xromata.com


Ο Πολυεπιστήμων – The multi scientist

Από τα τρία βασικά χρώματα παράγονται τα τρία παράγωγα και από τη μίξη των χρωμάτων των δυο αυτών τριάδων και τη σχέση τους με τη φωτεινότητα παράγονται τα 9 000 000 αποχρώσεων (όπως έχει υπολογισθεί) που μπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο οπτικό όργανο. Όλες αυτές οι αποχρώσεις απλώνονται τριγύρω μας, σε ό,τι αφορά στη φύση και στον άνθρωπο και θα πρέπει κανείς να είναι πολυεπιστήμων για να δύναται να ισχυρισθεί πως κατέχει τα πάντα γύρω από τα χρώματα! Θα πρέπει να είναι φυσικός, χημικός, αλλά και βιολόγος.

Θα πρέπει να είναι γεωλόγος, να γνωρίζει καλά τον ορυκτό κόσμο, την παραγωγή και χρήση των διαφόρων βαφών. Χρειάζεται βαθιές ιατρικές γνώσεις και να είναι πολύ καλός ψυχολόγος και κοινωνιολόγος. Παράλληλα να είναι ιστορικός, γλωσσολόγος, να κατέχει άριστα τη γραμματεία της γλώσσας του και την εννοιολογία.

Θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε καλλιτέχνης, να γνωρίζει τα πάντα γύρω από τις τέχνες και τις εφαρμογές τους, αρχιτέκτονας και διακοσμητής. Οι μουσικές γνώσεις θα τον βοηθήσουν πολύ στη συγκριτική κατανόηση των χρωμάτων, αφού ήχος και χρώμα θεωρούνται αδέρφια.

Οπωσδήποτε οφείλει να κατέχει γνώσεις μυστικιστικές, εσωτερισμού και μεταφυσικής και εκ παραλλήλου να είναι γνώστης φιλοσοφικών ρευμάτων και δεινός αποσυμβολιστής, επομένως και τέλειος γνώστης μυθολογίας, παραμυθιών και θρησκευμάτων.

Όλα αυτά και άλλες πολλές εξειδικεύσεις πρέπει να κατέχει ο ειδικός επί των χρωμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένας τέτοιος πολυεπιστήμων. Γι’ αυτό, καταθέστε τις γνώσεις σας, ανάλογα με την ειδικότητά σας και τον τομέα σας, ώστε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, ομαδικά, αυτόν τον πολυεπιστήμονα που θα συγκεντρώσει και θα μας αποκαλύψει τα πάντα όσων αφορούν στον κόσμο των χρωμάτων και όπου αυτός απλώνεται.

 

Translation into English


The multi scientist

 

From the three primary colors derive the three secondary colors.

Of the mixing of these two color triads and their relationship with brightness are produced 9 000 000 shades (as measured) that can captured by human visual body.

All these nuances unfold around us, in regard to the nature and man and one must be multi scientist to be able to claim that holds everything about colors!

He must be physicist, chemist, and biologist. He should be a geologist, to know well mineral world, as well the production and use of different dyes.

He needs profound medical knowledge and be a very good psychologist and sociologist.

Alongside he should be historian, linguist, hold highly the Secretariat of language and conceptual.

He should certainly be an artist, knowing everything about arts and their applications, architect and decorator.

The musical knowledge will help him much in the comparative understanding of color, because sound and color are considered brothers.

Certainly has to hold mystical knowledge, Esoteric and Metaphysical and be aware of philosophical currents. He must be quite keen to extract symbolisms out of myths and fairytales so he should be perfectly familiar with mythology, tales, and religions.

All these and many other specifications must be held by the specialist of colors.

It is obviously that it is very difficult to obtain such a multi scientist.

So please deposit your knowledge, depending on your specialty and your domain, so that we can create together as a team, this multi scientist obtained, who will disclose any information relating to the world of color and wherever it unfolds.

 


is | Topic: Uncategorized | Tags: None

2 Comments, Comment or Ping

 1. Filareti

  1

  Κύριε Καραγιάννη,
  Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα…….Στην tv και τα περισσότερα περιοδικά,το ουράνιο τόξο απεικονίζεται χωρίς να περιέχει το χρώμα μώβ.Στην πραγματικότητα,απο πόσα χρώματα αποτελείται και απο πόσες αποχρώσεις αυτών των χρωμάτων?
  Ευχαριστώ.
  05/03/09

  09 Feb
 2. admin

  2

  Τα χρώματα του ουράνιου τόξου Filareti είναι μια περίεργη, παρεξηγημένη ιστορία. Μας έχει παραδοθεί πως αποτελείται από 7 χρώματα, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για 6. Γενικότερα, υπάρχει μια περίεργη σχέση μεταξύ των αριθμών 6 και 7. Το μωβ (ούτε εγώ μπορώ να γράψω το μωβ με όμικρον, όπως επιβάλλει η νεολληνική γραμματεία) είναι ένα από τα 6 αυτά χρώματα. Όμως η διμορφία του είναι αυτή που συμπληρώνει την επτάδα, κατά την δική μου άποψη, και όχι ο διαχωρισμός των δυο μπλε (σκούρου και ανοιχτού) που μας έχει παραδοθεί. Αυτά όλα θα τα παρακολουθήσεις αργότερα, πιο αναλυτικά, στην εξέλιξη του blog.
  Όσο για την μη απεικόνισή του σε περιοδικά και TV, συνήθως οι λόγοι είναι τεχνικοί. Δεν απεικονίζεται καθαρά γιατί είναι στην άκρη του τόξου, έχει το μικρότερο μήκος κύματος, η συχνότητά του είναι κοντά σ’ αυτήν του μπλε και συγxέεται μαζί του και έχει χαμηλότερη φωτεινότητα.
  Εν κατακλείδι, το τόξο (η Ίρις) αποτελείται από τα 3 βασικά χρώματα (μπλε – κίτρινο – κόκκινο) και τα τρία παράγωγά τους (πράσινο – πορτοκαλί – μωβ) με τη διάταξη: μωβ – μπλε – πράσινο – κίτρινο – πορτοκαλί – κόκκινο.
  Πάνος
  10/03/09

  09 Feb

Reply to “Ο Πολυεπιστήμων – The multi scientist”