xromata.com


Οι αποχρώσεις και τα ονόματά τους – Color hues and their names

Εννοιολογίας συνέχεια…

Οι αποχρώσεις και τα ονόματά τους

 

Είδαμε σε προηγούμενα posts https://xromata.com/?p=1617 ότι το βασικό χρωματολογικό λεξιλόγιο, ακόμα και στις πλουσιότερες σε έννοιες γλώσσες, παραμένει οικτρά φτωχό. Συμπεριλαμβάνει λιγότερους από μια δωδεκάδα όρους, για την ακρίβεια έως –το πολύ- 11 όρους έννοιες χρωμάτων.

Όλοι οι άλλοι χρωματικοί προσδιορισμοί των διαφόρων αποχρώσεων γίνονται με συσχετισμό προς τη βασική λέξη που προσδιορίζει την χρωματική ομάδα στην οποία ανήκει η αναφερόμενη χροιά. Πχ. Σκούρο πράσινο, κιτρινοπράσινο, βαθύ μπλε, ουδέτερο γκρι, απαλό ροζ κλπ.

Πολλές αποχρώσεις, πέρα από τον γενικότερο προσδιορισμό των χροιών (πχ. καστανοκόκκινο, πορτοκαλοκίτρινο κλπ.) προσπαθώντας να προσδιοριστούν ακριβέστερα και να αποκτήσουν δική τους ταυτότητα, αποκτούν ιδιαίτερες ονομασίες οι οποίες κατά το πλείστον εξαρτώνται από την ονομασία ενός αντικειμένου που έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τη συγκεκριμένη απόχρωση. Πχ. λεμονί, βυσσινί, καφετί, κοραλλί, σωμών, σάπιο μήλο κλπ. 

 

 

Άλλες αποχρώσεις πάλι, προσλαμβάνουν τις ονομασίες τους από περιστατικά ή τοποθεσίες σχετικές με την ανακάλυψή τους, όπως πχ. η ματζέντα που ανακαλύφθηκε το 1859 στη Γαλλία, τη χρονιά που έγινε η νικηφόρος για του Γάλλους μάχη της Ματζέντα https://xromata.com/?p=1564 , ή το μπλε της Πρωσίας. Όσο δε για το ουλτραμαρίν μπλε σημαίνει το μπλε που έρχεται πέρα από τη θάλασσα (ultra mare).

Άλλο παράδειγμα είναι το «ραφ» που ήταν το χρώμα των στολών των πιλότων της βρετανικής βασιλικής αεροπορίας και που τα αρχικά της ΡΑΦ (Royal Air Force) βάφτισαν αυτή την γκριζαρισμένη μπλε απόχρωση.

 

 

 

Σε μια άλλη περίπτωση αποχρώσεις συνδέονται με γεωγραφικές περιοχές ή εθνότητες όπου, για διάφορους λόγους, η χρήση τους είναι (ή ήταν κάποτε) εκτεταμένη, οπότε το προσδιοριστικό όνομά τους ταυτίζεται με την περιοχή. Έτσι έχομε το τυρκουάζ (μπλε της Τουρκίας), το Κίτρινο της Νεαπόλεως, το Venetian Red (κόκκινο της Βενετίας), Indian Red (Ινδιάνικο κόκκινο ή κόκκινο των ερυθροδέρμων), βερτιγκρί (Vert de Greece = πράσινο της Ελλάδας), το μπορντό (από την πόλη Μπορντώ της Γαλλίας) κλπ.

 

 

Τέλος, υπάρχουν και οι ονομασίες που οφείλονται στο υλικό από το  οποίο παράγεται μια βαφή που έχει συγκεκριμένη απόχρωση. Τέτοιες ύλες είναι το κάδμιο, το μαγνήσιο, τα οξείδια, ο πηλός, η καπνιά κλπ. οπότε έχουμε τα cadmium yellow, red oxide, cobalt blue, smoked black, red clay κλπ.      

 

 

 

More of colors concept
Color hues and their names


In previous posts https://xromata.com/?p=1617 was stated that the basic vocabulary, even in the richest languages concepts, remains woefully low.
It includes fewer than a dozen terms for accuracy, to a maximum of 11 colors.
All other chromatically terms of various shades are made referring to a combined word that determines the color group that has the reported hue. E.g.: Dark green, yellow green, dark blue, neutral gray, pale pink, etc.
Many colors, besides the general definition of complexion (i.e. brown, orange, etc.) trying to be defined more precisely and to have their own identity, acquire specific designations that are mostly dependent on the name of an object that has as its main feature the
specific hue. E.g. lime, maroon, brown, coral, salmon, rotten apple, etc.
Other color hues recruit their names on locations of incidents related to their discovery, as e.g. magenta which was discovered in 1859 in France, the year the French were winning the Battle of Magenta https://xromata.com/
? p = 1564, or the blue of Prussia, while ultramarine blue means blue from beyond the sea (ultra mare).
Another example is the "raf blue" that was the color of the uniforms of the pilots of RAF and the initials of RAF (Royal Air Force) named this grayed blue hue.
In another case colors associated with geographic regions or ethnic groups, for various reasons, their use is (or once was) widespread, so the identifier name is identical with the region. So we have turquoise (Turkish blue), Naples yellow, Venetian Red (red of Venice), Indian red (Amerindian Indian red), verdigris (Vert = green in French + Greece = green of Greece), burgundy (from the wine of Burgundy area in France), etc.
Finally, there are names related to the material which produced a paint that has a specific color. Such materials are cadmium, magnesium oxide, clay, or smoke, etc. so we have cadmium yellow, red oxide, cobalt blue, smoked black, red clay, etc.

 


is | Topic: εννοιολογία | Tags: , , , , ,

One Comment, Comment or Ping

Reply to “Οι αποχρώσεις και τα ονόματά τους – Color hues and their names”