xromata.com


Ισημερια και”xromata.com” (Β)- Equinox and “xromata.com” (B)

 

 

Ισημερία και “xromata.com

(Απάντηση στα δυο βασικά ερωτήματα, επ’ ευκαιρία της Ισημερίας)

(δεύτερο μέρος) 

 

 

Ποιος ο σκοπός του site;

Σκοπός του site είναι να απλώσει, όσο περισσότερο μπορεί, την ιδέα ότι τα χρώματα δεν υπάρχουν απλά για τον καλλωπισμό της φύσης, αλλά πρόκειται για ένα σοβαρότατο στοιχείο που σχετίζεται με την καθημερινότητα, την εξέλιξη, αλλά και την ανέλιξη του ανθρώπου, κάτι που, όπως έχει αποδειχθεί, αγνοούν οι περισσότεροι συνάνθρωποί μας.

 

 

 

 

Για να κατανοήσουμε την άγνοια, ή την μερική άποψη που έχομε για τα χρώματα, ξεκινήσαμε με τα δυο βασικά ερωτήματα:

 

Τι είναι χρώμα;

 

 

Γιατί υπάρχουν τα χρώματα;

 

Στο πρώτο ερώτημα μπορούν να δοθούν πολλές ορθές αλλά επιμερισμένες απαντήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί μια ολοκληρωμένη περιεκτική απάντηση. Παρ’ αυτά θα μπορούσε να ειπωθεί πως:

«Τα χρώματα, η ακτινοβόλος ανάλυση του ορατού φωτός, είναι ορατές αποκωδικοποιήσεις δονήσεων, μια από τις σφραγίδες του μέρους του τρισδιάστατου κόσμου όπου βρίσκεται περιορισμένος ο γνωστός μας άνθρωπος και χρησιμεύουν (όπως και οι ήχοι) για την αισθητική (αισθαντική) προσέγγιση του κόσμου που μας περιβάλλει και όχι μόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντίληψη των χρωμάτων (όπως και των ήχων) είναι η ύπαρξη κατάλληλου αισθητηρίου οργάνου.»

 

 Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα:

«Τα χρώματα υπάρχουν ως ΚΛΕΙΔΑ της αισθητικής (αισθαντικής) αντίληψης του περιβάλλοντος. Είναι η μια από τις δυο Κλείδες (η άλλη είναι η μουσική κλείδα) αισθαντικής αντίληψης που μαζί με την νοητική (γνωστική δια νοήσεως) αντίληψη αποτελούν το ζεύγος αντίληψης και κατανόησης του κόσμου μας.

 

 

Επειδή τα πάντα στον τριαδικά εκδηλωμένο κόσμο μας, προτού εκδηλωθούν τριαδικά υφίστανται μια διτότητα, ο ισομερισμός της δυαδικής αντίληψης των πραγμάτων αποβλέπει στην εσωτερική εξισορρόπηση κάθε ανθρώπου, η οποία θα τον οδηγήσει στην προσωπική του ανέλιξη.»

Η ανισορροπία την οποία δημιούργησε ο άνθρωπος αποδεχόμενος κυρίως την νοητική αντίληψη εις βάρος της αισθαντικής είναι υπαίτιος για πολλά από τα δεινά που υποφέρει η ανθρωπότητα.   

 

 

[Γι’ αυτό, τιμώντας την Εαρινή Ισημερία, ας προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε έναν συνειδητοποιημένο «εαρινό» ισομερισμό αντιλήψεων, που θα τείνει να επιφέρει μέσα μας μια εξισορρόπηση του + και του -, του άνω και κάτω, του άρρενος και του θήλεος που φέρομε εντός μας.]

Εάν, διαβάζοντας όλα αυτά, πιστεύετε πως τα “xromata.com” προσφέρουν κάποιο έργο, βοηθήστε τα με την ενεργό συμμετοχή σας και με την διάδοσή τους σε γνωστούς και φίλους σας.

