xromata.com


Απλοί συνδυασμοί χρωμάτων – Simple color combinations

 

Απλοί, ασφαλείς συνδυασμοί χρωμάτων

 

Για βασικούς ασφαλείς χρωματικούς συνδυασμούς, έχουμε ήδη αναφερθεί στο post ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, τον Ιούλιο του 2009. Καιρός να συνεχίσουμε με άλλους απλούς αλλά ασφαλείς χρωματικούς συνδυασμούς, πάλι βάση του χρωματικού κύκλου και των χρωματικών διαστάσεων.

 

Οι χρωματικοί συνδυασμοί περνούν απαρατήρητοι όταν είναι απλοί και ευχάριστοι, ενώ «χτυπούν» περίεργα στο μάτι όταν είναι αταίριαστοι και δίνουν την εντύπωση ότι τα χρώματα που τους αποτελούν συγκρούονται μεταξύ τους.

Ένα φυσιολογικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σε μια απλή χρωματική σύνθεση είναι ο επιτυχής συνδυασμός χρωμάτων και αποχρώσεων.

Μια επιτυχής χρωματική σύνθεση αξιολογείται από την οπτική ισορροπία και αρμονία, τόσο στη σχέση όσο και στην αντίθεση των χρωμάτων που την αποτελούν.

Οι σχέσεις και οι αντιθέσεις των χρωμάτων γίνονται εύκολα κατανοητές με την μελέτη του χρωματικού κύκλου (και της χρωματικής σφαίρας).

Χρησιμοποιώντας λοιπόν τις χρωματικές σχέσεις των χρωμάτων όπως αυτά είναι διατεταγμένα στον χρωματικό τροχό, μπορούμε να επιτύχουμε επιτυχείς χρωματικούς συνδυασμούς.

Μερικοί βασικοί, ασφαλείς τρόποι χρήσης των χρωμάτων βάση του χρωματικού τροχού είναι οι εξής:

Μονοχρωματική σχέση:

διαβαθμίσεις φωτεινότητας και κορεσμού μιας απόχρωσης.

 

Συμπληρωματική σχέση:

Αυτές οι (συμπληρωματικές) αποχρώσεις και οι τονικές διαβαθμίσεις τους βρίσκονται διαγωνίως αντίθετα στον χρωματικό τροχό.

 

 

Διασπασμένες συμπληρωματικές σχέσεις:

Μια απόχρωση (και οι τονικές διαβαθμίσεις της) σε συνδυασμό με δυο αποχρώσεις (και τις τονικές διαβαθμίσεις τους) του συμπληρωματικού χρώματος, που βρίσκονται και οι δυο σε ίδια διαγώνια κλίση απέναντι από την αρχική απόχρωση.

(Δηλαδή, τόσο η αριστερή γωνία, όσο και η δεξιά γωνία που σχηματίζονται μεταξύ της απόχρωσης και των συμπληρωματικών χροιών, είναι ισόμοιρες).

 

 

Διπλή συμπληρωματική σχέση:

Η σχέση αυτή αποτελείται από δυο αποχρώσεις (με τις τονικές διαβαθμίσεις τους) ενός χρώματος και τις δυο αντίστοιχες διαγώνιες αποχρώσεις του συμπληρωματικού χρώματος (με τις τονικές διαβαθμίσεις τους).

 

 

Ανάλογη σχέση (σχέση κατα σειρά):

Τα χρώματα αυτά (με τις τονικές διαβαθμίσεις τους) βρίσκονται τοποθετημένα στη σειρά, το ένα πλάι στο άλλο, στον χρωματικό τροχό.

 

 

Τριαδική σχέση:

Τρεις αποχρώσεις (με τις τονικές διαβαθμίσεις τους) που βρίσκονται τοποθετημένες σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις στον χρωματικό τροχό. (Οι σχηματιζόμενες μεταξύ των χρωμάτων γωνίες είναι ισόμοιρες).

 

 

 

 

Translation into English

Simple, safe color combinations.

 

 

About secure basic color combinations, we did refer already in the past post BASIC COLOR COMBINATIONS on July 2009. Now it is time to move on to other simple but safe color combinations, based again on the color circle and color scale.
Color combinations are unnoticed when they are simple and pleasant, while they greatly impressed us when they misfit and give the impression that the colors are in conflict between them.

 

A normal result to be achieved in a simple color composition is the successful combination of colors and shades.

