβουλεύομαι, ζητώ να μάθω από θεό

Άλλη έννοια του ‘χράω’ = αγγίζω > χρίω, χρώμα, χρως, χροιά]

Αυτή η ‘ιστορική γνώση’ θέτει το «μουσείο» Κλειώ πρώτο μεταξύ των άλλων, διότι μέγιστο θεωρείται το έργο της διοίκησης.

 

 

Η Κλειώ είναι η Αρχή*, το ξεκίνημα, το ξεκλείδωμα, αλλά και το κλείδωμα μιας πράξης. Είναι η Κλεις, το κλειδί.

[Από τη ρίζα ΚΛΑF μοχλός, κλειδί, άγκιστρο όπερ διήρχετο δια τινός οπής της θύρας](

Αυτό σημαίνει και το όνομά της. ΚΛΕΙΔΑ.

Το όνομά της ‘ΚΛΕΙΩ’  εξάγεται από το ρήμα ‘κλείω’, αλλά και από το ‘κλέος’, όπου ‘κλείω’ = κλείνω, κλειδώνω, αποκλείω, περικλείω, περιορίζω, ενώ ως ‘κλέος’ = κλείζω, δοξάζω, λαμπρύνω, εξ ου και   ‘κλεινός’ = περίφημος, διάσημος, ένδοξος.

 

 

Το όνομά της σχηματίζεται από τα γράμματα:

‘Κ’ κλείω εντός ‘Λ’ λόγων ‘Ε’ έπεα (σπουδαίες πράξεις) ‘Ι’ ιθυνόμενα (κατευθυνόμενα) στον ‘Ω’ ωρανό (μέγιστο, ευρύτερα οικουμενικό, χώρο).

*[Σχετικά με το θέμα ΑΡΧΗ κοιτάξτε στον σύνδεσμο https://xromata.com/?p=6639 ]

 

 

Σύμβολα της Κλειούς είναι το χειρόγραφο, όπου γίνεται η καταγραφή, η σάλπιγγα με την οποία διαλαλούνται οι ένδοξες πράξεις και η κλεψύδρα, σύμβολο της χρονικής τάξης των ιστορικών γεγονότων.

Στον εννεαδικό πίνακα των εννέα ιδιοτήτων του ανθρώπινου πνεύματος το πρώτο τετράγωνο με τον αριθμό ένα (1) είναι το τετράγωνο της Φαντασίας*, όπου Φαντασία η αρετή του Πνεύματος που κλείνει μέσα της όλη την δημιουργία, όσα προϋπάρχουν και όλες τις μελλοντικές ενέργειες.

* https://xromata.com/?p=6522  

 

 

Πρώτη των Μουσών, λοιπόν η Κλειώ, όπως γράφει και ο Ηλίας Τσατσόμοιρος στο βιβλίο του ‘Ιστορία γενέσεως της ελληνικής γλώσσας’:

«Η ιστορική γνώση θέτει το «μουσείο» Κλειώ πρώτο μεταξύ των άλλων (Μουσών) διότι μέγιστο είναι το έργο της διοίκησης».

Η Κλειώ είναι το Κατ’ Αρχήν και το κατ’ αρχάς. Είναι το αρχικό 1 (ένα).

Το ένα (1) που είναι ο αριθμός του τετραγώνου της Κλειούς μας ανάγει στην Μονάδα η οποία θεωρείται η αρχή όλων των αριθμών και συνεπώς περικλείει τις αρετές όλων.

Η Μονάδα ταυτίζεται με την ιδέα του πέρατος, δηλαδή της αρχής και του τέλους, του τέλειου, είναι το κέντρο που απλώνεται σε κύκλο και αντιστρόφως ο κύκλος που αποκτά κέντρο, είναι η εικόνα της Οικουμενικής Αρχής αλλά και η αρχή του ξεκινήματος.

Εδώ δημιουργείται η πρώτη όψη του χρόνου.

