xromata.com


Χρωμο τεστ Λουσερ – Lüscher color test

 

 

 

Χρωμο τεστ Λούσερ

 

 


 

Αφού αναφερθήκαμε στον Μαξ Λούσερ και το χρωμο τεστ του, καιρός είναι να δούμε τι είναι και πως λειτουργεί αυτό το περίφημο χρωμο τεστ, του οποίου η μελέτη και η χρήση είναι πλέον διαδεδομένη παγκοσμίως και χρησιμοποιείται από ψυχολόγους, γιατρούς, ερευνητές και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να διερευνήσουν τα στοιχεία προσωπικότητας των υπαλλήλων τους, αλλά και να έχουν την ωφελιμότερη εργασιακή απόδοση και προώθηση των προϊόντων τους.

 

 

Το χρωμο τεστ βασίζεται στην επιλογή αλλά και στην απόρριψη χρωμάτων από τoν εξεταζόμενο.

Ο υφιστάμενος το τεστ πρέπει να καθοδηγηθεί σωστά για να «καθαρίσει» την σκέψη του και την μνήμη του από υπάρχουσες εγγραφές χρωματικών προτιμήσεων και αντιπαθειών έτσι ώστε να αντικρίζει τα χρώματα σαν να τα βλέπει για πρώτη φορά και οι επιλογές του να γίνουν πάνω σε ανεπηρέαστες βάσεις, για να φανερώσουν τις πραγματικές χρωματικές εκφράσεις και ανάγκες του που υπάρχουν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που γίνεται η εξέταση.

 

 

Οι αποκαλύψεις συνήθως είναι συγκλονιστικές και το περίεργο είναι πως δεν επισημαίνεται τίποτε το άγνωστο και καινούργιο για τον υποβαλλόμενο στο τεστ. Απλώς ο εξεταζόμενος έρχεται αντιμέτωπος με την καθημερινή πραγματικότητά του, την οποία γνωρίζει μεν, αλλά δεν της δίνει (ή δεν θέλει να της δώσει) την πρέπουσα προσοχή.

Έτσι γίνεται ένα σκιαγράφημα του ψυχισμού του εξεταζομένου και μπορεί να αναφανούν προβλήμα- τα, αλλά και να αποκαλυφθούν ψυχολογικά αίτια υπεύθυνα της συμπεριφοράς του και γενικότερα του τρόπου ζωής του.

Σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζονται συμβου- λευτικές λύσεις των προβλημάτων καθώς και πιθανές εξελίξεις κάποιας κατάστασης.

Προσοχή όμως, δεν πρόκειται για μαντεία, απλώς προβλέπονται πιθανές καταλήξεις του θέματος, εάν ο εξεταζόμενος ΘΕΛΕΙ να ακολουθήσει την Α ή την Β τακτική.

Φυσικά όλα εξαρτώνται από την θέληση του ίδιου του εξεταζόμενου και από την σωστή κατάρτιση του εξεταστή.

 

 

Αυτό το τελευταίο τονίζεται γιατί το τεστ Λούσερ κυκλοφορεί εδώ και καιρό σαν παιχνίδι υπολογιστών και σαν παιχνίδι πρέπει να το υπολογίζει κανείς εκεί. Μπορεί να καλύπτει την περιέργειά μας, αλλά τα πορίσματά του δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν, γιατί ένα μηχάνημα παραμένει μηχάνημα και δεν μπορεί να επωμιστεί τον ρόλο ενός ειδικευμένου επί των χρωμάτων ψυχολόγου.

(Το τεστ βασίζεται κατά ένα μέρος και στην επικοινωνία του ειδικού με τον εξεταζόμενο).

Μέσα στις οδηγίες του ίδιου του βιβλίου, ως προς την άσκηση του τεστ, αναγράφεται:

Γραμμένες  αναφορές είναι καμιά φορά χρήσιμες, αλλά γενικότερα είναι προτιμότερη η προφορική εξέταση, γιατί διάφορα σημεία που προκύπτουν μπορούν να συζητηθούν μόλις αναφανούν.

[Προσεχώς, θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στο χρωμο τεστ Λούσερ με περισσότερες λεπτομέρειες]

 

Translated into English

Lüscher color test

 

Having talked already about Max Lüscher and his color test, it is time to have a look on what is and how it works this famous color test, whose study and use is now widespread worldwide and is used by psychologists, doctors, researchers and big companies that need to explore the personality elements of their employees, but also to have greater benefit on job production and promotion of their products.

Color test is based on the choice, but also the reject of colors by the questioned.
The test must be guided correctly by the questioner to "cleanse" the thinking and memory of the questioned from existing records of color likes and dislikes, so that he can see colors as if he was seeing them for the first time and choices to be made on an unaffected basis to reveal the actual color expressions and needs that exist during the test’s period.

