xromata.com


Θεωρια φωτος – χρωματων – φασματος 6: πολωση φωτος

 

Το ‘Light and Color theory of the magnetic spectrum’ του Clay Taylor είναι μια ενδιαφέρουσα, εκτενής εργασία πάνω στο φως, τα χρώματα και το φάσμα που αξίζει να την παρακολουθήσουμε τμηματικά, σε μια σειρά άρθρων.

 

 

Η θεωρία του φωτός και των χρωμάτων του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος

Άρθρο 6ο

Πόλωση φωτός

 

 

Στην οπτική, πόλωση είναι μια κατάσταση, ή η παραγωγή μιας κατάστασης κατά την οποία οι ακτίνες του φωτός, ή παρόμοιων ακτινοβολιών, παρουσιάζουν διαφορετικές ιδιότητες σε διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως η κυκλική πόλωση, η ελλειπτική πόλωση και η πόλωση επιπέδου.

Στον ηλεκτρισμό πόλωση καλείται:

-ένα διάνυσμα που υποδεικνύει την ροπή του ηλεκτρικού διπόλου ανά μονάδα όγκου ενός διηλεκτρικού.

-η επαγωγή πολικότητας σε μια σιδηρομαγνητική ουσία.

-η παραγωγή η απόκτηση πολικότητας.

Στην μουσική:

Τονικότητα / θεμελιώδης τόνος

Ο πρώτος βαθμός της κλίμακας, η κεντρική νότα, ο βασικός τόνος.

Οκτάβα:

Δύο νότες, η μία από τις οποίες έχει διπλάσιο ή το ήμισυ της συχνότητας της δόνησης και του μήκους κύματος της άλλης.

Αρχικά, (κατά τον συγγραφέα του άρθρου) το τρίγωνο είναι μία από τις πιο σημαντικές και θεμελιώδεις γεωμετρικές σχέσεις που υπάρχουν.

Θεωρούμε ότι το τρίγωνο είναι το απλούστερο πολύγωνο και το πρώτο που «περιέχει χώρο».

 

 

Αν κάποιος σχεδιάσει από ένα τρίγωνο σε κάθε άλλη πλευρά της επιφάνειας, τα μήκη πλευράς και οι περιγεγραμμένοι / εγγεγραμμένοι κύκλοι δίνουν ακριβώς το διπλάσιο ή το ήμισυ, δηλ. τον λόγο διπλασιασμού / ή το κατά ήμισυ, της οκτάβας.

Συνεχίζοντας με τις γραμμές του εσωτερικού τριγώνου, ενώνοντας τα σημεία επαφής των περιγραφέντων κύκλων με το βασικό τρίγωνο, βρίσκουμε τη χρυσή αναλογία «φ» και 1 / φ.

Αυτή η απλούστερη γεωμετρική σχέση αποδεικνύει πως ο χρυσός αριθμός «φ», συμφυής με την τριγωνοποίηση, ενυπάρχει στην σχέση οκτάβας – βασικού τόνου, κάτι που αφορά σε κάθε κομμάτι που περιέχεται σ’ αυτό το άρθρο.

 

 

Εδώ είναι ένα λεπτομερές διάγραμμα από ένα πραγματικό πείραμα του συγγραφέα, που αποδεικνύει τον μαγνητικό τριγωνισμό στην καρδιά της λογικής των χρωμάτων. Ένας μαγνήτης κρατιέται σε ένα σωλήνα καθοδικής ακτινοβολίας που είναι μια χρωματική κλίμακα χρωμάτων.

Κάθε χρώμα έχει βρεθεί να είναι πολωμένο σε σταθερή αναλογία από τον μαγνήτη, αποκαλύπτοντας τόσο την αόρατη γεωμετρία ενός μαγνητικού πεδίου, όσο και την πολωτική επίδραση στο θεμελιώδες μήκος κύματος και στην συχνότητα (κοινώς, τα χρώματα που προβάλλονται επί μιας οθόνης).

Διαπιστώνουμε ότι το μαγνητικό πεδίο κυριολεκτικά τριγωνίζει ισογραμμικά τα προβαλλόμενα χρώματα.

Αν προβάλλεται κόκκινο, πράσινο ή μπλε, τα άλλα δύο πρωτεύοντα θα εμφανιστούν όταν ο μαγνήτης πολώσει την οθόνη.

Εάν προβάλλεται ένα από τα παράγωγα δευτερογενή χρώματα, το κίτρινο, το κυανό ή η ματζέντα, τα άλλα 2 δευτερογενή θα εμφανιστούν όταν η οθόνη είναι πολωμένη και ούτω καθεξής.

 

 

Το παραπάνω είναι ένα γράφημα με κατανεμημένα χρώματα σε μια γραμμική λογική. Το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε είναι ίσα με τρίτα.

Ένα τριφασικό ημιτονοειδές κύμα σε αυτό το γράφημα περιγράφει αποτελεσματικά τις αναλογίες της ανάμειξης χρώματος μέσα στο φάσμα. Από εδώ, το γράφημα μπορεί να προβάλλεται σε πλήρη χρωματικό κύκλο.

Το τριφασικό ημιτονοειδές κύμα εμφανίζεται τώρα ως τρεις κύκλοι. Κάποιος θα μπορούσε να σχεδιάσει κυριολεκτικά ένα ισόπλευρο τρίγωνο σε αυτόν τον χρωματικό κύκλο και να κατανοήσει την βασική λειτουργία του μαγνητικού τριγωνισμού που εκδηλώνεται ως πολικότητα.

 

 

Αυτή η μέθοδος είναι εξίσου αποτελεσματική στη χαρτογράφηση της μουσικής λογικής όπως γίνεται στην χαρτογράφηση της χρωματικής λογικής.

Ο κύκλος μπορεί να αντιπροσωπεύει την οκτάβα, ή ακριβέστερα, τη διαφυγή από και την επιστροφή προς την θεμελιώδη νότα, μέσα από όλες τις αναλογίες της απομάκρυνσης από την βασική νότα.

Αυτή είναι μια δισδιάστατη αναπαράσταση, οπότε ουσιαστικά εξισώνουμε τις απεριόριστα ανερχόμενες και φθίνουσες οκτάβες κάθε σημείωσης σε μια ενιαία έννοια αυτής της θέσης στην περιφέρεια ενός ομοιόμορφα διαιρεμένου κύκλου 12 διαχωρισμών.

 

 


is | Topic: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και Φως, φως | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Θεωρια φωτος – χρωματων – φασματος 6: πολωση φωτος”