xromata.com


Χρωματική έρευνα, αποτελέσματα. – Syrvey’s results

Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα;

Αποτελέσματα έρευνας

 

 

Αρχές φθινοπώρου τα “xromata.com” ζήτησαν από τους φίλους τους, που τα παρακολουθούν, να στείλουν comment όπου να αναφέρεται ποιο θεωρούν σαν αγαπημένο τους χρώμα, ώστε να γίνει μια μικρή έρευνα για να δούμε ποια χρώματα προτιμούν οι φίλοι του blog.

Όπως υποσχεθήκαμε, λίγο πριν το τέλος του χρόνου, ήλθε η ώρα να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα.

Δυστυχώς, παρά τις επί τριμήνου παρατροπές και εκκλήσεις και παρά την –βάση στατιστικών- υψηλή παρακολούθηση που έχει το site, μόνο 27 άτομα ανταποκρίθηκαν, οπότε δεν είναι δυνατόν να αναφερόμαστε σε αποτελέσματα έρευνας, αλλά σε μια βολιδοσκόπηση χρωματικών προτιμήσεων μέσω μιας μικρής ομάδας ανθρώπων.

Κυριάκος, Καίτη, Μαριάννα Κ., orchidea, Evrydiki, Θοδωρής, Manolis Piperakis, Roula, Αλέξανδρος, Σωτήρης, Amelia, marina, Πάνος, JOHNART, Αγάθη, ΙΟΑΝΝΑ, Γιάννης, Κώστας Π., madeleine, Απόστολος Βερέβης, Λυδία, george manet, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΡΟΥΛΗ ΜΠΟΥΑ, Filareti, Lia Krhtidi, Ευαγγελία Κρητίδη είναι αυτοί που μας έστειλαν τις προτιμήσεις τους, τις οποίες μπορείτε να δείτε όπως ακριβώς τις κατέγραψαν ανατρέχοντας στην στήλη των comments.

 

 

Αρκετοί από εσάς αναφέρατε συγκεκριμένες αποχρώσεις, όμως στόχος της μικρής αυτής έρευνας ήταν να αξιολογήσει πρωτίστως χρωματικά ομαδοποιημένες τις προτιμήσεις σας (κατατάσσοντας τις αποχρώσεις κάτω από το κυρίαρχο χρώμα) και στη συνέχεια τις προκύπτουσες ιδιαιτερότητες.

Ήτοι δηλαδή ομαδικά:

Τα τρία βασικά χρώματα μπλε, κίτρινο, κόκκινο.

Τα τρία παράγωγα πράσινο, πορτοκαλί, μωβ.

Τα μη – χρώματα άσπρο, μαύρο, γκρίζα, καφετιά

Τα μεταλλικά χρυσό, ασημένιο κλπ. και ό,τι άλλο προέκυπτε.

 

 

Βάση λοιπόν των αναφορών σας, ιδού τα πορίσματα:

Πρώτο στις προτιμήσεις σας έρχεται το μπλε χρώμα με 18 αναφορές και με ιδιαίτερη αναφορά 10 ατόμων στην γαλάζια χροιά του.

 

 

 

Το αμέσως προτιμούμενο χρώμα (2ο στη σειρά) είναι το κόκκινο με 10 αναφορές.

 

 

Τρίτο ακολουθεί το πράσινο με 7 προτιμήσεις.

 

 

Τέλος, 4ο στη σειρά έρχεται το μωβ με μόλις 4 αναφορές,

 

 

 

ενώ με 3 προτιμήσεις ακολουθεί το πορτοκαλί.

 

 

 

 Εάν δηλαδή, θεωρήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στην μικρή αυτή έρευνα σαν έναν άνθρωπο και τις χρωματικές επιλογές σαν επιλογές ενός ανθρώπου, ιδού το σκιαγράφημά του:

 

 

 Έχομε έναν πνευματικό άνθρωπο, που ίσως έχει κουραστεί από τους βαθείς στοχασμούς και ζητά κάτι πιο ανάλαφρο, γαλήνη και ηρεμία. Ας το εκλάβουμε σαν ένα ποθούμενο διάλειμμα  ανάμεσα στις δυο ακραίες καταστάσεις που τον χαρακτηρίζουν, γιατί πέρα από την πνευματικότητά του, είναι ένας δραστήριος άνθρωπος, τολμηρός, με τα πάθη του, την υλιστικότητά του. Προσδοκεί, λοιπόν, προσπαθώντας να εξισορροπήσει ελπίζοντας να επιφέρει και διατηρήσει την επιθυμητή εσωτερική γαλήνη για όσο την χρειάζεται. Βέβαια αυτό του επιφέρει μια εσωτερική πάλη γιατί κάθε τόσο έλκεται από τις δυο φύσεις του, πότε από τη μια και πότε από την άλλη, ενώ άλλοτε συγκρούονται μεταξύ τους.

Το πραγματικά επιθυμητό του αποτέλεσμα είναι η εξασφάλιση μιας θαλπωρής, μιας αισθηματικότητας, μιας ασφάλειας μέσα στην καθημερινότητα που να τον χαλαρώνει και του προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγχει τα πάθη του και την πνευματικότητά του.  

                                                                                                              

 

Translated into English

What is your favorite color?
Survey Results


Early last autumn "xromata.com" asked its friends, who follow it, to send a comment referring to what they consider as their favorite color, for a little research to find out what colors prefer the friends of the blog.
As promised, just before the end of the year, it is time to announce the results.
Unfortunately, despite the quarterly subtropical and asking and despite the statistics-based high-up viewing that has the site, only 27 people responded, so it is not possible to refer to a survey results, but to a sounding of color preferences through a small group of people.
Kyriakos, Katy, Marianne K., orchidea, Evrydiki, Theodore, Manolis Piperakis, Roula, Alexander, Sotiris, Amelia, marina, Panos, JOHNART, Agathe, Ioanna, Yiannis, Kostas P., madeleine, Apostolos Verevis, Lydia, george manet , GIORGOS, Rouli BOUA, Filareti, Lia Krhtidi, Evangelia Kritidi are the ones who sent us their preferences, which you can see just by looking at the recorded column of comments.
Several of you mentioned specific nuances, but the aim of this small study was to evaluate primarily grouped color preferences (ranking the shades beneath the dominant color) and then the resulting features.
Namely that color groups are:
The three primary colors blue, yellow, red.
The three derivatives green, orange, purple.
The non – colors white, black, gray, brown.
The metallic colors gold, silver, etc., and everything else appeared.
So based on your reports, here are the results:
First to your liking is blue with 18 references and with particular reference of 10 people in light blue complexion.
The next preferred color (second in the series) is red with 10 references.
Third comes green with 7 preferences.
Finally, fourth in the series comes violet with just 4 References
while is followed by the 3 preferences on orange color.
Thus, consider all of you involved in this research as one human being and color choices as one human’s choices, here’s the outline:

We have a spiritual person who may have been tired of the deep thoughts and requests something lighter, peace and tranquility. Let’s take this as a beloved break between the two extremes that characterize him, because apart from spirituality, is an energetic person, bold, with the passions of matter. Hope and expectations, although, are trying to bring a balance and maintain the desired inner peace as long as is needed. Of course this brings an internal struggle because every so often he is attracted by his two natures, sometimes by the one, sometimes by the other and sometimes collides with each other.
The actual desired result is to ensure warmth, sentimentality, security in his everyday routine that gives him a relaxing feeling that offers the possibility of controlling both, passions and spirituality.

 


is | Topic: Uncategorized | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Χρωματική έρευνα, αποτελέσματα. – Syrvey’s results”