xromata.com


Ιδιότητες των χρωμάτων (22β) [χρωματικές συνομιλίες] – Color properties

Χρωματικές Συνομιλίες  (22β)

Ιδιότητες των χρωμάτων

 

 

Τα επίκτητα χαρακτηριστικά των χρωμάτων (που δεν είναι άμοιρα των φυσικών ιδιοτήτων κάθε χρώματος) προσδόθηκαν σ’ αυτά από τον άνθρωπο κατά την συμπορεία τους στην ιστορία από το λυκόφως της ανθρωπότητας, με ηθικό αυτουργό τον μεγάλο διδάσκαλο, τη Φύση, τη Μεγάλη Μητέρα.

Πώς σχηματίστηκαν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια, ώστε να συνειδητοποιήσουμε το ρόλο των χρωμάτων στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας.

Για να κατορθώσουμε αυτό, πρέπει να ξαναμπούμε στη «Μηχανή του Χρόνου», να ταξιδέψουμε πολύ πιο πίσω από την προηγούμενη φορά, τότε που επισκεφθήκαμε κάποιες πρωτόγονες φυλές για να δούμε πως δημιουργήθηκε και τι ακριβώς σημαίνει η λέξη χρώμα, που σχετίζεται με την «χροιά» η οποία προέρχεται από τη λέξη «χρως» που σήμαινε «δέρμα» και ακριβέστερα «ανθρώπινη επιδερμίδα». Αυτή τη φορά πρέπει να ταξιδέψουμε ακόμα πιο μακριά, στις απαρχές της ανθρωπότητας.

Πριν όμως ξεκινήσουμε για το μακρινό αυτό ταξίδι, καλό είναι να αναφέρουμε τις περίφημες αυτές ιδιότητες των χρωμάτων.

Αρχίζουμε με τα τρία βασικά χρώματα, αναφέροντας λέξεις που χαρακτηρίζουν καθένα, έτσι απλά, χωρίς ανάλυση και επεξηγήσεις (προς το παρόν).

Μπλε:

ψυχρό, απόμακρο, ουράνιο, αλήθεια, τάξη, ακεραιότητα, αφοσίωση, νομιμοφροσύνη, υπερηφάνεια, ειρήνη, σοφία, ησυχία, χαλάρωση, διαλογισμός, σταθερότητα, ηρεμία, γαλήνη, αγνότητα, παγωνιά, νωθρότητα, κατάθλιψη, απομόνωση.

Κόκκινο:

θερμό, ερεθιστικό, συναισθηματικό, προσοχή, προεξοχή, κίνδυνος, χαρά, υπερθετικός βαθμός, επιθετικό, αντιδραστικό, σθένος, θυμός, αγάπη, λαγνεία, επαναστατικό, μεγαλειώδες, σεξ, συγκίνηση, ένταση.

Κίτρινο:

φωτεινότητα, χαρά, ενέργεια, οξύτητα, δραστηριοποίηση, φως, αντανάκλαση, ζωή, αλήθεια, κίνηση, δειλία, κατατρεγμός, μίσος, αληθινή αγάπη, προκατάληψη, απιστία, δολιότητα, ζεστασιά, καραντίνα, προσδοκία.

 

Στα υπόλοιπα χρώματα θα αναφερθούμε προσεχώς

 

 

Translation into English

Color properties

 

The acquired characteristics of colors (which surely have connections with the physical properties of each color) ascribed to them by humans in their side by side marching in history from the twilight of humanity, instigated by the great teacher Nature, the Great Mother.
How were formed the special features is the issue that will occupy us then, to realize the role of color in our lives, in our daily living.
To achieve this, we have to go back to "Time Machine" to travel much further back than last time, when we visited some primitive tribes to see how was created and what does mean the word “color”(chroma in Greek), associated with "hue" (chria) which comes from the word "chros" which means" skin and accurately human epidermis. This time we have to travel further afield, to the beginnings of humankind.
Before we embark on this long journey, it is good to mention those famous properties of colors.
Starting with the three primary colors, we give words that characterize each one, simply, without analysis and explanation (for the moment).
Blue:
cold, distant, celestial, truth, order, integrity, dedication, loyalty, pride, peace, wisdom, calmness, relaxation, meditation, stability, quietness, tranquility, chastity, freeze, drowsiness, depression, isolation.
Red:
hot, irritating, emotional, attention, prominence, danger, joy, superlatives, aggressive, reactionary, courage, anger, love, lust, revolution, magnificent, sex, emotion, intensity.

Yellow:
brightness, joy, energy, acidity, activity, light, reflection, life, truth, movement, nervousness, victimization, hatred, true love, prejudice, infidelity, perfidy, warmth, quarantine, expectation.

The rest of colors will be mentioned soon.

 


is | Topic: Χρωματικές Συνομιλίες, Ψυχολογία και χρώματα | Tags: , , , , , , ,

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Ιδιότητες των χρωμάτων (22β) [χρωματικές συνομιλίες] – Color properties”