xromata.com


Ισημερία – Equinox

Ισημερία

 

Καλή Άνοιξη! Καλή Χρονιά!

Σήμερα, 20 Μαρτίου είναι η εαρινή ισημερία (με ανατολή ηλίου στις 5:32 και δύση στις 17:32) του έτους 2010.

Η Ισημερία είναι η μεγαλύτερη γιορτή της γης (η οποία δυστυχώς έχει ξεπέσει), όπου το ημερονύκτιο ισομερίζεται (χωρίζεται ακριβώς στα δυο) κάτι που συμβαίνει κάθε γήινο χρόνο γύρω στις 21 Μαρτίου, γι’ αυτό και έχει καθιερωθεί να θεωρείται διεθνώς η 21η Μαρτίου ως η ημέρα της εαρινής ισημερίας, ενώ η 21η Σεπτεμβρίου θεωρείται η ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας.

Κατά τις δυο ισημερίες που συμβαίνουν κατά την τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο, η ημέρα διαρκεί ακριβώς 12 ώρες. Σπουδαιότερη όμως θεωρείται η εαρινή ισημερία, που κάποτε, σε πολλούς λαούς κατείχε τη θέση της πρωτοχρονιάς, γιατί σηματοδοτεί την αναγέννηση της φύσης, την πορεία της γης προς ένα νέο κύκλο.

Με την εαρινή ισημερία συνδέθηκαν διάφορα μυστήρια θυσίας (Αδώνεια, Μιθραϊκά κλπ) όπου με το θάνατο και τη θυσία του «εκλεκτού» νεαρού, η φύση και ο κόσμος οδηγούνται σε μια αναγέννηση.

Ούτε ο Χριστιανισμός είναι άσχετος με την ισημερία, γύρω από την οποία εκτυλίσσεται το Θείο Δράμα, ενώ οι παλαιότερες παραδόσεις τοποθετούσαν τη Γέννηση του Χριστού στην ημέρα της ισημερίας, στο ζώδιο των ιχθύων, ταυτίζοντας το γεγονός με την ονομασία Του ως «ΙΧΘΥΣ».

ησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ)

Οι Πέρσες πριν από 2500 χρόνια και περισσότερο, γιόρταζαν την πρωτοχρονιά τους την ημέρα της εαρινής ισημερίας προσφέροντας βαμμένα αυγά!

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ισημερία κάντε κλικ στο http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1, για περισσότερες λεπτομέρειες, αν γνωρίζετε αγγλικά κάντε κλικ στο http://en.wikipedia.org/wiki/Equinox

 

Τί σχέση έχει ένα blog για χρώματα με την ισημερία;

Μα πώς δεν έχει; Όπου φως και χρώματα, όπου χρώμα και φως!

Τα χρώματα λοιπόν γιορτάζουν την ισημερία και σας εύχονται ανθισμένο και πολύχρωμο νέο κύκλο ζωής.

Για τον εορτασμό δε, αναρτούν 3 παλαιά εαρινά εξώφυλλα της “Saturday evening post”. Απολαύστε τα!

 

 

Τρεις χαρακτηριστικές ανοιξιάτικες φιγούρες, ένας έρως, ένας μικρός Πάνας και ένας τρελό – Μαρτιάτικος λαγός γιορτάζουν χορεύοντας την εαρινή ισημερία.

 

 

Οι τρεις κοπέλες τρέχουν να προφυλαχτούν από την ξαφνική ανοιξιάτικη βροχούλα. Συμπτωματικά είναι ντυμένες, κάθε μια με ένα από τα βασικά χρώματα ακτινοβολιών (προσθετικής μίξης).

 

 

Translation into English

Equinox

 

Happy Spring time! Happy New Year!
Today, 20 March is the vernal equinox (with sunrise at 5:32 and sunset at 17:32) of 2010.
Equinox is the biggest celebration on earth (which unfortunately has weakened), where day and night are equal (the 24 hours period of earth’s round split in exact two parts) something that happens every year around Earth on 21 March, so it has become to be regarded internationally as the March 21
the day of spring equinox and the September 21 is the day of autumn equinox.
At the two equinoxes which occur in Earth’s orbit around the sun, the day has exactly 12 hours. But the most important is the vernal equinox, thought once by many people as the 1st day of the New Year, marking the rebirth of nature, the state of the beginning of a new cycle.
By the spring equinox various mysteries associated with sacrifice (Adoni’s mysteries, Mithra etc.) where by the death and sacrifice of the "chosen" young man, nature and the world led to resurgence.
Christianity is not irrelevant to the equinox, around which unfolds the Divine Drama, the oldest traditions placed the birth of Christ in the day of vernal equinox under the sign of Pisces fish, equating to the fact He is called "FISH" (
ΙΧΘΥΣ, in Greek) the abbreviation of the Greek phrase:
Jesus Christ God’s Son Savior
The Persians 2500 years ago and more, were celebrating the New Year on the day of the spring equinox offering dyed eggs!
To learn more about the equinox click for more details in English (or any other available language) http://en.wikipedia.org/wiki/Equinox.

What has to do a blog about colors with equinox?
Well, where is light there are colors, and where colors there is light!
We colors ( xromata.com), we celebrate equinox and wish you a blooming and colorful new life cycle.
To celebrate vernal equinox, we display 3 old spring covers of "Saturday evening post". Enjoy them!

Here are three typical spring figures, a cupid, a little Pan (faun) and a little crazy – hare of March, dancing celebrating the spring equinox.

The three girls run to shelter from a sudden spring rain. Coincidentally they are dressed, each with one of the primary colors of radiation (additive mixing).

 


is | Topic: Uncategorized | Tags: ,

4 Comments, Comment or Ping

 1. elpidapafiti

  1

  Polu wraio to arthro sou, mas eftiaxe th dia8esh!
  21-03-10

  20 Mar
 2. admin

  2

  Κι’ εσύ elpidapafiti μας έφτιαξες τη διάθεση με τα λίγα και ωραία λόγια σου! Τα έχομε ανάγκη αυτά τα μικρά σχόλια. Μας ξεκουράζουν από την κόπωση του στησίματος του blog και μας κάνουν να προσπαθούμε για κάτι καλύτερο!!
  Πάνος
  26-03-10

  20 Mar
 3. 4

  BION I’m ipmerssed! Cool post!
  25-4-11

  20 Mar

Reply to “Ισημερία – Equinox”