xromata.com


Εισαγωγή στα χρώματα (μέρος Β) – Introduction to colors (part B)

Μέρος Β

(συνέχεια)

 

Το χρώμα είναι χρωστική ουσία, αλλά ακόμα και το χρώμα κάθε χρωστικής είναι το χρώμα του φωτός που αυτή αντανακλά. Οποτεδήποτε βλέπουμε χρώμα, βλέπουμε χρωματιστό φως, γιατί οι χρωστικές έχουν μια ειδική ικανότητα να απορροφούν ορισμένα μήκη κύματος από το φως που πέφτει πάνω τους και να αντανακλούν τα υπόλοιπα.

Το χρώμα είναι μια εντύπωση. Η αίσθηση της όρασης λειτουργεί μόνο όταν το φως φθάνει στο μάτι. Οι απλούστεροι, πιο πρωτόγονοι οργανισμοί αντιδρούν στο φως κινούμενοι προς ή μακριά από αυτό.

Τα μάτια ανώτερων ζώων έχουν την ικανότητα να αποκωδικοποιούν τις χρωματικές πληροφορίες που μεταφέρονται από τα ενεργειακά μόρια και να τις επαναποκωδικοποιούν για τη μεταβίβασή τους προς τον εγκέφαλο. Μέχρι να φθάσει στον εγκέφαλο, το χρώμα δεν υπάρχει.

Το χρώμα είναι πληροφόρηση. Σταματάμε στα κόκκινα φώτα και ξεκινάμε όταν πρασινίσουν. Χρησιμοποιούμε τα χρώματα για να προσδιορίσουμε αντικείμενα, ώριμα φρούτα, μαραμένα λαχανικά, λουλούδια, πουλιά και ζώα, την ποδοσφαιρική μας ομάδα. Το χρώμα βοηθά στη διάγνωση ασθενειών, στην αναγνώριση θυμού, φόβου, ενόχλησης. Ανταποκρινόμαστε στο χρώμα. Οι χρωματικές προτιμήσεις μας είναι κλειδιά των θαμμένων συναισθημάτων μας.

Το φως είναι μορφή ενέργειας, μια σειρά ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών που χαρακτηρίζεται σαν χρώματα, καθ’ ένα των οποίων έχει διαφορετικό μήκος κύματος και συχνότητα. Τα χρώματα μπορούν να μετρηθούν. Όταν το 1880 ένας Βρετανός ζυθοποιός, ο Joseph Lovibond βρήκε τον τρόπο να αποδείξει ότι η μπύρα του είχε σταθερό χρώμα, έγινε ο πατριάρχης της χρωματομετρίας. Οι πιθανοί συνδυασμοί των φίλτρων του Lovibond έφθαναν περίπου τα 9 000 000, μια καταμέτρηση των πόσων αποχρώσεων υπάρχουν.

Το να εξηγηθεί γιατί ο ουρανός είναι γαλανός, πως σχηματίζεται του ουράνιο τόξο ή γιατί το φάσμα κάποιες φορές φαίνεται ανάμεσα στα λεπτεπίλεπτα νήματα του ιστού μιας αράχνης, συνεπάγεται την πιο περίπλοκη φυσική και περικλείει όλα όσα μας είναι γνωστά για τη φύση του φωτός.

Η κατανόηση των χρωμάτων προσθέτει μια άλλη διάσταση στη ζωή μας.

 

 

 

 

 

 

Translation into English


Introduction – colors (Part B)

 

(continued)

Color is pigment, but even the color of a pigment is the color of the light it reflects.

Whenever we see color, we see colored light, because pigments have a special ability to absorb certain wavelengths from the light that falls on them and reflect the rest.

The color is a sensation. The sense of sight functions only when light reaches the eye.

The simplest, most primitive organisms react to light moving towards it or away from it.

The eyes of higher animals have the ability to decode the color information carried by the particles of energy of which it is composed and recode it for transmission to the brain. Until it reaches the brain, color does not exist.

Color is information. We stop at red lights and move on when they change to green. We use colors to identify objects, ripe fruit, decaying vegetables, flowers, birds and animals, our football team. Color helps to diagnose diseases, in recognition of anger, fear and annoyance. We respond to color. Our color preferences are keys to buried emotions.

Light is a form of energy, a range of electromagnetic radiation characterized as colors, each one of which has a different wavelength and frequency. Colors can be measured. When in 1880 a British brewer, Joseph Lovibond sought the means to ensure that his beer was of a consistent color, he became the patriarch of colorimetry.

The possible permutations of the Lovibond filters came to approximately 9 000 000, a measure of how many colors there are

To explain why the sky is blue, how is formed the rainbow or why spectrum can sometimes be seen between the fine threads of a spider web, involves the most complex physics and encompasses everything that is known about the nature of light.

Color understanding adds another dimension to our lives.

 


is | Topic: Uncategorized, Ιστορήματα με χρώματα | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Εισαγωγή στα χρώματα (μέρος Β) – Introduction to colors (part B)”