The revelations are often shocking but surprising is that anything marked down is not unknown and new to the person submitted to the test. The interviewee is faced with these daily but he is not giving (or do not want to give) the proper attention.
Thus
the test gives an outline of the psychological situation of the person examined and may be problems emerged, but also reveals the psychological causes responsible for his behavior and his general lifestyle.
In
many cases emerge consulting solutions to the problems and possible developments of a situation. But beware these are not oracles, just possible extensions of the situation, if an interviewee wants to follow the A or B course.
Of course
it all depends on the will of the concerned and the proper training of the examiner.

Be careful because Lüscher test is on commerce as a computer game and in that case must be regarded as a game. It may cover our curiosity, but the results should not be taken seriously into consideration, because a machine is a machine and cannot bear the role of a specialist on color psychology.
(
The test is based partly on the communication between the questioner and the questioned)
.
Within the color test book it is indicated:
Written
references are sometimes useful, but generally it is preferable the oral test, because many arising spots of the character can be discussed just as they emerged.
[
Soon, we will continue our reference to the color Lüscher test with more details]


is | Topic: Ψυχολογία και χρώματα | Tags: None

6 Comments, Comment or Ping

 1. Sosso Karderini

  1

  Kαλημέρα Πάνο,
  Πολύ ενδιαφέρουσα η ενότης αυτή.
  Άντιλαμβάνεται κανείς ,οτι η τελική αξιολόγηση βασισμένη σε αυτο το test,προϋποθέτει πολλές παραμέτρους αμφίδρομους.Εννοώ εκείνες του εξεταστή και εκείνες του εξεταζόμενου.
  Υπάρχουν πολλά test προκειμένου να αξιολογηθεί ο υποβαλλόμενος, για την προσωπικότητά του , την ψυχολογική του σκέψη και αντίληψη του εαυτού του σε σχέση με το περιβάλλον…..και….και…προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά του και ικανότητές του στον χώρο εργασίας και όχι μόνον.
  Βεβαίως αυτά τα tests αξιολόγησης , προϋποθέτουν ιδανικά κοινωνιο-οικονομικά συστήματα….εκεί όπου υπάρχουν εργασίες , πρόοδος και ευημερεία στο γενικό σύνολο!
  Αλλά , να μην ξεφεύγω απο το θέμα της σχετικής ανάρτησης…
  Θα επανέλθω…αφου γίνει λίγο περισσότερη μελέτη …..
  Με φιλικούς χαιρετισμους πάντα!
  17-5-11

  17 May
 2. marina karderini

  2

  …..χμ…αμφισβητούμενα ,εξ αρχής ,τα αποτελέσματα του τέστ..,κατά την γνώμη μου,και μόνο γιά στατιστικούς λόγους, του ερευνητή…,και προσωπική… περιέργεια του εξεταζομένου…οι άνθρωποι ,και οι προτιμήσεις τους,είναι ΚΑΙ ,της στιγμής….Οπότε και οι απαντήσεις τους,δεν χαρακτηρίζουν το σύνολον…….
  17-5-11

  17 May
 3. 3

  Εγώ θέλω να πω ότι ξέρουμε τελικά τόσο πολύ λίγα πράγματα για το σὐστημα “μάτι” και την αἰσθηση όραση, που τελικά ελάχιστα να ασχοληθεἰς, καταλαβαίνεις την σοφία που έχει κατατεθεί στο αντικείμενο…..
  Σκέψου ότι η κάθε μορφή ζωής έχει διαφορετική άποψη για τον πλανήτη…..
  Δηλαδή τι χρειάζεται στη μύγα να βλέπει 360 μοίρες;
  Γιατί ο σκύλος βλέπει ασπρόμαυρα;
  Γιατι το μάτι του αητού θεωρείται η καλύτερη φωτογραφική κάμερα; Να σου ξεκαθαρίσω ότι μισώ…. από άποψη…τα ντοκυμαντέρ και οι ερωτήσεις μου, δεν προκύπτουν απο κάτι τέτοιο…..
  Είμαι από αυτούς που το μάτι τους μαυρίζει όταν δεν περνάνε καλά, κυριολεκτώ…Αυτό με ειχε κάνει να το ψάξω…
  Επίσης είναι χιλιάδες οι φορές που δεν πιστεύω στα μάτια μου…
  Πάντα με απασχολούσε γιατί στον ύπνο μας…που δε χρειάζεται ουσιαστικά… παρατηρείται η πλήρης δραστηριότητα του οφθαλμού;
  Πόσο σίγουρο τελικά ειναι ότι αυτό που βλέπουμε ειναι η πραγματικότητα;
  Και θα σε πάω εκεί που μού άρχισαν οι απορίες.
  Εχοντας πάντα πρόβλημα με την όραση μου αναρωτιόμουν πως έβλεπαν οι άλλοι…
  Η αιτία ήταν αυτη και η αφορμή η ζωγραφική….
  Αραγε γιατί στο μεσαίωνα κυριαρχεί το μαύρο και το σκοτάδι; Δεδομένου ότι η αδυναμία μου είναι ο Caravaggio,πέρασα πολλές ώρες σκεπτόμενη….άραγε έβλεπαν το ίδιο τότε;;;;
  Είναι τυχαίο ότι η Αναγέννηση γεμίζει χρώματα;;;;
  Εχει σχέση η όραση με την εποχή;;;
  Μάτια μου….. δεν ήθελα να σού χαλασω το ρομαντισμό, αλλά υπάρχει πάντα η οπτική γωνία που ο καθένας μας βλέπει τα πράγματα…
  18-5-11

