xromata.com


Συνεντευξη με τα χρωματα [λγ’]: Ραβδία και κωνία

 

Η «Συνέντευξη με τα χρώματα» είναι μια προσπάθεια τακτοποίησης των όσων έχουν ειπωθεί (και θα ειπωθούν) για τα χρώματα, σε μια σειρά, ας πούμε, εύπεπτης διδακτικής ύλης, για όλους όσοι θέλετε να «μάθετε» τα χρώματα  και τον κόσμο τους.

Η σειρά έχει την μορφή μιας υποτιθέμενης, διδακτικής, συνέντευξης των χρωμάτων προς τον άνθρωπο.

 

 

 

Συνέντευξη με τα χρώματα

[λγʹ]


Η αυτού εξοχότης ο Οφθαλμός

Ραβδία και κωνία

 

-Να ’μαι πάλι, ο Οφθαλμός! Έμεινα στα ραβδία και στα κωνία.

Σας έλεγα όμως προηγουμένως, πως για να εκτελέσω την λειτουργία της όρασης χρειάζομαι ένα ορισμένο ποσό φωτεινών ακτινοβολιών για την διέγερση των φωτοϋποδεκτών ή φωτοσυλλεκτών μου, όπως ονομάζονται αλλιώς, που δεν είναι άλλοι από τα προαναφερόμενα ραβδία και κωνία.

Τα φωτοσυλλεκτικά αυτά κύτταρα, δηλαδή τα ραβδία και τα κωνία, με τα μόρια των φωτοχρωστικών ουσιών που περιέχουν, τις οψίνες, είναι τα κύρια στοιχεία για να αντιλαμβάνεσαι Άνθρωπε, τόσο εσύ όσο και τα άλλα ζώα, χρωματισμένο τον κόσμο που σε περιβάλλει, μέσα στον οποίον ζεις.

Για να καταλάβεις καλύτερα τις λειτουργίες μου και των ρόλο αυτών των φωτοσυλλεκτών μου, θα παρομοιάσω τον εαυτό μου με ένα εφεύρημά σου, την φωτογραφική μηχανή, μάλιστα αυτήν του παλαιότερου τύπου που η λειτουργία της σου είναι κατανοητή ευκολότερα. Ναι, αυτήν στην οποία προσθέτεις φιλμ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όπως το μηχάνημα που εφεύρες για να αποτυπώνεις (γράφεις) εικόνες (του φωτός), να φωτογραφείς δηλαδή, διαθέτω διάφραγμα, την ίριδα, που ανοιγοκλείνει ελέγχοντας την είσοδο του φωτός στην οπή της ‘κάμερας’ (όπως έχεις μετονομάσει ξενικά τους φωτογραφικούς μηχανισμούς), η οποία οπή, αντιστοιχεί στην δική μου κόρη.

Διαθέτω κι εγώ φακό, όπως η φωτογραφική μηχανή, για την εστίαση της εικόνας πάνω σε μια φωτοευαίσθητη επιφάνεια στο σκοτεινό εσωτερικό μου. Μόνο που σ’ εμένα δεν χρειάζεται να προσθέσεις φωτογραφικό φιλμ για να αποτυπωθεί η εικόνα, γιατί διαθέτω από κατασκευής μου το δικό μου φυσικό φιλμ, τον αμφιβληστροειδή χιτώνα.

http://xromata.com/?p=1336

Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τον αμφιβληστροειδή χιτώνα με ένα απίστευτα συμπαγή και ισχυρό υπολογιστή, αποτελούμενο από ένα δίκτυο 200 περίπου εκατομμυρίων εξειδικευμένων νευρικών κυττάρων, όπου τα μισά, έως το 3/4 από αυτά, είναι φωτοσυλλέκτες. Ραβδία και κωνία.

Μέσα στα νευρικά αυτά κύτταρα, τους φωτοσυλλέκτες, υπάρχουν φωτοχρωστικές ουσίες, οι οψίνες, συγκεκριμένα ροδοψίνη στα ραβδία και ιωδοψίνη στα κωνία, που με την χημική τους διάσπαση η οποία γίνεται από το φως, επιτυγχάνεται η αντίληψη του φωτός και των χρωμάτων.

Τα ραβδία μου, περίπου 120 – 140 εκατομμύρια, είναι φωτοσυλλέκτες σε σχήμα ράβδου, εξ ου και η ονομασία τους, προσαρμοσμένοι στην αντίληψη του αμυδρού φωτός και της νυχτερινής όρασης.

Τα κωνία μου είναι 6 – 7 εκατομμύρια κωνωειδείς ράβδοι, προσαρμοσμένα στην αντίληψη του εντονότερου φωτός, δηλαδή του ημερήσιου φωτός που κατακλύζει τον κόσμο σου Άνθρωπε κατά την διάρκεια της ημέρας, αλλά και κάθε έντονης φωτεινής πηγής.

Αυτό το εντονότερο από το αμυδρό φως, τα κωνία έχουν την δυνατότητα να το αναλύουν σε χρώματα. Επειδή δε εσύ Άνθρωπε είσαι στην φυσιολογική σου κατάσταση ον τριχρωματικό, έτσι κι’ εγώ, σαν ένας φυσιολογικός ανθρώπινος οφθαλμός, διαθέτω τριών ειδών κωνία.

Αυτά που είναι προσαρμοσμένα να αντιλαμβάνονται και αντιδρούν στην κόκκινη ακτινοβολία, αυτά που ερεθίζονται από την πράσινη και τέλος αυτά που είναι προσαρμοσμένα στην σύλληψη και αντίληψη της μπλε ακτινοβολίας του φάσματος.

Ούφ! Σου τα είπα, αλλά όμως δεν τελείωσα με τα ραβδία μου και τα κωνία μου. Κι επειδή μάλλον δύσκολα θα μπορέσει αυτή η «Συνέντευξη των Χρωμάτων» να επανέλθει στο θέμα αυτό, δηλαδή στα ραβδία και τα κωνία, οφείλω να συμπληρώσω την παρουσίασή τους τώρα… σε λίγο όμως, να πάρω μια ανάσα εγώ, να μπορέσεις να εμπεδώσεις κι’ εσύ όσα σου είπα μέχρι τώρα.

 

 


is | Topic: δυαδικότητες, λειτουργίες όρασης χρωμάτων, Συνέντευξη με τα χρώματα, τριαδικότητες, φως | Tags: None

No Comments, Comment or Ping

Reply to “Συνεντευξη με τα χρωματα [λγ’]: Ραβδία και κωνία”