 

[Για κάθε μικρό post που διαβάζετε, απαιτείται πολύς χρόνος και όγκος εργασιών. Τόσο τo site, όσο και τα άτομα που κατά διαστήματα αποτελούν την ερευνητική «ομάδα χρωμάτων» δεν χορηγούνται και δεν αμείβονται από κανέναν! Μοναδική αμοιβή τους είναι η απόκτηση φίλων και η αγάπη σας!!!]

 

 

Equinox and "xromata.com"
(In connection to Equinox, answers to the two basic questions)
(Part two)

 

 

What is the purpose of this site;
The purpose of this site is to spread as much as it can, the idea that colors are not just  nature’s decoration, but that is a serious factor which is related to everyday life, evolution, and the advancement of man, which, is something that most people ignore.
To understand the ignorance or the partial view that we have about colors, we started with two basic questions:
What is color?
Why there are colors?
Many correct answers can be given to the first question, good ones but shared answers. It is very difficult to provide an integrated comprehensive answer. While could be said that:
"Colors, the radiation analysis of visible light are visible decoding vibrations, one of the seals from the three-dimensional world where is bound the human we know and they serve (as sounds as well) to the aesthetic (sensual) approach to the world around us and beyond. For color vision perception (as well for sounds) an adequate sensory organ is required."
Regarding the second question:
"Colors are a key to the aesthetic (sensual) perception of the environment. It is one of two keys (the other is the music key) for sensual perception that together with the mental one form the couple perception of understanding our world.
Since everything in our world that is manifested triadic before being manifested passes through the law of duality, isomerization of the binary conception of things helps the internal balancing of each person, which will lead to personal development.
The imbalance that is created by man accepting the mental perception mainly against the sensual one, is responsible for many of suffers of humanity.
[So, honoring the vernal equinox, let’s try to start a conscious ‘Spring’ perception of isomerization, which tends to lead us through a balance of + and -, the upper and lower, the male and female that are in us.]
Reading all this, if you believe that "xromata.com" offers some project, help it with your active participation and by spreading its acquaintances to friends.
[For every little post you read, a lot of time and volume of work is needed. Both the site and people occasionally participating in researches of the "team of colors" are not paid by anyone! The only fee for the project is the acquisition of friends and your love!]

 


is | Topic: Uncategorized | Tags: None

17 Comments, Comment or Ping

 1. Sosso Karderini

  1

  Αγαπητέ Πάνο,

  Διαβάζοντας ” τι είναι-γιατί υπάρχουν τα χρώματα” , σεισμός, μπάμ-αστραπή και λάμψη…γιά μένα…στο να κατανοήσω την πολύ λιτή έκφραση που υπάρχει “στραβός-κουφός” (μεταφορικά μιλάω)..
  Ένας τέτοιου τύπου άνθρωπος αρνείται να αντιληφθεί μέσωι της δυαδικής αντίληψης τον κόσμο σε σχέση με τον εαυτό του, τόσω μάλλον να φέρει σε ισορροπία , επομένως καταδικάζει την όποια προσωπική του ανέλιξη….
  Χμμμμ….και υπάρχουν πολλοί απο αυτούς τους τύπους…

  Τα xromata προσφέρουν έργο και βοηθουν γιά όσους το επιθυμούν, στο ταξίδι της προσωπικής ανέλιξης….
  Τα xromata προσφέρουν την χαρά της επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων σε περιβάλλον υπεύθηνο…φιλικό…ανρώπινοοοο….με ειληκρίνεια και αγάπη…

  Νά’σαι καλά Πάνο και όλοι οι φίλοι τχν χρωμάτων…:)
  22-3-11

  22 Mar
 2. Βιβή

  2

  Καλησπέρα σας.. είμαι 17 ετών και θα σας ήμουν ευγνώμων αν μου προτείνατε κάποιο καλό βιβλίο για ανάλυση των χρωμάτων… Το αγαπημένο χρώμα της καθηγήτριας μου είναι το μπλε (εμένα το βυσσινί) και θα ήθελα να της κάνω δώρο ένα βιβλίο που θα αναφέρεται στο μπλε χρώμα… Γι αυτό απευθύνομαι σε σας καθώς βλέπω ότι τα γνωρίζεται άριστα!
  Ζητώ συγνώμη που ίσως έγραψα σε λάθος σημείο αλλά η σχέση μου με την τεχνολογία δεν είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά!
  22-3-11

