xromata.com


Ο μυστικισμός των χρωμάτων (2) – Colors’ mysticism (2)

 

Ο μυστικισμός των χρωμάτων (2)

 

Η πιθανή έλλειψη ενός από τα χρώματα του φάσματος (όπως αναφέρθηκε στο τέλος του προηγούμενου post) μοιραία ανατρέπει τη γνωστή χρωματική αντίληψη. Πώς θα ήταν άραγε ένας τέτοιος κόσμος; Το φαινόμενο αυτό ίσως είναι ασύλληπτο από τη φαντασία μας, αλλά περιέργως είναι υπαρκτό ποικιλοτρόπως τριγύρω μας, στην γήινη πραγματικότητα όπου πολλά ζώα διαθέτουν κατώτερη χρωματική αντίληψη από αυτήν του ανθρώπου, ενώ κάποια άλλα βλέπουν χρωματικά πλουσιότερα τον κόσμο που μας περιβάλλει.

Η πάνσοφη Μητέρα Φύση έχει σηματοδοτήσει ανάλογα με τη χρωματική αντίληψη τους υπηκόους του ζωικού βασιλείου, με εξαίρεση τον άνθρωπο.

 

 

Έτσι, τα ζώα που έχουν περιορισμένη χρωματική αντίληψη είναι προικισμένα με λίγα και μουντά χρώματα στην εμφάνισή τους, ενώ όσα είναι πολύχρωμα και φανταχτερά είναι εφοδιασμένα με κατάλληλα οπτικά αισθητήρια που υπερέχουν αυτών των ανθρώπων.

Τέλος υπάρχουν μορφές ζωής που το ορατό γι’ αυτά μήκος κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος είναι διαφορετικό από το ανθρώπινο, όπως παραδείγματος χάριν οι μέλισσες που βλέπουν τις αόρατες για μας υπεριώδεις ακτινοβολίες, ενώ δεν βλέπουν τα χρώματα που γίνονται αντιληπτά σε υψηλότερες τιμές από αυτές του κίτρινου (δηλαδή πορτοκαλί και κόκκινο).

 

 

Πολλά παραδείσια πουλιά και τα πολύχρωμα ψάρια διαθέτουν τέσσερεις τύπους κωνίων (όργανα του ματιού που αντιλαμβάνονται τα χρώματα) και έχουν την ικανότητα τετραχρωματικής αντίληψης εν αντιθέσει με τον τριχρωματικό άνθρωπο (που έχει μόνο τριών ειδών χρωματοευαίσθητα κωνία). Μερικά από αυτά τα παρδαλά ζώα είναι εφοδιασμένα επιπλέον, μπροστά από τα κωνία του αμφιβληστροειδούς τους, με χρωματισμένες λαδοσταγόνες, που τους παρέχουν πλουσιότερη χρωματική όραση κάνοντάς τα πενταχρωμικά.

 

    

 

Γιατί όμως αυτή η υπεροχή έναντι του ανθρώπου που τον θεωρούμε σαν το πιο εξελιγμένο είδος; Είναι όντως εξελικτικά στερημένος ο άνθρωπος ως προς τη χρωματική αντίληψη; Όπως στερείται μέσων για την αντιμετώπιση των θερμικών μεταβολών του καιρού; Ή μήπως αυτές οι φαινομενικές στερήσεις είναι εργαλεία για την εξέλιξή του;

Μήπως η τριχρωματική αντίληψη του ορατού φάσματος, του φωτός, πρόκειται για μέσο αντίληψης από το νοήμονα ζώντα οργανισμό, της τριαδικότητας της εκδηλωμένης (τριαδικής) δημιουργίας και των προηγούντων και επακόλουθων αυτής νόμων; Εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο προς συζήτηση. Το συνεπαγόμενο πάντως επιμύθιο είναι πως τα χρώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη διαβίωση του ανθρώπου, επιδρώντας στην αντίληψη, στην ψυχολογία του αλλά και στην επιβίωσή του.

(συνεχίζεται)

 

 

Translation into English

The Mysticism of colors (2)The possible lack of one of the colors of the spectrum (as discussed at previous post) inevitably upsets the familiar color perception. How would it be such a world?

This phenomenon is perhaps insuperable by our imagination, but exists in many ways around us, on our earth in fact where many animals have less color perception than that of man while others see the world in richest color perception than ours.

Wise Mother Nature has marked according to their color perception the subjects of the animal kingdom except humans.
Thus, animals having limited color perception are gifted with a few colors and are dull in appearance, while those that are colorful and fancy are fitted with optical sensors that excel those of humans.

Finally, there are life forms for whish the visible wavelengths of the electromagnetic spectrum are different from that of human, for example the bees that see the invisible to us ultraviolet radiation and do not see the colors perceived at higher frequencies than those of yellow (i.e. orange and red).
Many paradise birds and colorful fishes have four cone types (eye organs that perceive colors) and have the ability of tetra chromatic perception in contrast to the tri chromatic humans (which have only three types of color sensitive cones). Some of these colorful animals are also fitted in front of their cones of the retina, with colored oil drops that offer richer color vision, making their color perception ability five chromatic.
Why there is the overriding of man whom we consider as the most advanced specie?

Is indeed evolutionarily man incomplete to the color perception as he lacks the means to come up against the thermal changes in weather? Or maybe these apparent hardships are tools for his development?
Does tri chromatic perception of the visible spectrum of light is a mean for understanding by the intelligent living organism (human) the manifested triadic creation and the preceding and subsequent causality? This opens an important chapter for discussion. The resulting aftermath, however, is that colors are inextricably linked to human living, influencing his perception, psychology but also his survival.(Be continued)

 


is | Topic: Ιστορήματα με χρώματα | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Ο μυστικισμός των χρωμάτων (2) – Colors’ mysticism (2)”