xromata.com


Ανοιξη και κοκκινα αυγα (48 α) [χρωματικες συνομιλιες] – Spring and red eggs

 

Χρωματικές Συνομιλίες  (48α)

 

Άνοιξη κι’ αυγά κόκκινα.

 

 

Πώς τα πήγατε φέτος με το τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών; Θριαμβεύσατε ή σας τσάκισαν τ’ αυγό κι από τις δυο μεριές; Αλήθεια, τί χρώμα είχε το φετινό γουρλίδικο αυγό σας; Ναι, γιατί πλέον τ’ αυγά δεν είναι μόνο κόκκινα. Τα βάφουμε σε διάφορα χρώματα. Εξ Εσπερίας το έθιμον. Φυσικά θα μου πείτε εξ Εσπερίας προέρχεται το όλον έθιμον, όμως στον ορθόδοξο κόσμο καθιερωμένο ήταν και είναι το κόκκινο χρώμα στα αυγά, που συμβολίζει το αίμα του Χριστού.

Η παράδοση λέει πως όταν οι μυροφόρες πήγαν στον τάφο του Ιησού, η Μαρία η Μαγδαληνή είχε μαζί της ένα πανέρι με βραστά αυγά για να φάνε. Μόλις όμως τους αναγγέλθηκε από τον Άγγελο η Ανάσταση του Κυρίου, τα αυγά κοκκίνισαν.

Μια παραλλαγή αναφέρει ότι κατά την εξάπλωση του χριστιανισμού από τους μαθητές και πιστούς του Χριστού, η Μαρία η Μαγδαληνή έφθασε στη Ρώμη και ανέφερε στον αυτοκράτορα την Ανάσταση του Χριστού. Εκείνος τότε γέλασε, πήρε ένα βραστό αυγό, το άφησε μπροστά της και της είπε: Όσο σηκώθηκε Αυτός από το μνήμα του, άλλο τόσο θα σηκωθεί κι αυτό το αυγό και θα γίνει κόκκινο. Και το αυγό σηκώθηκε και βάφτηκε κόκκινο.

Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν για τη σχέση του κόκκινου «πρώτου» χρώματος με τα διάφορα «ανοίγματα» και ιδιαίτερα το άνοιγμα (ανανέωση) της φύσης, την Άνοιξη που οριοθετείται στην Εαρινή Ισημερία. Με την ισημερία σχετίζονται όλες οι θυσιαζόμενες αρσενικές (και όχι μόνο) θεότητες που προσφέρουν το αίμα τους για την ανανέωση της φύσης.

Με το κόκκινο αίμα του Χριστού, που κύλησε από το πλευρό του όταν τον τρύπησε με τη λόγχη του ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, βάφτηκε κόκκινο ένα άσπρο ταπεινό λουλουδάκι (ανεμώνη ήταν θαρρώ) φυτρωμένο στη βάση του Σταυρού.

Από το αίμα του Νάρκισσου, που έτρεξε από το στήθος του βάφτηκε κόκκινη η χοάνη του ομώνυμου άνθους.

Από το αίμα των ποδιών της Αφροδίτης κοκκίνισαν τα λευκά ρόδα που την τρύπησαν με τ’ αγκάθια τους, καθώς έτρεχε ξυπόλητη να προλάβει τον Άδωνη που ψυχορραγούσε μετά το τρομερό κτύπημα των δοντιών του κάπρου.

 

 

 

 

Translated into English

Spring time and red eggs

 

Cracking the Easter eggs this year have you been the winner or the loser having crushed your egg at both sides?

Really, this year what was the color of your lucky egg, because eggs are not only red? Easter eggs are painted in various colors. It is a Western custom. Of course we can tell that from the West come the whole tradition, but in the Orthodox world was established that Easter eggs are red, symbolizing the blood of Christ.
Tradition says that when the Myrrh bearing women went to the tomb of Jesus, Mary Magdalene had with her a basket with boiled eggs to eat. But once the Angel announced the Resurrection of the Lord, the eggs changed automatically their color to red.
Another version says that when Christianity was spreading by the students and followers of Christ, Mary Magdalene came to Rome and announced to the emperor the Resurrection of Jesus. He then laughed, took a boiled egg, left it in front of her and said: As He rose from the tomb, so will raise this egg and will be red.
And the egg got up colored red.
We have previously reported on the relationship of the red color with various openings (beginnings) and especially the opening (renewal) of nature, spring, marked on the Spring Equinox. With equinox are related all the sacrificed male (and not only) gods who offered their blood for the renewal of nature.
With the red blood of Christ, that dropped by his side when he was pierced by the spear of the Roman centurion, was painted red a humble white flower (anemone I think it was) sprouted at the base of the Cross.
From the blood of Narcissus, that ran from his chest was painted red the funnel of the eponymous flower.
White roses were blushing from the blood that flowed from the legs of Venus which were pierced by thorns, when she ran barefoot to prevent from death the bleeding Adonis after the terrible blow of a boar’s teeth.


is | Topic: Χρωματικές Συνομιλίες | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Ανοιξη και κοκκινα αυγα (48 α) [χρωματικες συνομιλιες] – Spring and red eggs”