  22 Mar
 3. JOHNART

  3

  …καλοσώρισες, Βιβή, στα xromata.com,
  …να ξέρεις ότι είναι το μοναδικό site …με αυτές τις εξειδικευμένες γνώσεις και πληροφορίες για τα χρώματα, παγκοσμίως …ναι σωστά κατάλαβες,
  …ο Πάνος είναι ο συγγραφέας, ο ερευνητής και ο πλοηγός μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι …ο οποίος έχει συγγράψει και εκδόσει ένα επίσης μοναδικό βιβλίο με ότι έχει σχέση με τα χρώματα,
  …απευθύνσου σε αυτόν…αν και πιστεύω ότι θα σε προλάβει να σου απαντήσει.
  johnart
  24-03-11

  22 Mar
 4. SheWolf

  4

  Γιατί υπάρχουν τα χρώματα? ερώτηση κλειδί θα έλεγα για να μας ομορφαίνουν την ζωή φυσικά απλά είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει αφού ζούμε σε ένα κόσμο B&W!!!
  24-3-11

  22 Mar
 5. JOHNART

  5

  …καλωσόρισες (διορθώνω) Βιβή κλπ.

  22 Mar
 6. madeleine

  6

  http://www.theatlantic.com/infocus/2011/03/holi-the-festival-of-colors-2011/100032/

  Σκηνές από τη γιορτή των χρωμάτων που γιορτάζεται κάθε άνοιξη στην Ινδία
  25-3-11

  22 Mar
 7. admin

  7

  Ευχαριστώ Sosso Karderini για τα ένθερμα καλά σου λόγια. Είθε να συνειδητοποιήσουν αυτά που γράφεις και άλλοι πολλοί. Μακάρι να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Αυτό θα φανεί κι από τα comments.
  Πάνος
  25-3-11

  22 Mar
 8. Sosso Karderini

  8

  Καλησπέρα στην παρέα των χρωμάτων!

  Έτρεξα και είδα τις φωτο που εστάλλησαν μέσω madeleine απο την γιορτή των χρωμάτων στο Πακιστάν….

  Και γέμισε χρώματα η οθόνη… χαρούμενο πλήθος λουσμένο
  κυριολεκτικά στη σκόνη χρωμάτων…να βρίσκεται σε συνεχή κίνηση χαράς, δράσης…..και συμμετοχής σε έναν ατέλειωτο χορό χρωμάτων, διαθέσεων…..

  Μα είναι ολοφάνερη η επίδραση των χρωμάτων στην όλη διάθεση του πλήθους….μέσω των χρωμάτων εκφράζουν με φαντασμαγορικό τρόπο την αγάπη για τον διπλανό “αγνωστο”, την χαρά της συμμετοχής, την ελπίδα γιά το αύριο, την πίστη και την αγάπη για τη ζωή…….

  Θά’θελα να ήμουν και’γώ εκεί!…….

