xromata.com


Χρωματική εννοιολογία – Semantic of colours

Χρωματική Εννοιολογικά Ανάπτυξη

 

 

 

Χρωματική Εννοιολογία

 

Πολλές φορές έχομε κάνει νύξη για την εννοιολογία των χρωμάτων.

Μπαίνοντας βαθύτερα και εκτενέστερα στον κόσμο των χρωμάτων (αρχής γενομένης ήδη με το «κόκκινο») για να τα καταλάβομε καλύτερα πρέπει να γνωρίζουμε αυτό το περίεργο (και ίσως δύσκολο) κεφάλαιο της χρωματικής εννοιολογίας, ή ακριβέστερα της «χρωματικής εννοιολογικά ανάπτυξης».

 

Τί σημαίνει αυτό;

Σημαίνει τον εννοιολογικό διαχωρισμό των διαφόρων χρωματικών ομάδων!

Μπορεί ένας φυσιολογικός άνθρωπος να έχει την ικανότητα να βλέπει περίπου 9 000 000 αποχρώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εννοούνται 9 εκατομμύρια διαφορετικά χρώματα. Όλες αυτές οι αποχρώσεις, οι χρωματικές χροιές, ομαδο- ποιούνται και ταξινομούνται κάτω από την σκεπή ελάχιστων χρωματικών εννοιών.

Πόσες είναι και πώς αναπτύσσονται αυτές οι έννοιες, πώς εννοούνται και πώς αποδίδονται οι διάφοροι χρωματικοί όροι, η χρονική διάρκεια ανάπτυξης τους και ένα σωρό άλλα, αφορούν στο κεφάλαιο της Χρωματικής Εννοιολογικά Ανάπτυξης, το οποίο , παρά τις (ίσως) πιθανές αρχικές δυσκολίες στην κατανόησή του, αποβαίνει γοητευτικό και ιδιαίτερα βοηθητικό για την περεταίρω διείσδυση στον κόσμο των χρωμάτων και την καλύτερη κατανόηση της σχέσης τους με τον άνθρωπο και την ανθρώπινη ψυχολογία.

Οι χρωματικές έννοιες, στην καλύτερη περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις 11.

 

 

 

Μπείτε στο link «χρωματικές ονομασίες» http://www.ntc.gr/color_list.html, στη σελίδα με την λίστα των χρωμάτων και μετρήστε στη στήλη base color σε πόσα χρώματα βασίζονται οι 1633 αναφερόμενες ονομαστικά αποχρώσεις. Θα εκπλαγείτε!! Πρόκειται για μόλις 10 χρωματικούς όρους (ούτε καν 11)!  

 

Semantic of colours

Colours semantic development


Colors conceptual system was mentioned already many times.
Getting deeper and more comprehensive in the world of colors (starting already with "red") for a best understanding we need to know this strange (and probably difficult) section of color conceptual, or rather the "color notional development.
What does this mean?
It means the conceptual separation of the different color groups!
A normal person has the ability to see around 9 million color hues.
This does not mean there are also 9 million different colors. All these shades, these color hues, are grouped and classified under the cover of a few color concepts.
How many are and how these concepts are developed, how are signified and how colors’ different conditions are assigned, the length of developing time and a lot more, concern in the chapter of Color Conceptual Development, which, despite the (probably) possible initial difficulties in understanding, proves charming and very helpful to further penetration in the world of colors, as well to a better understanding of their relationship with humans and human psychology.
The color concepts, ideally not exceed 11 terms.
Enter in the page with the list of colors in the link «color names»
http://www.ntc.gr/color_list.html , and count in the column of basic colors on how many colors are based the 1633 different hues mentioned by names there! You’ll be amazed! There are only 10 color terms (not even 11)!

 


is | Topic: εννοιολογία | Tags: , ,

2 Comments, Comment or Ping

 1. Roula

  1

  Πάνο καλησπέρα,
  τι υπέροχη είναι η λίστα με τα 1633 χρώματα στην οποία μας παρέπεμψες και η οποία όπως κατάλαβα δεν έχει ολοκληρωθεί.
  Πραγματικά με μάγεψε, ιδιαιτέρως εαν φανταστούμε από τις ονομασίες που έχουν δοθεί ότι όλα αυτά τα χρώματα και οι αποχρώσεις είναι μέσα από τη ΦΥΣΗ μας. Αχ αυτή η φύση μας που τη λερώνουμε την πληγώνουμε (είμαι πολύ προβληματισμένη από την έκβαση της “KATRINA” του πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικού) τι απέραντη και αναξάντλητη παραδειγμάτων είναι.
  Θα ήθελα να μου εξηγήσεις τι εννοείς με τους 10 χρωματικούς όρους (μήπως οι 1633 αποχρώσεις προέρχονται τελικά από 10?)

  Σε χαιρετώ
  Ρούλα 20-05-2010

  18 May
 2. admin

  2

  Καθυστέρησα Roula να σου απαντήσω ώστε να αναρτηθεί εν τω μεταξύ και άλλο post για την εννοιολογία των χρωμάτων και να αρχίσει να διαμορφώνεται η “απάντηση” που ζητάς.
  Φυσικά επακολουθούν και άλλα posts με τη συνέχεια του θέματος όπου αποκαλύπτεται ότι ο άνθρωπος έως σήμερα (στις πιο εξελιγμένες γλωσσικά και εννοιολογικά κοινωνίες) δεν μπορεί να εννοήσει πέρα των 10-11 ομάδων χρωμάτων.
  Ίσως καταλάβεις καλύτερα τι εννοώ, μπαίνοντας ξανά στο link με τις 1633 ονομασίες χρωμάτων. Εάν παρατηρήσεις τη στήλη στην οποία αναγράφονται τα βασικά χρώματα (base colour) πάνω στα οποία στηρίζεται κάθε ονομαζόμενη απόχρωση (κάθε “βαφτισμένη” χροιά) θα μετρήσεις μόνο 10. Δηλαδή και οι 1633 αποχρώσεις είναι απότοκες 10 χρωμάτων – εννοιών.
  Πάνος
  28-5-10

  18 May

Reply to “Χρωματική εννοιολογία – Semantic of colours”