 

 

Το 1ο τετράγωνο στον εννεαδικό πίνακα (1) έχει χρώμα μπλε και είναι το μοναδικό από τα εννέα τετράγωνα του πίνακα που αντιστοιχεί μόνο στο Πνεύμα, του οποίου επίσης (του πνεύματος) το αντίστοιχο χρώμα είναι το μπλε.

Το μπλε, που είναι το πιο άφθονο χρώμα στην φύση αλλά όμως στην πραγματικότητα υπάρχει ελάχιστα.

Το μπλε. σαν χρώμα του ουρανού και της θάλασσας, είναι αυτό που κυριαρχεί στον πλανήτη μας, χωρίς όμως να υφίσταται ουσιαστικά αφού το χρώμα των δυο αυτών στοιχείων της γης δεν οφείλεται σε πραγματικές χρωστικές ουσίες, αλλά σε σκέδαση και αντανάκλαση του ηλιακού φωτός, όπως εξ’ άλλου τα περισσότερα μπλε χρώματα και ιδιαίτερα αυτά του ζωικού βασιλείου τα οποία οφείλονται και αυτά στην διάθλαση, αντανάκλαση και τον σκεδασμό (διασκορπισμό) του φωτός.

Οι υλικές μπλε χρωστικές ουσίες είναι λίγες και βρίσκονται στο ορυκτό βασίλειο (οι καθαρότερες) και στις ανθοκυανίνες του φυτικού βασιλείου (όπου οι περισσότερες κλίνουν προς το ιώδες).

 

 

Το μπλε υπονοεί τα Ουράνια, την αλήθεια, την αιωνιότητα, αφοσίωση, ειρήνη, νομιμοφροσύνη, αγνότητα, υπερηφάνεια, σοφία και διαλογισμό με τον οποίο συσχετίζεται όπως και με τη χαλάρωση.

Έχει την αχρονικότητα της αιωνιότητας και αντιπροσωπεύει την παράδοση και τις αιώνιες αξίες.

Το μπλε έχει ισχυρούς πολιτιστικούς δεσμούς που επεκτείνονται πίσω στο χρόνο, στις απαρχές των θρησκειών, των δικαιωμάτων, της βασιλείας και της πνευματικής ζωής.

Είναι το ισχυρότερο βασικό χρώμα τόσο σαν ακτινοβολία όσο και σαν χρωστική ουσία, ενώ οι πρώτες χρωματικές ευαισθησίες των υδρόβιων μονοκύτταρων οργανισμών, στις απαρχές του ζωικού βασιλείου, ήταν ένα απλό διχρωματικό σύστημα ανταποκρινόμενο στις μπλε και κίτρινες ακτινοβολίες του φάσματος.

 

 

Στον χρωματισμό των Ολυμπίων θεών το μπλε ‘παίζει’ μεταξύ της Αθηνάς και του Δία, ενώ στον ινδουισμό είναι το χρώμα του συντηρητή Βισνού και των περισσοτέρων αβατάρ του, ιδιαίτερα του Κρίσνα, αλλά ενίοτε και του μεταμορφωτή Σίβα, πότε εξ ολοκλήρου, πότε εν μέρει, ενώ στα ενεργειακά κέντρα είναι το χρώμα του τσάκρα Βισούντχα, το τσάκρα του λαιμού που συνδέεται με τον ήχο και την ομιλία, την δημιουργικότητα και την αυτό-έκφραση.

Τέλος, η Κλειώ σαν ‘ιδέα’, βάση του εννεαδικού πίνακα των ιδεών, αντιστοιχεί στην ιδέα της ΑΡΧΗΣ, ενώ η σχηματική μορφή της, βάση του εννεαδικού πίνακα των σχηματικών μορφών του Πυθαγόρα, αντιστοιχεί στον ‘κύκλο’ και ό,τι αυτός συνεπάγεται..

 


is | Topic: μαγικά τετράγωνα, μπλε, Μύθοι και χρώματα | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Μουσες και χρωματα: Κλειω”