xromata.com


Το σεπτόν 7 και η Κυρία Ίρις (15β) [χρωματικές συνομιλίες] The venerable 7 and Mrs Iris (B)

Χρωματικές Συνομιλίες  (15β)

Το σεπτόν 7 και η κυρία Ίρις

 

 

Εδώ είναι το ευκρινέστερο σημείο όπου θα διαπιστώσουμε την περίεργη σχέση μεταξύ έξι και επτά. Κατά τη βίβλο και τις χριστιανικές γραφές, ο Θεός έπλασε τον κόσμο σε έξι ημέρες και την εβδόμη αναπαύθηκε. Στον μυστικό δείπνο παραβρέθηκαν οι 12 Απόστολοι (έξι ζεύγη μαθητών) και ο Χριστός (ο διδάσκαλος). Το ιερό σκεύος των Εβραίων, η επτάφωτη λυχνία αποτελείται από τρία ζεύγη λυχνιών (6) και μια κεντρική. Στην ελληνική μυθολογία τα ζεύγη των Τιτάνων αναφέρονται αλλού 6 και αλλού 7, ενώ ο Απολλόδωρος στη θεογονία του, δίνει λύση στο πρόβλημα αναφέροντας 6 Τιτάνες και 7 Τιτανίδες:

«Παίδες μεν τους Τιτάνας προσαγορευθέντας Ωκεανόν, Κοίον, Υπερίωνα, Κρείων, Ιαπετόν και νεότατον απάντων Κρόνον, θυγατέρας δε τας κληθείσας Τιτανίδας, Τηθύν, Ρέαν, Θέμιν, Μνημοσύνην, Φοίβην, Διώνην, Θείαν».

Όσο για τον Αίολο, τον ταμία των ανέμων, ζούσε στο νησί του με τη γυναίκα του Αμφιθέα (ένα γονικό ζεύγος) και τα ζευγαρωμένα 12 παιδιά τους, τους 6 γιους (δυνατούς ανέμους) και τις 6 θυγατέρες (ήπιες αύρες).

Εξάλλου, το Ολύμπιο δωδεκάθεο των 6 θεών και των 6 θεαινών, δέχτηκε αναταραχή και ανακατάταξη στη σύνθεσή του, με την είσοδο δυο νεώτερων θεών (άλλη μια δυάδα) του Ερμή και του Διόνυσου, έτσι ώστε η γενική διάταξη (συνδυασμός παλαιότερης και νεότερης) αποτελείται από 14 θεούς, ήτοι 12 μεμονωμένες θεότητες και ένα ζεύγος διδύμων (Απόλλων και Άρτεμις).

Όλες αυτές οι αναφορές μας δίνουν την εικόνα αυτής της περίεργης σχέσης μεταξύ των αριθμών 6 και 7. Ο δε Ισαάκ Νεύτων, που ανακάλυψε το ορατό φάσμα και ο οποίος ανήκε σε μυστικιστικές οργανώσεις, όφειλε να σεβασθεί τον σεπτό αριθμό επτά και χώρισε το φόρεμα της κυρίας Ίριδας σε 7 χρωματικές ζώνες.

Τελικά, από πόσα χρώματα είναι φτιαγμένο το φουστάνι αυτής της κυρίας; Από έξι ή από επτά;

 

 

 

Translation into English

The venerable 7 and Mrs. Iris (B)

Here is the clearest point where we see the strange relationship between six and seven. According to the Bible and Christian scriptures, God created the world in six days and rested on the seventh. The secret dinner attended by the 12 Apostles (six pairs of students) and Christ (the teacher). The ciborium of the Jews, the seven lighted lamp consists of three pairs of candles (6) and one central. In Greek mythology the Titans pairs reported elsewhere 6 and elsewhere as 7 and Apollodorus in his Theogony, solves the problem, indicating 6 male Titans 7 females:

"While male Titan children While the called Ocean Koios, Hyperion, Kreion, Iapetus and Saturn the youngest and daughters called Tithys, Rea, Themis, Mnimosyni, Foivi, Dioni, Theia”.

As for Aeolus, the treasurer of winds, he lived on the island with his wife Amphithea (a parent pair) and their paired 12 children, their 6 sons (winds) and 6 daughters (mild breezes).

Moreover, the Twelve Olympian gods, 6 male ones and 6 females, accepted turmoil and downgraded in their composition, with the introduction of two younger gods (another duo) Hermes and Dionysus, so that the general provision (combining old and new) is of 14 gods, or 12 individual deities and a pair of twins (Apollo and Artemis).

All these reports give us a picture of this strange relationship between the numbers 6 and 7. As for Isaac Newton, who invented the visible spectrum and who belonged to mystical organizations ought to respect the venerable number seven in and he did split the dress of Mrs. Iris in 7 color bands.

Finally, from how many colors is made the dress of that lady? Six or seven?


is | Topic: Χρωματικές Συνομιλίες | Tags: , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments, Comment or Ping

 1. katerina

  1

  Καλημέρα Πάνο και καλημέρα σε όλους !
  Όλες οι θεωρίες συμφωνούν στον αριθμό 7 για τα
  χρώματα της ίριδας.
  Κατά τον φυσικό Όμπερτ το ηλιακό φως εκτός από τα
  επτά περιλαμβάνει και άλλα άπειρα, ενδιάμεσα χρώματα
  που η μετάβαση από το ένα στο άλλο γίνεται βαθμιαία.
  Ήδη από το 1865 υπολόγισε τις αποχρώσεις του φάσματος σε χιλιες.
  Προσωπικά πιστεύω ότι και άπειρες να είναι, είναι πάντα
  αντανακλάσεις του Ενός φωτός.
  03-12-09

  02 Dec
 2. admin

  2

  Χάρηκα katerina με την είσοδό σου στα comments.
  Έχουμε ήδη αναρτήσει πολλά για την περίεργη σχέση του 6 με το 7 και για το πόσα τελικά είναι τα χρώματα της Ίριδας.
  Εάν τα διάβασες όλα (ή όταν τα διαβάσεις) βλέπεις ότι δεν συμφωνούν όλες οι θεωρίες στον αριθμό 7.
  Ναι, ο φυσικός Όμπερτ έχει δίκιο από τη δική του θεώρηση για τις χίλιες έως άπειρες αποχρώσεις του ορατού φωτός, όμως τα μεγέθη αυτών των καταμετρήσεων είναι απειροελάχιστα μικρά ώστε να είναι ευκρινή από το ανθρώπινο μάτι. Θα ήθελα πάντως να με βοηθήσεις να μάθω περισσότερα για την σχετική εργασία του ή να μου γράψεις το όνομά του όπως αποδίδεται με λατινικά στοιχεία. Δεν θα πρέπει να αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στον πρωτοπόρο της αστροναυτικής Herman Oberth γιατί αυτός γεννήθηκε το 1894, ενώ αυτός που αναφέρεις εσύ, υπολόγισε τις αποχρώσεις του φάσματος πολλά χρόνια πιο πριν, το 1865.
  Πάντως, όπως καταλήγεις, και οι 6 και οι 7 και οι χίλιες και οι άπειρες, όλες είναι αντανακλάσεις (δονήσεις) του Ενός Φωτός.
  Πάνος
  05-12-09

  02 Dec

Reply to “Το σεπτόν 7 και η Κυρία Ίρις (15β) [χρωματικές συνομιλίες] The venerable 7 and Mrs Iris (B)”