xromata.com


Η Θεά Ίρις (Η) – Goddess Iris (H)

 

 

Ουράνιο τόξο και ανθρώπινη φαντασία

 

 

Το ουράνιο τόξο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια θεαματική εμφανιζόμενη λωρίδα του φάσματος του φωτός.

Σχηματίζει όμως μια γέφυρα μεταξύ της ποιητικής φαντασίας και της επιστήμης, εμπνέοντας μύθους και προκαταλήψεις, θαυμασμό και γοητεία. Μας γεμίζει αισιοδοξία και προσδοκίες, αφού εμφανίζεται μόλις απομακρυνθεί η μπόρα από εμάς και έλθει η γαλήνη, αφήνοντας ένα καθαρό ουρανό για μια νέα αρχή.

Οι αρχαίοι Έλληνες το έβλεπαν σαν αγγελιαφόρο των θεών.

Οι Γροιλανδοί έλεγαν πως είναι το στρίφωμα του μανδύα του Θεού.

Οι χριστιανοί το θεωρούσαν σαν το πέρασμα της Παναγιάς μετά την μπόρα, από την οποία φαινόταν μόνο το χρωματιστό ζωνάρι της.

Για τους Νορβηγούς ήταν η γέφυρα που ένωνε τη γη με τον ουρανό, την οποία διέσχιζαν οι ήρωες που πέθαιναν στα πεδία της μάχης για να μεταβούν στη Βαλχάλα.

Για τους Ιρλανδούς πάλι, εκεί που τελειώνει το ουράνιο τόξο βρίσκεται μια ολόχρυση χύτρα γεμάτη φλουριά. Χαρά στον φουκαρά που θα βρει το τελείωμά του!

Ακόμα και σήμερα, που γνωρίζουμε τη λειτουργία του και τη σχέση του με τα καιρικά φαινόμενα, που το βλέπουμε καθημερινά στις επιφάνειες των CDs και στους ιριδισμούς των ολογραφημάτων, ασκεί τέτοια γοητεία που συχνά συμπεριλαμβάνεται σε στίχους τραγουδιών, σε σύγχρονα παραμύθια και σε άλλες μορφές της τέχνης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γνωστό σύγχρονο παραμύθι «Ο μάγος του Οζ», όπου το ουράνιο τόξο παίζει σημαντικό ρόλο στην πλοκή του έργου. Η κινηματογραφική απόδοση του παραμυθιού το 1939 (μια από τις πρώτες απόπειρες έγχρωμου κινηματογράφου) καθιέρωσε την ταινία σαν κλασική, όπως και το τραγούδι του έργου “Somewhere over the rainbow” (Κάπου πέρα από το ουράνιο τόξο) που ερμήνευε στο έργο η νεαρή τότε Judy Garland.

Βλέπουμε πως σε όλες τις περιπτώσεις, ο άνθρωπος φαντάζεται το ουράνιο τόξο σαν κάτι λυτρωτικό, κάτι που οδηγεί πάντα σε κάτι ανώτερο, κάτι καλύτερο, κάτι που επιφέρει χαρά, είτε  αυτό είναι ένα καζάνι γεμάτο φλουριά, είτε η Βαλχάλα ή η λύτρωση από κάποιο ανυπόφορο κατεστημένο.

Με μονοπάτι το γεφύρι του ουράνιου τόξου η επιστήμη οδηγήθηκε στην ανάλυση του φωτός και σε καλύτερη γνωριμία με αυτό, ενώ η φαντασία οδηγείται σε καταστάσεις ευτυχίας και χαράς.

Εξάλλου στην εποχή μας, αυτό έχουν επιλέξει σαν έμβλημά τους διάφορα ακτιβιστικά ειρηνοποιά κινήματα, καθώς και το κίνημα ομοφυλοφίλων Αυστραλίας και άλλων χωρών. Ας μην ξεχνάμε ότι η πραγματική έννοια της λέξης Gay σημαίνει Χαρά!

 

 

 

 

 

Rainbow and human imagination


The rainbow is nothing more than a spectacular display of spectrum’s visible light,

forming a bridge between poetic fantasy and science, inspiring myths and prejudices, admiration and charm. It fills us with optimism and expectations when it shows up, as soon as storm gets away followed by serenity, letting a clear sky for a new beginning.

Ancient Greeks saw it as a messenger of gods.

Greenlanders said it was the hem of God’s mantle.

Christians regarded it as the passage of Virgin Mary after the storm, from whom only her colored belt could be seen.

For Norwegians was the bridge that joined earth to sky, which was crossed by the heroes died in battlefields, going to Valhalla.

For Irish people, where the rainbow ends, there is a golden pot full of gold. Joy to the poor one who will find its finish!

Even today, that we know its function and its relationship to weather phenomena, that we see it daily on surfaces of CD’s or the iridescent of holograms, exudes such charm that is often included in song lyrics, modern tales and other forms of art.

A typical example is the well-known modern fairy tale "The Wizard of Oz", where the rainbow plays an important role in the plot of the story. The cinematic production of the fairytale in 1939 (one of the first attempts of color movies) established the film as a classical one, as well as the song "Somewhere over the Rainbow" which was performed in the film by Judy Garland.

We see that in all cases, man imagines rainbow as something redeeming, which always leads to something superior, something better, which brings joy, whether it is a cauldron full of golden money or Valhalla or redemption by some unbearable establishment.

With rainbow as a bridge path, science was led to the analysis of light and better acquaintance with it, while imagination is driven to situations of happiness and joy.

Moreover, in our times, rainbow is chosen as an emblem by various activist peace movements, as well as the Australian and other countries gay movement. Let’s not forget that the real meaning of the word Gay means Joy!


is | Topic: Ίρις και τα χρώματά της, Μύθοι και χρώματα | Tags: , , ,

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Η Θεά Ίρις (Η) – Goddess Iris (H)”