  Ν Γκίνη

  17 May
 4. admin

  4

  Νότα είναι πολύ ωραία αυτά που γράφεις. Μου αρέσει αυτό το νέο στυλ που εισήγαγες στα posts του site www. xromata.com και οι δυο αναφορές που έχεις αναρτήσει μέχρι τώρα είναι δυνατές! Πέρα από τα posts και τον διάλογο είναι ωραία η έκθεση σκέψεων σε “χρωματικά” θέματα και εκπληρώνεται ο στόχος συνεργασίας και συγκέντρωσης απόψεων γύρω από τον “μυστηριώδη” κόσμο των χρωμάτων, που προσπαθούμε να σηκώσουμε τον πέπλο του μυστηρίου του!
  Πάνος
  18-5-11

  17 May
 5. Sosso Karderini

  5

  Kαλησπέρα Πάνο!
  Μαγεύτηκα με τον τρόπο που τα “βλέπει” η Νότα….
  Με εντυπωσίασε η ερώτηση της Νότας στο σημείο …του ακούραστου οφθαλμού στην διάρκεια του ύπνου…που βέβαια είναι άλλων ειδικών να απαντήσουν…θέμα συνειδήτου-ασυνειδήτου και υποσυνειδήτου…καταστάσεις που αφυπνίζουν τον εν ύπνω άνθρωπο…αλλά το αεί άυπνο εγκεφαλικό του κέντρο ….!
  Όσο για το αν η όραση έχει σχέση με την εποχή….και πιστεύω οτι η Νότα αναφέρεται σε περιόδους της Ιστορίας του ανθρώπου ….δεν νομίζω οτι η αντικειμενική αντίληψη των χρωμάτων έχει αλλάξει….Παράδειγμα το “χρώμα” του Μεσσαίωνα…ήταν μαύρο…και οι λόγοι είναι γνωστοί…με την καταπίεση της ψυχής κάτω απο το αυστηρό βλέμμα των αιρέσεων….παντελής έλλειψη ελευθερίας έκφρασης…και πολλά άλλα γνωστα δεινά.
  Σε αντίθεση με την περίοδο της Αναγέννησης…που ω! τι θαύμα, πολλά πράγματα αλλάξαν…το ενδιαφέρον του ανθρώπου και η γενικότερη αντίληψη του περιβάλλοντός του σε σχέση με τον ίδιο… μεσω της τέχνης των χρωμάτων εκφραστήκαν όσο ποτέ με τον τελειότερο τρόπο.
  Και είναι σίγουρο…οτι τίποτα δεν είναι σίγουρο στο θέμα αν αυτό που βλέπουμε , είναι και πραγματικό!
  Η ώρα είναι προχωρημένη και ενα είναι σίγουρον… οτι θα επανέλθουμε επι του/των θεμάτων…!
  Καλό βράδυ!
  Αλλά είναι αρκετά προχωρημένη η ώρα…
  18-5-11

  17 May
 6. Joad

  6

  Γειά σας φίλοι των χρωμάτων, Ιωάννα από Ολλανδία εδώ!

  Διάβασα το πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας και τα σχόλια για το συγκεκριμένο τεστ. Αν και μάλλον μπορούμε μεν να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα με βάση τις προτιμήσεις μας στα χρώματα, προσωπικά επιφυλάσσομαι για το κατα πόσον τέτοια αποτελέσματα μπορούν να είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικά. Τα μάτια (για να μην πω ακόμα περισσότερο ο νους) μπορούν συχνά να μας παίξουν παιχνίδια… Ενδεικτικά θα ήθελα να σας παραπέμψω στο εξής link με την εξής χρωματική οφθαλμαπάτη…

  Το ερώτημα είναι… Ποιο από τα δύο τετράγωνα, το Α ή το Β είναι πιο σκούρο από το άλλο; Θα έπαιρνε κανείς και όρκο αφού το δει…

  http://www.mousepounder.com/eye-teasers/chess_squares.jpg

  Η εξήγηση (στα αγγλικά) εδώ:

  http://www.illusion-optical.com/Optical-Illusions/ChessboardShading.php

  Σας χαιρετώ!
  Ιωάννα
  19-5-11

  17 May

Reply to “Χρωμο τεστ Λουσερ – Lüscher color test”