xromata.com


Ισαάκ Νεύτων (Επεισόδιο 5) – Isaac Newton (episode 5) 

 

Ισαάκ Νεύτων – επεισόδιο 5ο

 

Ο νεαρός Νιούτων -ή Νεύτωνας στα καθ’ ημάς- .όπως είδαμε, καθισμένος κάτω από μια μηλιά, έφαγε ένα μήλο κατακούτελα, αλλά αντί να αναπτύξει καρούμπαλο, ανέπτυξε το νόμο της βαρύτητας, που τον έκανε διάσημο.

Η διατύπωση του νόμου αυτού τράβηξε την προσοχή των συγχρόνων του, που δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στις άλλες σπουδαίες ανακαλύψεις του, όπως τη βελτίωση του τηλεσκοπίου, αλλά κυρίως τη «Θεωρία του φωτός και των χρωμάτων», που ανακάλυψε το 1666 με το περίφημο πείραμα του πρίσματος.

Όμως η «Θεωρία του φωτός» ήταν ο πρώτος επιστημονικός τομέας που επέλεξε να διδάξει όταν έγινε καθηγητής. Με τη θεωρία του και τα πειράματά του απέδειξε ότι το φυσικό φως παρουσιάζει φαινόμενα σκέδασης όταν περνά μέσα από πρίσματα και συμπέρανε πως το λευκό φως είναι σύνθετο με συστατικά του τα πρωταρχικά χρώματα. Έτσι ερμήνευσε πολυάριθμα οπτικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων και την εμφάνιση του Ουράνιου τόξου.

Η θεωρία του δεν έγινε αποδεκτή από όλους, δημιούργησε αντίπαλους και προκάλεσε ζωηρές φθοροποιές διαμάχες, στις οποίες –σαν εγωκεντρικός επιστήμων που ήταν- ανάλωσε μεγάλο μέρος της ζωής του, αγωνιζόμενος, ακόμα και δικαστικά, για την υπεράσπιση της επιστημονικής του υπόληψης.

Όλα αυτά, με το βεβαρημένο αισθηματικά παιδικό παρελθόν του, τον οδήγησαν από το 1691 έως το 1699 σε μια δύσκολη περίοδο κατάθλιψης στην οποία συνέβαλαν επιπλέον ο θάνατος της μητέρας του και η καταστροφή του εργαστηρίου του από πυρκαγιά, όπου χάθηκαν πολλά όργανα και σημειώσεις του.

Παρ’ όλα αυτά, διετέλεσε μέλος της βουλής, ενώ διορίστηκε επιθεωρητής του νομισματοκοπείου – επάγγελμα άσχετο με τα προσόντα του- όπου κατέληξε ισόβιος γενικός διευθυντής.

Πέθανε το 1727, ενώ υπήρξε ο πρώτος επιστήμων που τιμήθηκε με τον τίτλο του σερ από την βασίλισσα Άννα.

 

Isaac Newton –  episode 5

 

Young Newton, as we saw, was sitting under an apple tree, getting an apple right on his head, but instead of developing a knob, he developed the law of gravity, which made him famous.

The formulation of this law attracted the attention of his contemporaries, who did not give special attention to the other important discoveries of him, such as the improvement of the telescope, but mostly the "theory of light and color", discovered in 1666 by his famous prism experiment.

But the “Light Theory” was the first scientific field chosen by him to teach when he became professor. His theory and experiments showed that natural light has scattering phenomena when passing through prisms and concluded that white light is a complex with components the primary colors. So he explained numerous optical phenomena, including the appearance of the rainbow.

His theory was not accepted by all, created rivals, provoked lively deleterious conflicts, in which, as an egocentric scientist he was, he spent much of his life contestant, even judicially, for the defense of his scientific reputation.

All this, with his charged emotional childhood past, led him from 1691 to 1699 in a difficult period of depression which contributed additionally by the death of his mother and the destruction of his laboratory by fire, where many of his instruments and notes were lost.

Despite all this, he was elected as a member of parliament and was appointed inspector of the Mint – occupation irrelevant to his qualifications- where he ended as a lifelong general manager.
He died in 1727 and was the first scientist to be honored with the title of Sir by Queen Anne.

 


is | Topic: Αυτοί που ασχολήθηκαν με το χρώμα, Ιστορήματα με χρώματα | Tags:

One Comment, Comment or Ping

Reply to “Ισαάκ Νεύτων (Επεισόδιο 5) – Isaac Newton (episode 5)”