  22 Mar
 9. admin

  9

  Καλησπέρα Βιβή. Κατ’ αρχάς δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη, δεν είσαι η μόνη που η σχέση της με την τεχνολογία δεν είναι η καλύτερη. Πάντως έγραψες στο σωστό σημείο.
  Χαίρομαι που άλλο ένα νεαρό άτομο επικοινώνησε μαζί μας. Σας χρειαζόμαστε! Είστε το νέο αίμα που με τα ερωτήματά σας και τις απόψεις σας μας φέρνετε πιο κοντά στους νέους, την διάδοχο κατάσταση.
  Συγκεκριμένη πρόταση για βιβλίο δεν έχω να κάνω επειδή δεν γνωρίζω τί ακριβώς κυκλοφορεί τώρα στην αγορά. Τα περισσότερα βιβλία ειδικεύονται σε κάποια σχέση με τα χρώματα (ψυχολογία, διακόσμηση, ζωγραφική κλπ.) και τα περισσότερα είναι ξένα. Ελληνικά βιβλία υπάρχουν ελάχιστα και τα περισσότερα είναι μεταφράσεις ξένων, οπότε χρειάζεται ψάξιμο σε μεγάλα βιβλιοπωλεία. Όταν αναφέρεσαι σε ανάλυση χρωμάτων τί ακριβώς εννοείς;
  Τα πάντα γύρω από τα χρώματα και κάθε είδους αναλύσεις, έχω συμπεριλάβει σε ένα βιβλίο που έχω γράψει προ δεκαετίας. Λέγεται “ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ” από τις εκδόσεις ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟ και μπορεί να το παραγγείλει κανείς από κάποιο βιβλιοπωλείο ή τον ίδιο τον εκδότη. Δεν ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτό γιατί αισθάνομαι περίεργα, σαν αυτοδιαφημιζόμενος, αλλά αφού με πρόλαβε ο JOHNART και στο ανέφερε… ναι! το θεωρώ μοναδικό, γιατί περιέχει την σχέση των χρωμάτων με τα πάντα.. ακόμα και με τη μεταφυσική τους προέκταση.
  Βιβλίο μόνο για το μπλε χρώμα δεν βρίσκεται εύκολα. Βέβαια έχω ένα, αλλά είναι παλιό και δεν ξέρω αν είναι εύκολο να βρεθεί κατόπιν παραγγελίας από κάποιο μεγάλο βιβλιοπωλείο. Λέγεται The blue book της σειράς COLOR WORKS του Dale Russell εκδόσεις North Light Books, Cincinnati, Ohio. Είναι καταπληκτικό, αλλά όπως κατάλαβες είναι στα αγγλικά.
  Εδώ στο site μας έχουμε ήδη αναφέρει αρκετά για το μπλε χρώμα και τα βρίσκει κανείς συγκεντρωμένα στο ΜΠΛΕ που αναγράφεται στην στήλη categories.
  Ενδιαφέρον έχει η προτίμησή σου για το βυσσινί χρώμα. Δείχνει κάποιες ιδιαιτερότητες (καλές, δυνατές), κλασικές τάσεις κλπ. αλλά δεν θέλω να επεκταθώ τώρα…
  Ελπίζω να μας τιμήσεις ξανά με την παρουσία σου και γιατί όχι, να γίνεις φίλη των comments μας.
  Πάνος
  25-3-11

  22 Mar
 10. admin

  10

  Καλωσόρισες SheWolf στην παρέα μας. Εάν πρόσεξες καλά το post, τα χρώματα πέραν από το να ομορφαίνουν την ζωή παίζουν και άλλους πολύ πιο σημαντικούς ρόλους στη Δημιουργία και στη Φύση (όπως θα δούμε σε posts που θα αναρτηθούν λιαν προσεχώς). Θα ήθελα να μου εξηγήσεις Τί εννοείς όταν λες πως ζούμε σε ένα κόσμο B&W.
  Πάνος
  26-3-11

  22 Mar
 11. admin

  11

  Καταπληκτικές madeleine οι φωτογραφίες που μας έστειλες, από την γιορτή των χρωμάτων με την οποία γιορτάζουν οι Ινδουιστές την Εαρινή Ισημερία. Αν και είχα δει πέρσι ένα σχετικό ντοκυμαντέρ, είδα τις φωτογραφίες και ζήλεψα. Πόσο θα ήθελα να βρίσκομαι μέσα στους πανηγυριστές και να μπουγελώνομαι με χρώματα…
  Πάνος
  26-3-11

  22 Mar
 12. admin

  12

  Απάντησα Sosso Karderini σχετικά με το θέμα στο comment της madeleine. Η τελευταία παράγραφός σου είναι καταπληκτική και με εκφράζει απόλυτα, και ίσως αυτός να είναι ο στόχος του φεστιβάλ των χρωμάτων (που λαμβάνει χώρο κατά την Εαρινή Ισημερία): Ένωση με τον άγνωστο διπλανό, χαρά, αγάπη.. και όλα αυτά μέσα στον πανηγυρισμό των χρωμάτων. Είθε κάποτε να ξυπνήσει ο άνθρωπος και να μάθει να μοιράζεται κι απολαμβάνει τα χρώματα της ζωής.
  Πάνος
  26-3-11

