xromata.com


Ισαάκ Νεύτων (Επίλογος / τέλος) – Isaac Newton (epilogue/end)

 

 

Ισαάκ Νεύτων – επίλογος/τέλος
 
Δεν ήταν μυστική μόνο η ερωτική ζωή. του Νεύτωνα Διφορούμενη και κρυφή ήταν επίσης η θρησκευτική, η μυστικιστική και η αλχημική του πλευρά.
Αν και την κράτησε επιμελώς κρυμμένη από τους συγχρόνους και τους συναδέλφους του, η αλχημική του δραστηριότητα κράτησε περίπου 30 χρόνια και σε αυτήν οφείλεται ο εντοπισμός μολύβδου στο σώμα του κατά την βιοψία που έγινε μετά τον θάνατό του.
Το ίδιο περίεργη ήταν και η θρησκευτικότητά του.
Ανατράφηκε σαν αγγλικανός, αλλά ήταν ανοιχτός στις επιρροές της μηχανιστικής φιλοσοφίας. Παρ’ ότι ασχολήθηκε με τη θεολογία, ποτέ δεν ομολόγησε την πραγματική του πίστη. Οι απόψεις του κι εδώ ήταν διφορούμενες. Ήταν προσκολλημένος στη βίβλο, ισχυριζόμενος ότι δεν αναφέρεται σε αυτήν η Αγία Τριάδα, η οποία -κατά την άποψή του- τοποθετήθηκε στον χριστιανισμό με δολιότητα από τον Άγιο Αθανάσιο της Αλεξανδρείας. Αυτά ανέφερε ο Νιούτον, ο άνθρωπος που σπούδασε στο κολέγιο της Αγίας Τριάδος και έβαλε τις βάσεις του τριαδικού χρωματικού συστήματος!
Μυστική ήταν και η μυστικιστική ζωή του. Συμμετείχε σε μυστικιστικούς κύκλους, οι οποίοι επηρέασαν το έργο του. Δεν είναι εξακριβωμένο πώς τα 6 χρώματα που ανακάλυψε στο φάσμα μετατράπηκαν σε 7, τον σεβαστό ιερό αριθμό διαφόρων μυστικιστικών δοξασιών.
Γενικά, όλη η ζωή του ήταν διφορούμενη και περίεργη. Κάτι μεταξύ δόκτορος Τζέκυλ και μίστερ Χάιντ.
Οι κακές πτυχές του βίου του αποκαλύφθηκαν κυρίως μετά τον θάνατό του. Με την ισχύ που του έδιναν τα διάφορα αξιώματα που κατέλαβε, κατεδίωξε σκληρά τους αντιπάλους του, ως δε, διευθυντής του νομισματοκοπείου, έστειλε παραχαράκτες στην εσχάτη των ποινών.
Παρ’ αυτά, δοξάστηκε και ήταν αρκετά δημοφιλής. Το έργο του απέκτησε πολλούς υποστηρικτές και άλλους τόσους αρνητές και αντίπαλους και δεν ήταν λίγες οι φορές που έδινε διαλέξεις σε άδειες αίθουσες.
Τελικά, υπήρξε μια περίεργη, αμφισβητούμενη προσωπικότητα, αλλά αναμφισβήτητα μια επιστημονική διάνοια.
Στην επιτάφιο επιγραφή του αναγράφεται ο στίχος του ποιητή Αλεξάντερ Πόουπ:
 
Nature and nature’s laws lay hid in night
God said “Let Newton be” and all was light
 
Η φύση και οι νόμοι της ήταν κρυμμένοι στο σκοτάδι
Είπε ο Θεός «Ας γίνει ο Νιούτον» και όλα φωτίστηκαν

 

Isaac Newton – epilogue/end

 

It was not secret Newton’s love life only. Ambiguous, hidden was also his religious, mystical and alchemical side.

Although he kept carefully hidden from his contemporaries and colleagues, his alchemical activity lasted about 30 years and due of this there was detection of lead in his body during a biopsy done after his death.

Quite strange was also his religiosity.
He was raised as an Anglican, but he was open to the influences of mechanistic philosophy. Although he dealt with theology, he never confessed his true faith. His opinion on this field was also ambiguous. He was attached to the Bible, claiming that it is not mentioned in it the ‘Holy Trinity’, which -in his believes – was placed in Christianity with treachery by St. Athanasius of Alexandria. That was said by Newton, the man who studied at the College of the Holy Trinity and laid the foundations of triadic color scheme!

Secret was, as well, his mystical life. He participated in mystic formations, which influenced his work. It is not determined how the 6 colors discovered by him in the spectrum converted to 7, the venerable number, respected by several mystical beliefs.

In general, all his life was ambiguous and strange. Something between Dr Jekyll and Mr. Hyde.

The bad aspects of his life were revealed mainly after his death. With the power that got from different positions he occupied, he persecuted hardly his opponents and as the director of the Mint, he sent counterfeiters to capital punishment.

Despite all those, he was glorified and was quite popular. His work gained many supporters but also many deniers and opponents and there were quite a lot of times that he gave lectures in empty halls.

Finally, he was a rather strange, controversial personality, but undoubtedly a scientific intellect.

In his epitaph inscription is written the verse of the poet Alexander Pope:

“Nature and nature’s laws lay hid in night

God said “Let Newton be” and all was light”

 


is | Topic: Αυτοί που ασχολήθηκαν με το χρώμα, Ιστορήματα με χρώματα | Tags:

One Comment, Comment or Ping

Reply to “Ισαάκ Νεύτων (Επίλογος / τέλος) – Isaac Newton (epilogue/end)”