A successful color composition assessed from the point of balance and harmony, both in the relation or the contrast of its colors.
Relationships and contrasts of colors can be easily understood by studying the color circle (and the color sphere).
Using the chromatic relations of colors as they are arranged in the color wheel, we can achieve successful color combinations.
Some basic, safe ways of using color on the color wheel are:
Monochromatic relationship:
gradations of brightness and color saturation.
Complementary relationship:

These (complementary) tones and tonal gradations are diagonally opposite in the color wheel.
Split complementary relations:

A hue (and its tonal gradations of) in combination with two other hues (and their tonal gradations) of complementary colors, which are both on the same diagonal angle across the original hue.
(That is, both left and right angle formed between the hue and its complementary color in equal shares).
Dual complementary relationship:
This relationship consists of two shades (or their tonal gradations) of one color and the two corresponding diagonal shades of complementary color (and their tonal gradations).

 Similar relationships (in order):
These colors (and their tonal gradations) are arranged in a row, one next to another, in the color wheel.
Triadic relationship:
Three shades (and their tonal gradations) that are placed at equal distances between them in the color wheel.
(The color angles formed between are in equal shares).

 


is | Topic: Συνδυασμοί χρωμάτων | Tags: None

4 Comments, Comment or Ping

 1. 1

  Πάνο γεια σου Πάνο. Να μαι και πάλι εδώ!
  Πολύ ενδιαφέρουσα όπως πάντα η ανάρτηση για τους συνδυασμούς των χρωμάτων.
  Θα ήθελα μια διευκρίνηση που δεν μπορώ να κατανόησω.
  Όταν χρησιμοποιούμε ένα χρώμα σε μια συγκεκριμένη απόχρωση και τόνο, για να το ταιριάσουμε με κάποιον από τους παραπάνω συνδυασμούς, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αντίστοιχη απόχρωση και τονικότητα ή δεν έχει σημασία τί θα επιλέξουμε;
  Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τηνία βοήθεια που μου παρέχεις κάθε φορά.
  26-05-2017

  05 Nov
 2. admin

  2

  Φανή γειά σου! Χάρηκα που επικοινωνούμε και πάλι!
  Όταν χρησιμοποιούμε τους συνδυασμούς αυτούς, καλό είναι οι αποχρώσεις να είναι στην ίδια τονικότητα. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές τονικότητες προκαλούμε το “μάτι” που βλέπει τους συνδυασμούς. Μπορεί η πρόκληση αυτή να είναι καλώς ερεθιστική και να τραβά την προσοχή, ίσως όμως και να επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα εάν αποβαίνει κάπως δυσαρμονική. Η χρήση του ίδιου βαθμού τονικότητας δεν προκαλεί το μάτι και μας παρέχει μια ασφάλεια ως προς την εναρμόνιση των συνδυασμών.
  Εξαρτάται λοιπόν από το τί επιδιώκουμε χρησιμοποιώντας αυτούς τους συνδυασμούς.
  Ελπίζω τώρα να σου έγινε πιο κατανοητό το θέμα, εάν όχι, ή ό,τι άλλο θέλεις, είμαι στην διάθεσή σου…
  Πάνος
  28-05-2017

  05 Nov
 3. 3

  Πόλύ σ ευχαριστώ για την άμεση βοήθεια σου. Θέλω επίσης αν γίνεται να συνεχίσεις το άρθρο σου με την συνέντευξη των χρωμάτων. Μετά την χροιά που την ανέλυσες εξαιρετικά, ψάχνω να βρω εκείνη της φωτεινότητας και του κορεσμού, αλλά δεν τα βρίσκω πουθενά.
  Να σαι καλά.
  31-05-2017

  05 Nov
 4. admin

  4

  Φανή, να είσαι καλά! Η “συνέντευξη με τα χρώματα” συνεχίζεται. Εάν πρόσεξες, κάθε τέταρτο άρθρο είναι και ένα τμήμα της συνέντευξης. Η φωτεινότητα και ο κορεσμός έπονται άμεσα. Χαίρομαι που σου αρέσει αυτή η σειρά, γιατί εκεί εκφράζομαι ελεύθερα και διασκεδαστικά και αισθάνομαι ικανοποίηση που μαθαίνω ότι αρέσει, έστω και σε έναν, αφού είσαι η πρώτη που το δηλώνει.
  Πάνος
  01-06-2017

  05 Nov

Reply to “Απλοί συνδυασμοί χρωμάτων – Simple color combinations”