  22 Mar
 13. SheWolf

  13

  καλημέρα σε όλους

  καλώς σας βρήκα Πάνο…. το ξέρω ότι χρώματα δεν είναι μόνο για ομορφιά, είναι πολλά παραπάνω, ζωγραφίζω όποτε το ξέρω είναι και ένα από τους λόγους που μου αρέσει πολύ να παρατηρώ. Μην ξεχνάμε ότι τα χρώματα είναι η ανάλυση του φάσματος του λευκού φωτός, άρα δεν είναι ένα απλό ερέθισμα είναι ζωή 🙂

  τώρα όσο αφορά την ερώτηση σου για B&W , θέμα ψυχολογίας, δεν είναι τυχαίο που ο κάθε άνθρωπος έχει ένα αγαπημένο χρώμα, κάθε περίοδο και διαφορετικό , ότι τον εκφράζει εκείνη την χρονική στιγμή…….. πχ εγώ σαν παιδί λάτρευα πράσινο, καφέ και μαύρο (γυμνάσιο-λύκειο), τώρα λίγα χρόνια μετά Κόκκινο Μαύρο ΜΩΒ και Ασήμι….. απλά κοντεύουν να χαθούν………. Από την άποψη ότι ο κόσμος γύρο μας δεν τα βλέπει πλέον, είτε γιατί δεν τους αφήνουν να τα δουν είτε γιατί δεν έχουν την διάθεση ( να το πω ευγενικά) και λόγο ψυχολογίας τα βλέπουν όλα μαύρα ή άσπρα (ούτε γκρι ούτε χρώματα) Αυτό…..
  30-3-11

  22 Mar
 14. SheWolf

  14

  Να κάνω μια πρόταση … ? μιλάμε για χρώματα θα μπορούσαμε να είχαμε και την επιλογή να γράφουμε και με άλλο χρώμα??? :$
  30-3-11

  22 Mar
 15. admin

  15

  Είναι φανερό SheWolf ότι κατέχεις αρκετά γύρω από τα χρώματα. Ναι, δεν είναι τυχαίο που ο κάθε άνθρωπος έχει ένα αγαπημένο χρώμα, κάθε περίοδο και διαφορετικό, ακριβώς όπως το λες, ότι τον εκφράζει εκείνη την χρονική στιγμή και αν το εντοπίσουμε και γνωρίζουμε τις αξίες των χρωμάτων, αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες μας τη συγκεκριμένη περίοδο. Δυστυχώς αυτό διαφεύγει από τους περισσότερους και παραμένουν σε χρωματικά κλισέ, δηλαδή κάποιες χρωματικές εγγραφές που τις θέλουν σταθερές εφ’ όρου ζωής.
  Όσο για το B&W, δεν τους (μας) αφήνουν να έχουν τη διάθεση να βλέπουν χρώματα παρά μόνο διαβαθμίσεις φωτός – σκότους.
  (Υπήρξε μια ολόκληρη εικοσαετία, 1980-2000 που μας επέβαλαν μέσω μόδας και νοοτροπίας να ζούμε με μαύρο – γκρι, άντε και το μπλε του μπλου τζήν και λίγα παροδικά παλ χρωματάκια, έτσι για τα μάτια…).
  Πάνος
  1-4-11

  22 Mar
 16. admin

  16

  Δυστυχώς SheWolf, στον χώρο των comments δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ούτε χρώματα. ούτε εικόνες ή κάτι άλλο. Μόνο να κάνουμε link. Τέτοια είναι η δομή της ιστοσελίδας. Αν προκύψει κάτι διαφορετικό θα σας ενημερώσω.
  Τώρα, ως προς τα μαύρα δωμάτια δεν θα πω την άποψή μου ακόμα, περιμένοντας μήπως εκφράση κανείς άλλος την δική του. Τα ξαναλέμε λοιπόν.
  Πάνος
  1-4-11

  22 Mar
 17. SheWolf

  17

  συμφωνώ Πάνο είναι πως να το πω μια παρτιδα σκάκι, με εμας σαν πιόνια….

  22 Mar

Reply to “Ισημερια και”xromata.com” (Β)- Equinox and “xromata.com” (B)”