xromata.com


Οι 12 Ολυμπιοι (Α)

 

Και οι εξι γέγοναν δώδεκα

(Α)

 

 

Εδώ και καιρό έχουμε αναφερθεί στον χρωματισμό της βασικής εξάδας των Ολυμπίων θεών

https://xromata.com/?p=9463

https://xromata.com/?p=9558

καταλήγοντας στον συσχετισμό:

Δίας = μπλε

Ήρα = πράσινο

Ποσειδών = κίτρινο

Δήμητρα = πορτοκαλί

Εστία = κόκκινο

Άδης = μωβ

Πιο πρόσφατα δε, αναφερθήκαμε στην χρωματική ιδιαιτερότητα και διαφοροποίηση από τα άλλα αδελφικά τους ζεύγη, του ζεύγους Εστία – Άδης

https://xromata.com/?p=9999

Τώρα ήρθε η ώρα να εξετάσουμε χρωματικά όλο το βασικό Δωδεκάθεο του Ολύμπου.

Πριν ξεκινήσουμε αυτήν την χρωματική εξέταση, επαναλαμβάνουμε κάτι που είχε γραφεί στην προτελευταία, σχετική με τους Ολύμπιους ανάρτηση, ως προς την χρωματική ανάπτυξη του δωδεκαθέου:

«Θα δούμε σε επόμενο άρθρο, όπου θα συμπληρωθεί το δωδεκάθεο του Ολύμπου με τους υπόλοιπους 6 θεούς και θα ταυτισθούν και οι 12 θεοί με τις 12 πρωτογενείς, δευτερογενείς, αλλά και τριτογενείς χροιές του χρωματικού κύκλου, πως οι 6 αυτές πρωταρχικές θεότητες, θα μετακινηθούν χρωματικά. Κάθε θεότητα θα λάβει μια καταλληλότερη χροιά, που αναλογεί στις ιδιότητές της».

 

 

 

ΚΑΙ ΟΙ 6 ΘΕΟΙ λοιπόν ΓΕΓΟΝΑΝ 12

Ένεκα του συμπαντικού νόμου της δυαδικότητας https://xromata.com/?p=116

τα πάντα αναπτύσσονται δυαδικά, όπως συμβαίνει με την μίτωση

https://en.wikipedia.org/wiki/Mitosis

επομένως και η βασική εξάδα των Ολυμπίων θεών, ο πυρήνας του Δωδεκαθέου, κατά την εξέλιξή του αναπτύσσεται διπλασιαζόμενη, οπότε οι 6 πρωταρχικοί θεοί γίνονται 12.

Έτσι οι 6 πρώτοι τη τάξη θεοί, συμπληρώνονται με 6 παιδιά τους, δηλαδή με άλλες 6 θεϊκές ιδιότητες που προκύπτουν από τις 6 βασικές ιδιότητες του Θείου (των θεοποιημένων Τιτάνων).

 

 

Έξι παιδιά τους; Είναι και οι 6 νέο – εισερχόμενοι στους Ολυμπίους θεούς παιδιά των 6 Κρονίδων;

Όχι ακριβώς! Εδώ τα πράγματα μπερδεύονται με την Αφροδίτη, θεά του κάλους και μητέρα του Έρωτα, όμως η κατάσταση τακτοποιείται με την διμορφία της Μεγάλης Αυτής θεάς ως Ουρανίας Αφροδίτης και ως Πανδήμου,

 

 

όπου η αμήτωρ κόρη του Ουρανού, Αφροδίτη, στην δεύτερη υπόστασή της αναφέρεται και σαν κόρη του Δία και της Διώνης (θηλυκής έκφανσης του Διός).

Οπότε η Αφροδίτη ως Πάνδημος συγκαταλέγεται στα παιδιά του Διός και ωσαύτως όλοι οι έξι θεοί που συμπληρώνουν το δωδεκάθεο μπορούν να θεωρηθούν απόγονοι της πρωταρχικής εξάδας.

 

 

Πάντως η Αφροδίτη ως Ουρανία, ως κόρη του Ουρανού, είναι γενεαλογικά ανώτερη των 6 πρωταρχικών Κρονίδων θεών, αφού γεννήθηκε από τα αποκομμένα γεννητικά όργανα του πάππου τους και πατέρα του γεννήτορά τους Κρόνου. Και ως τέτοια είναι αμήτωρ.

Αμήτωρ ωσαύτως μπορεί να θεωρηθεί και ως κόρη του Δία και της Διώνης, εάν θεωρήσουμε ότι Δίας και Διώνη είναι η ίδια θεϊκή ιδιότητα εκφραζόμενη σε αρσενική και θηλυκή μορφή.

 

 

Παρομοίως αμήτωρ κόρη του Διός είναι και η Αθηνά, αφού γεννήθηκε από την κεφαλή του πατρός της, γιατί ο Δίας φοβούμενος την δύναμη που κατά τας προφητείας θα είχε το παιδί της κυοφορούσης Μήτιδος, την κατάπιε ώστε να αποφευχθεί η γέννηση του τρομερού παιδιού.

 

 

Έτσι οι αμήτορες θεές του Ολύμπου είναι δυο, η Αφροδίτη και η Αθηνά, δηλώνοντας μέσα στον Όλυμπο τον νόμο της δυαδικότητας, ενώ αυτές οι δυο μαζί με τον απάτορα Ήφαιστο δηλώνουν τον νόμο της τριαδικότητας, αφού κατά την μυθολογία ο Ήφαιστος γεννήθηκε από την Ήρα, χωρίς την συμβολή του συζύγου της Δία, ή άλλου τινός, με την εισπνοή του αρώματος κρίνου.

 

 

Γιατί αναφέρονται εδώ όλες αυτές οι λεπτομέρειες;

Για την πλειονότητα των αναγνωστών του άρθρου πρόκειται απλά  για μυθολογική πληροφόρηση, όμως για τους τυχόν μελετητές και ειδικά ως προς τον συσχετισμό των θεών με τα χρώματα, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία και θα προβούν χρήσιμα.

(συνεχίζεται)


is | Topic: Μύθοι και χρώματα, Χρωματικός κύκλος | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Οι 12 Ολυμπιοι (Α)”